Obec Tôň - Tany község

Názov spol.:Obec Tôň - Tany község
Sídlo firmy:Bratislavská 132/8, Tôň 946 15
E-mail:obecnyuradton@gmail.com
Telefón:035 7796 404
Web: obecton.bizref.sk
IČO:00306690
DIČ:2021014831
Otvoriť mapu v novom okne


KEMPO 2017 - Bicskei kupa győztesei

Diplom - Ledeczky 2017

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce 2018

Pozvánka - Meghívó

Mužstvo starších žiakov - ročník 2008

Prípravka 2010

Prípravka 2011

Csemadok

Objednávky - 2013

Rozpočet obce

Kultúra

Hľadáme dodávateľa internetového signálu

Obec Tôn, hľadá spoľahlivého, rýchleho a lacného dodávateľa internetového signálu od 01.06.2018. Čím skôr, čím viac, čím lačnejšie a čím rýchlejšie! Odstránenie havarijného stavu znemožňujúceho dodržanie zákonom stanovených povinností, vo vnútornom a vonkajšom spojení, kancelárií a úradu s občanmi.

 

 

Objednávky

Zápisnice

Faktúry

KEMPO 2016 - Tanyi kempósok sikerei

Obecný deň 2016 Falunap

Deň Dôchodcov 2018 Szépkorúak köszöntése

Deň Dôchodcov 2016 Nyugdíjasnap

Deň Matiek - Anyák napja

Deň obce - Falunap

Deň detí - Gyereknap

Tekvicový festival - Tökfesztivál

Deň Narcisov - Nárciszok napja

Deň dôchodcov 2013 Nyugdíjasnap

Deň Dôchodcov 2017 Szépkorúak napja

Športový deň 2017 Sportnap

Obecné dni 2018 Falunap 1.deň/nap

Obecné dni 2018 Falunap 2.deň/nap

1. Tanyi Kempo Kupa 2019

Obecný deň 2019 Falunap

Deň Dôchodcov 2019 Szépkorúak ünnepsége

Zmluvy 2019

Záverečný účet 2016

Zmluvy 2012

Faktúry 2012

Faktúry 2013

Rozpočet obce Tôň 2020-2022

Všeobecne záväzné nariadenie

Informácie

Rozpočet obce na rok 2017

Zmluvy 2017

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2018

Zmluvy 2018

Záverečný účet obce Tôň 2018

Obecný deň 2016 Falunap

Deň Dôchodcov 2018 Szépkorúak köszöntése

Deň Dôchodcov 2016 Nyugdíjasnap

Deň Matiek - Anyák napja

Deň obce - Falunap

Deň detí - Gyereknap

Tekvicový festival - Tökfesztivál

Deň Narcisov - Nárciszok napja

Deň dôchodcov 2013 Nyugdíjasnap

Deň Dôchodcov 2017 Szépkorúak napja

Športový deň 2017 Sportnap

Obecné dni 2018 Falunap 1.deň/nap

Obecné dni 2018 Falunap 2.deň/nap

1. Tanyi Kempo Kupa 2019

Obecný deň 2019 Falunap

Deň Dôchodcov 2019 Szépkorúak ünnepsége

Zmluvy 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Faktúry 2017

Záverečný účet 2016

Voľby NSK 2017-Megyei választások 2017

Civilná ochrana

Faktúry 2016

Faktúry 2011

Faktúry 2014

Faktúry 2015

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Zmluvy 2012

Faktúry 2012

Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

Faktúry 2013

Zmluvy 2011

Faktúry 2020

Zmluvy 2020

Rozpočet obce Tôň 2020-2022

Voľby do NR SR v roku 2020

Všeobecne záväzné nariadenie

Objednávky - 2011

Objednávky - 2012

Zápisnice - 2015

Zápisnice - 2016

Objednávky - 2020

Objednávky - 2017

Informácie

Rozpočet obce na rok 2017

Zmluvy 2017

2017

Cenové ponuky - Zápisnice

Rozpočet obce na rok 2019

Rozpočet obce na rok 2018

Zmluvy 2018

Faktúry 2018

Tlačivá / Stavebný úrad

Faktúry 2019

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Voľby prezidenta SR 2019

Záverečný účet obce Tôň 2018

-->