KEMPO 2017 - Bicskei kupa győztesei

Diplom - Ledeczky

Pozvánka - Meghívó

Mužstvo starších žiakov - ročník 2008

Prípravka 2010

Prípravka 2011

Csemadok

Objednávky - 2013

Kultúra

Objednávky

Zápisnice

Faktúry

KEMPO 2016 - Tanyi kempósok sikerei

Obecný deň 2016

Tekvicový festival

Záverečný účet 2016

Zmluvy 2012

Faktúry 2012

Faktúry 2013

Všeobecne záväzné nariadenie

Rozpočet obce na rok 2017

Zmluvy 2017

Rozpočet obce na rok 2018

Obecný deň 2016

Tekvicový festival

Deň Narcisov

Deň dôchodcov

Faktúry 2017

Záverečný účet 2016

Voľby NSK 2017-Megyei választások 2017

Civilná ochrana

Faktúry 2016

Faktúry 2011

Faktúry 2014

Faktúry 2015

Zmluvy 2016

Zmluvy 2015

Zmluvy 2012

Faktúry 2012

Zmluvy 2014

Zmluvy 2013

Faktúry 2013

Zmluvy 2011

Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie

Objednávky - 2011

Objednávky - 2012

Zápisnice - 2015

Zápisnice - 2016

Objednávky - 2017

Informácie

Rozpočet obce na rok 2017

Zmluvy 2017

2017

Rozpočet obce na rok 2018

Zmluvy 2018

Faktúry 2018

-->