Town Twinning

Názov spol.:Town Twinning
Sídlo firmy:Dunajský Klátov 20, Dunajský Klátov 930 21
E-mail:ocudunklatov@stonline.sk
Telefón:031 / 559 13 31
Web: klatov-twinning.bizref.sk
IČO:00800198
DIČ:-
IČ DPH:-
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Stretnutie partnerov v duchu tradícií a hodnôt EU - 9-11. mája 2014, Dunajský Klátov

- slávnostné otvorenie na futbalovom ihrisku, pozdravy starostov, predstavenie bábik v krojoch

- tanečná skupina MŠ a ZŠ z Dunajského Klátova

- vernisáž fotografií Ottó Bugára v klátovskom mlyne

- Kultúrny program v duchu tradícií na futbalovom ihrisku

- predstavenie miesnych organizácií a dobrovoľníkov na obecnom úrade
- prezentácie na ulici jarmoku, EU-infostan
- prezentácia mlynárskeho remesla v mlyne
- aktivity zamerané na ochranu prírody (tiež v mlyne)

- tradičné ľudové tvorivé dielne a hry zručnosti
- park zážitkov na futbalovom ihrisku
- programy o EU na obecnom úrade: výmena názorov o tematických rokoch, prednáška a diskusia o dnešnej situácii rodín a seniorov, prezentácia práv a možností

- svätá omša a spoločné kladenie vencov

- generačný futbalový turnaj