NAVAD polgári társulás / občianske združenie

Názov spol.:NAVAD - Veľké Blahovo
Sídlo firmy:Hlavná č. 12, Veľké Blahovo 930 01
E-mail:nagyabonyi.vadkacsak@gmail.com
Telefón:0905 450 926
Web: navad.bizref.sk
IČO:42399301
DIČ:2024134464
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Nezisková organizácia – občianske združenie NAVAD,  so sídlom  Veľkoblahovská  76/41, 929 01 Dunajská Streda združuje prevažne občanov Veľkého Blahova a bola založená za účelom rozvoja a podpory športu a telesnej kultúry v obci. Združenie pôsobi na území obce od vzniku, t.j. 28.02.2014 a vybudovalo svojpomocne športový areál so železničnou traťou. Areál bol prvý krát predstavený verejnosti dňa 23.08.2014 pri príležitosti slávnostného otvorenia, ktoré bolo sprevádzané futbalovým turnajo•m, súťažou vo varení s bohatým kultúrnym programom. Disponujeme vlastným areálom v obci Veľké Blahovo v blízkosti železničnej stanice, ktorého súčasťou je aj trávnaté ihrisko vhodné na minifutbal, ako aj na iné loptové hry či pohybové aktivity.

Jedným zo základných princípov združenia je podpora rozvoja telesnej kultúry a športu detí a mládeže v obci a zároveň rozšíriť možnosti športového využitia aj pre dospelých. Cieľom je zaujať všetky vekové skupiny športom a tým aspoň čiastočne odpútať ich pozornosť od nebezpečných protispoločenských javov ako sú drogová závislosť, alkoholizmus a gamblerstvo.

Ponúkame užívanie nášho areálu pre účely výchovných aktivít zameraných na kultúrne možnosti, pohybové schopnosti a fyzický vývoj detí predškolského veku. Vieme pomôcť aj pri organizovaní rôznych súťaží a turnajov detí. Pri ihrisku sa nachádzajú aj sociálne zariadenia a celý areál je bezpečne oplotený, čo znižuje riziko ohrozenia detí pri hre motorovými vozidlami.