Kultúra bez bariér - Dunajská Streda, Galanta

Názov spol.:Kultúra bez bariér
Sídlo firmy:Korzó B. Bartóka 788/1., Dunajská Streda 929 01
E-mail:djeasyrider72@yahoo.com
Telefón:+421 905 466 568
Web: kulturabezbarier.bizref.sk
IČO:37844768
DIČ:2021157863
Otvoriť mapu v novom okne


Televízna reportáž 2014

PROGRAM 2016 SK

PROGRAM 2016 HU

TV reportáž 2015

Článok v týždenníku Csallóköz

Článok na felvidek.ma

Program 2017

HANDICAP TOUR 2016

ForeverGreen

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Így működik a FGXpress PowerStrips tapasz HU

Dr Adam Saucedo az FGX nél használatos technológiákról

Az FGXpress és Ron Williams egészségüzenete

BeautyStrips maszk

FIXX HD

FIXX protein ital

KETOBRÜ - tiszta energia

Pulse-8 Corporate - HU

Výhercovia tanečnej súťaže 2017

● Bronzová medaila:  tanečná skupina Gördülő, Budapest.
● Strieborná medaila:  tanečná skupina RollDance Kerekesszékes Kombi, Budapest
● Zlatá medaila:  tanečná skupina Guruló Trió, Dunajská Streda
● Putovný pohár mesta Dunajská Streda: tanečná skupina Guruló Trió, Dunajská Streda

 

Program podujatia Kultúra bez bariér 2017

10:00 – zahájenie výstavy a prednášok zo zdravotníckymi pomôckami pre telesne postihnutých v aule a pred budovou MsKS v Dunajskej Strede.

10:30 – Prezentácia pred budovou MsKS pre stredné školy (účinkujú : Ares spol. s.r.o. , Autasalón OPEL Dunajská Streda)

11:00 – Mimoriadna hodina pre študentov stredných škôl v budove VMK. (Prvý ročník podujatia pod názvom "Pohár Csallóközu" je tanečnou súťažou pre ľudí a tanečné skupiny na invalidnom vozíku. Víťazom sa stáva súťažiaca skupina s najvyšším počtom hlasov na základe hlasovania študentov stredných škôl.)
15:00 – Slávnostné zahájenie kultúrneho podujatia „Kultúra bez bariér 2017“ a vyhlásenie  výsledkov výtvarnej súťaže pre školy v divadelnej sále MsKS, vystúpi tanečná skupina Csallóközi

Galaprogram :

Tanec je môj život ! – účinkujú: handicapovaná tanečná skupina Guruló Trió z Dunajskej Stredy,  handicapovaná tanečná skupina RollDance z Budapešti, Handicapovaná tanečná skupina Gördülő  z Budapešti.

18,00 – slávnostný večierok pre zúčastnených a pre hostí v MsKS v Dun. Strede.

Kultúra bez bariér 2015

PROGRAM PODUJATIA

Program podujatia Kultúra bez bariér 2018

ŠTVRTOK 18. okt. 2018, Galanta

9:00 -  Príchod účastníkov a vystaviteľov
10:00 -  Zahájenie výstavy a prednášok so zdravotníckymi pomôckami pre telesne postihnutých v aule a pred budovou MsKS v Galante
10:30 -  Prezentácia pred budovou MsKS pre stredné školy. Účinkujú: Ares spol. s.r.o. , Invo-Service a prítomní vystavovatelia
11:00 -  „Tanec je môj život” - ukážka a súťaž tanca na vozíku v divadelnej sále MsKS
14:00 -  Po ukončení súťaže odovzdávanie vecných cien

PIATOK 19. okt. 2018, Dunajská Streda

9:00 -  Príchod účastníkov a vystaviteľov
10:00 - Slávnostné zahájenie v˘stavy a prednášok so zdravotníckymi pomôckami pre telesne postihnutých v aule a pred budovou MsKS v Dunajskej Strede
10:30 - Prezentácia pred budovou MsKS pre stredné školy. Účinkujú: Ares spol. s.r.o., Invo-Service a prítomní vystavovatelia
11:00 -  Program v divadelnej sále MsKS: „V príťažlivosti Malého princa„ - Premiéra divadelného predstavenia
Občianskeho združenia na pomoc mentálne postihnutých v Dun. Strede „Tanec je môj život“ - Súťaž tanečných skupín na vozíku
14.00 - Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže pre školy a víťazov súťaže tanečných skupín na vozíku v aule
MsKS Bendeka Csaplára v Dunajskej Strede

KULTÚRA BEZ BARIÉR

NAPÍSALI O NÁS

Kultúra bez bariér 2018

Kultúra bez bariér 2016

Kultúra bez bariér 2017

Zoznam výhercov výtvarnej súťaže: Kultúra bez bariér 2017

● Gálfy Vince  - Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
● Faragó Attila  - Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
● Renczés Flóra - 3. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Hevő Júlia - 3. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Dömény Áron - 3. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Miške Sofia - 3. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Lukács Noémi  - 8. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Sárközi Dominika  -  5. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Norma Kotlárová  - Špeciálna Základná škola Ádorská
● Križan Dominik  - Špeciálna Základná škola Ádorská
●Hlavný výherca:  FARKAS ZSÓFIA, 9. rokov  - Základná škola Zoltána Kodálya s VJM

Zahájenie podujatia

Galavečer: vystúpenie skupiny RollDance

Galavečer- vystúpenie skupiny Artman Egyesület

Galavečer- vystúpenie skupiny Gördülő tánccsoport

Galavečer - vystúpenie skupiny Guruló Trió

Zoznam výhercov Výtvarnej súťaže Kultúra bez bariér 2016

PROGRAM GALANTA - 18. október 2018

PROGRAM DUNAJSKÁ STREDA - 19. október 2018

Dr Adam Saucedo az FGX nél használatos technológiákról

Az FGXpress és Ron Williams egészségüzenete

BeautyStrips maszk

FIXX HD

FIXX protein ital

KETOBRÜ - tiszta energia

Pulse-8 Corporate - HU

Výhercovia tanečnej súťaže 2017

● Bronzová medaila:  tanečná skupina Gördülő, Budapest.
● Strieborná medaila:  tanečná skupina RollDance Kerekesszékes Kombi, Budapest
● Zlatá medaila:  tanečná skupina Guruló Trió, Dunajská Streda
● Putovný pohár mesta Dunajská Streda: tanečná skupina Guruló Trió, Dunajská Streda

 

Program podujatia Kultúra bez bariér 2017

10:00 – zahájenie výstavy a prednášok zo zdravotníckymi pomôckami pre telesne postihnutých v aule a pred budovou MsKS v Dunajskej Strede.

10:30 – Prezentácia pred budovou MsKS pre stredné školy (účinkujú : Ares spol. s.r.o. , Autasalón OPEL Dunajská Streda)

11:00 – Mimoriadna hodina pre študentov stredných škôl v budove VMK. (Prvý ročník podujatia pod názvom "Pohár Csallóközu" je tanečnou súťažou pre ľudí a tanečné skupiny na invalidnom vozíku. Víťazom sa stáva súťažiaca skupina s najvyšším počtom hlasov na základe hlasovania študentov stredných škôl.)
15:00 – Slávnostné zahájenie kultúrneho podujatia „Kultúra bez bariér 2017“ a vyhlásenie  výsledkov výtvarnej súťaže pre školy v divadelnej sále MsKS, vystúpi tanečná skupina Csallóközi

Galaprogram :

Tanec je môj život ! – účinkujú: handicapovaná tanečná skupina Guruló Trió z Dunajskej Stredy,  handicapovaná tanečná skupina RollDance z Budapešti, Handicapovaná tanečná skupina Gördülő  z Budapešti.

18,00 – slávnostný večierok pre zúčastnených a pre hostí v MsKS v Dun. Strede.

Kultúra bez bariér 2015

PROGRAM PODUJATIA

Program podujatia Kultúra bez bariér 2018

ŠTVRTOK 18. okt. 2018, Galanta

9:00 -  Príchod účastníkov a vystaviteľov
10:00 -  Zahájenie výstavy a prednášok so zdravotníckymi pomôckami pre telesne postihnutých v aule a pred budovou MsKS v Galante
10:30 -  Prezentácia pred budovou MsKS pre stredné školy. Účinkujú: Ares spol. s.r.o. , Invo-Service a prítomní vystavovatelia
11:00 -  „Tanec je môj život” - ukážka a súťaž tanca na vozíku v divadelnej sále MsKS
14:00 -  Po ukončení súťaže odovzdávanie vecných cien

PIATOK 19. okt. 2018, Dunajská Streda

9:00 -  Príchod účastníkov a vystaviteľov
10:00 - Slávnostné zahájenie v˘stavy a prednášok so zdravotníckymi pomôckami pre telesne postihnutých v aule a pred budovou MsKS v Dunajskej Strede
10:30 - Prezentácia pred budovou MsKS pre stredné školy. Účinkujú: Ares spol. s.r.o., Invo-Service a prítomní vystavovatelia
11:00 -  Program v divadelnej sále MsKS: „V príťažlivosti Malého princa„ - Premiéra divadelného predstavenia
Občianskeho združenia na pomoc mentálne postihnutých v Dun. Strede „Tanec je môj život“ - Súťaž tanečných skupín na vozíku
14.00 - Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže pre školy a víťazov súťaže tanečných skupín na vozíku v aule
MsKS Bendeka Csaplára v Dunajskej Strede

KULTÚRA BEZ BARIÉR

NAPÍSALI O NÁS

Kultúra bez bariér 2018

Kultúra bez bariér 2016

Kultúra bez bariér 2017

Zoznam výhercov výtvarnej súťaže: Kultúra bez bariér 2017

● Gálfy Vince  - Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
● Faragó Attila  - Spojená škola, Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda
● Renczés Flóra - 3. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Hevő Júlia - 3. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Dömény Áron - 3. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Miške Sofia - 3. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Lukács Noémi  - 8. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Sárközi Dominika  -  5. trieda, Základná škola Zoltána Kodálya s VJM
● Norma Kotlárová  - Špeciálna Základná škola Ádorská
● Križan Dominik  - Špeciálna Základná škola Ádorská
●Hlavný výherca:  FARKAS ZSÓFIA, 9. rokov  - Základná škola Zoltána Kodálya s VJM

Vystavovatelia

Zahájenie podujatia

Galavečer: vystúpenie skupiny RollDance

Galavečer- vystúpenie skupiny Artman Egyesület

Galavečer- vystúpenie skupiny Gördülő tánccsoport

Galavečer - vystúpenie skupiny Guruló Trió

Zoznam výhercov Výtvarnej súťaže Kultúra bez bariér 2016

PROGRAM GALANTA - 18. október 2018

PROGRAM DUNAJSKÁ STREDA - 19. október 2018

-->