bizref.sk katalóg

Produkty a služby, ktoré hľadášVýsledky vyhľadávania

Denné rehabilitačné centrum VČIELKA n.o. - denný stacionár pre deti od 1 do 15 rokov Bratislava

Denný stacionár Včielka n. o. môžu navštevovať deti vo veku od 1 do 15 rokov, ktoré sú v dôsledku svojho ťažkého zdravotného postihnutia odkázaní na pomoc a...

ÉBEN HAÉZER N. F.

Neinvestičný fond vyvýja svoju činnosť od roku 2002. Prostredníctvom svojich dobrovoľníkov organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Pravidelne organizuje...

LAMPÁŠ občianske združenie

Poslaním nášho občianskeho združenia LAMPÁŠ so sídlom Hviezdna 676/111, Topoľníky je podporovať umenie a mladých talentov, podporovať aktivity občanov pri obnove...

LEVOČA NORDIC CENTRUM - občianske združenie na výstavbu športového areálu pre lyžiarov

LEVOČA NORDIC CENTRUM je občianskym združením, ktoré si kladie za hlavný cieľ výstavbu športového areálu, ktorý bude spĺňať národný význam v rámci strediska...

miniBODKA o.z.

Myšlienka založenia tejto dobrovoľníckej organizácie vyplynula z potreby dôslednejšieho poskytovania osobnej asistenčnej služby,  materiálnej a sociálnej pomoci,...

Spolok ANIMA Társaság

Act responsibly for the common European future! Find us on Facebook :  www.facebook.com/ARFCEU/ STIAHNITE SI 5-JAZYČNÚ ZBIERKU ZADARMO , NÁJDETE JU NA SPODKU TEJTO...

Združenie na podporu rozvoja vidieckych regiónov

Združenie na podporou rozvoja vidieckych regiónov je nezisková organizácia sídliaca v obci Kútniky. Jej činnosť je zameraná na podporu regionálneho rozvoja,...