bizref.sk katalóg

Produkty a služby, ktoré hľadášSearch results

Centrum prosperity, o.z.

Poslaním občianskeho združenia je podporovať osobnostný rozvoj ľudí cez vzdelávacie, voľnočasové a relaxačné programy a to v súlade s princípmi humanity, etiky,...

Denné rehabilitačné centrum VČIELKA n.o. - denný stacionár pre deti od 1 do 15 rokov Bratislava

Denný stacionár Včielka n. o. môžu navštevovať deti vo veku od 1 do 15 rokov, ktoré sú v dôsledku svojho ťažkého zdravotného postihnutia odkázaní na pomoc a...

ÉBEN HAÉZER N. F.

The three-day event is a good opportunity for the associated settlements and related organizations to meet and provides a chance to exchange views both on personal and...

GASTRUM o.z.

GASTRUM o.z. je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá udržiavaním a rozvojom tradícií, podporou projektov a občiasnkych iniciatív v oblasti gastronómie, ochrany...

LAMPÁŠ občianske združenie

Poslaním nášho občianskeho združenia LAMPÁŠ so sídlom Hviezdna 676/111, Topoľníky je podporovať umenie a mladých talentov, podporovať aktivity občanov pri obnove...

miniBODKA o.z.

Číslo registrácie na MVSR: VVS/1-900/90-296 74 - 1 Číslo účtu IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX  Právna forma: občianske združenie (o.z.)...

Občianske združenie-OÁZA Komoča

O nášho projektu  Cieľom nášho projektu je nadviazať a rozšíriť cezhraničnú spoluprácu, ktorá prostredníctvom spoločných podujatí predstaví cezhraničnému...

Spolok ANIMA Társaság

Act responsibly for the common European future! Find us on Facebook :  www.facebook.com/ARFCEU/ DOWLOAD THE MULTILINGUAL BOOK FOR FREE AT THE BOTTOM OF THIS PAGE....

Spolok vedy a vzdelávania

Európska Únia otvorila Slovenskej republike možnosti plne využiť vnútorné kapacity združenia pre naplnenie činností riešenia otázok rozvoja neziskového sektora,...

Záujmové združenie Rodina - Azylový dom Tamara

Záujmové združenie Rodina v Trnave, okrem ďalších dvoch prevádzok zriadilo v roku 2006 aj Azylový dom Tamara, ktorý poskytuje sociálne služby v útulku a zariadení...