NAVAD polgári társulás / občianske združenie

Názov spol.:NAVAD - Veľké Blahovo
Sídlo firmy:Hlavná č. 12, Veľké Blahovo 930 01
E-mail:nagyabonyi.vadkacsak@gmail.com
Telefón:0905 450 926
Web: navad.bizref.sk
IČO:42399301
DIČ:2024134464
Otvoriť mapu v novom okne


Pozvánky na nami organizované podujatia a akcie

Team nášho združenia

Naše partnerské obce

 

-      Bodonhely

-      Kisbabot

-      Rábaszentmihály

Našu arénu nájdete TU:

Náš Facebook profil

Naši sponzori

Našimi hlavnými sponzormi sú:

 

-    Obecný úrad Veľké Blahovo

-    Rodina Kardos

 

Vznik a členovia združenia

Občianske združenie s názvom NAVAD bolo založené 28.2.2014, registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-427 05. Združenie je právnickou osobou v zmysle § 18 ods. 2 písmeno a/ Občianskeho zákonníka založenou na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov. Jeho právne pomery sa riadia týmto zákonom a stanovami združenia.

Jedným zo základných princípov združenia je dobrovoľnou aktivitou svojich členov podporovať rozvoj telesnej kultúry a športu.

Odvetvie ekonomickej činnosti - hlavná činnosť (SK-NACE): 93120 - Činnosť športových klubov.

Združenie má cca 20 členov, hlavným štatutárom je Ladislav Gerasimov, tel. č. 0905 802 570.

Kontakty

Alexander Új

člen združenia - informácie
0905 450 926
ujalex@azet.sk

Ladislav Gerasimov

hlavný štatutár
0905 802 570
gerasimov.laci@gmail.com

Aréna Vadkacsa s trávnatým ihriskom

Team nášho združenia

Naše partnerské obce

 

-      Bodonhely

-      Kisbabot

-      Rábaszentmihály

Našu arénu nájdete TU:

Náš Facebook profil

Naši sponzori

Našimi hlavnými sponzormi sú:

 

-    Obecný úrad Veľké Blahovo

-    Rodina Kardos

 

Vznik a členovia združenia

Občianske združenie s názvom NAVAD bolo založené 28.2.2014, registrované Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-427 05. Združenie je právnickou osobou v zmysle § 18 ods. 2 písmeno a/ Občianskeho zákonníka založenou na základe Zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov. Jeho právne pomery sa riadia týmto zákonom a stanovami združenia.

Jedným zo základných princípov združenia je dobrovoľnou aktivitou svojich členov podporovať rozvoj telesnej kultúry a športu.

Odvetvie ekonomickej činnosti - hlavná činnosť (SK-NACE): 93120 - Činnosť športových klubov.

Združenie má cca 20 členov, hlavným štatutárom je Ladislav Gerasimov, tel. č. 0905 802 570.

Kontakty

Alexander Új

člen združenia - informácie
0905 450 926
ujalex@azet.sk

Ladislav Gerasimov

hlavný štatutár
0905 802 570
gerasimov.laci@gmail.com

Aréna Vadkacsa s trávnatým ihriskom

-->