bizref.sk katalóg

Produkty a služby, ktoré hľadášSearch results

Denné rehabilitačné centrum VČIELKA n.o. - denný stacionár pre deti od 1 do 15 rokov Bratislava

Denný stacionár Včielka n. o. môžu navštevovať deti vo veku od 1 do 15 rokov, ktoré sú v dôsledku svojho ťažkého zdravotného postihnutia odkázaní na pomoc a...

ÉBEN HAÉZER N. F.

The three-day event is a good opportunity for the associated settlements and related organizations to meet and provides a chance to exchange views both on personal and...

LAMPÁŠ občianske združenie

Poslaním nášho občianskeho združenia LAMPÁŠ so sídlom Hviezdna 676/111, Topoľníky je podporovať umenie a mladých talentov, podporovať aktivity občanov pri obnove...

LEVOČA NORDIC CENTRUM - občianske združenie na výstavbu športového areálu pre lyžiarov

LEVOČA NORDIC CENTRUM je občianskym združením, ktoré si kladie za hlavný cieľ výstavbu športového areálu, ktorý bude spĺňať národný význam v rámci strediska...

miniBODKA o.z.

Celoslovenská pôsobnosť detskej, neziskovej apolitickej organizácie miniBODKA bola užšie zameraná na poskytovanie osobnej, asistenčnej služby, materiálnej,...

Spolok ANIMA Társaság

Act responsibly for the common European future! Find us on Facebook :  www.facebook.com/ARFCEU/ DOWLOAD THE MULTILINGUAL BOOK FOR FREE AT THE BOTTOM OF THIS PAGE....

Spolok vedy a vzdelávania

Európska Únia otvorila Slovenskej republike možnosti plne využiť vnútorné kapacity združenia pre naplnenie činností riešenia otázok rozvoja neziskového sektora,...

Združenie na podporu rozvoja vidieckych regiónov

Združenie na podporou rozvoja vidieckych regiónov je nezisková organizácia sídliaca v obci Kútniky. Jej činnosť je zameraná na podporu regionálneho rozvoja,...