bizref.sk katalóg

Produkty a služby, ktoré hľadášSuchergebnisse

Centrum prosperity, o.z.

Poslaním občianskeho združenia je podporovať osobnostný rozvoj ľudí cez vzdelávacie, voľnočasové a relaxačné programy a to v súlade s princípmi humanity, etiky,...

Denné rehabilitačné centrum VČIELKA n.o. - denný stacionár pre deti od 1 do 15 rokov Bratislava

Denný stacionár Včielka n. o. môžu navštevovať deti vo veku od 1 do 15 rokov, ktoré sú v dôsledku svojho ťažkého zdravotného postihnutia odkázaní na pomoc a...

ÉBEN HAÉZER N. F.

Neinvestičný fond vyvýja svoju činnosť od roku 2002. Prostredníctvom svojich dobrovoľníkov organizuje rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Pravidelne organizuje...

GASTRUM o.z.

GASTRUM o.z. je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá udržiavaním a rozvojom tradícií, podporou projektov a občiasnkych iniciatív v oblasti gastronómie, ochrany...

LAMPÁŠ občianske združenie

Poslaním nášho občianskeho združenia LAMPÁŠ so sídlom Hviezdna 676/111, Topoľníky je podporovať umenie a mladých talentov, podporovať aktivity občanov pri obnove...

LEVOČA NORDIC CENTRUM - občianske združenie na výstavbu športového areálu pre lyžiarov

LEVOČA NORDIC CENTRUM je občianskym združením, ktoré si kladie za hlavný cieľ výstavbu športového areálu, ktorý bude spĺňať národný význam v rámci strediska...

miniBODKA o.z.

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1 Číslo účtu IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX  Právna forma: občianske združenie (o.z.)...

Spolok ANIMA Társaság

Act responsibly for the common European future! Find us on Facebook :  www.facebook.com/ARFCEU/ STIAHNITE SI 5-JAZYČNÚ ZBIERKU ZADARMO , NÁJDETE JU NA SPODKU TEJTO...

Spolok vedy a vzdelávania

Európska Únia otvorila Slovenskej republike možnosti plne využiť vnútorné kapacity združenia pre naplnenie činností riešenia otázok rozvoja neziskového sektora,...

Združenie na podporu rozvoja vidieckych regiónov

Združenie na podporou rozvoja vidieckych regiónov je nezisková organizácia sídliaca v obci Kútniky. Jej činnosť je zameraná na podporu regionálneho rozvoja,...