FABON - občianske združenie

Názov spol.:Fabon o.z.
Sídlo firmy:J. Lőrincza 2136/12, Dunajská Streda 92901
E-mail:ozfabon@gmail.com
Telefón:0915 832 323
Web: fabon.bizref.sk
IČO:37844822
DIČ:2021768111
Otvoriť mapu v novom okne


www.wata.sk

O hre

Vedomostnú hru nájdete na www.wata.sk. Tu si môžete vyskúšať rýchlu hru bez registrácie, alebo sa môžete zaregistrovať a zbierať body. Môžete hrať proti počítaču, alebo zmerať si sily s ďalšími dvoma hráčmi naraz. Hra funguje na jednoduchom princípe s intuitívnym ovládaním a je teda určená pre všetky vekové kategórie od 6 rokov do 100 rokov.

 

Neváhajte a poďte si zahrať!

Interaktívna forma

Dôvody

Mládež v súčasnosti už nie úplne rozumie reči druhej krajiny, absentujú rozprávky, televízne noviny a kvôli menšiemu množstvu filmových diel v televíziách deti a mladiství postupne strácajú znalosť významu slova, gramatiky v druhej reči. Pred desaťročiami, počas Československa boli považované za samozrejmú a prirodzenú znalosť, vďaka ktorej boli považované dva jazyky za veľmi blízke, navzájom úplne porozumiteľné a nevytvárali jazykové bariéry medzi Čechmi a Slovákmi.

Tradície

Učenie

Folklór

Profil verejného obstarávateľa

Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania.

Názov zákazky: Interaktívna online hra

Číslo oznámenia vo VVO: 1157 - WYS, číslo VVO 13/2014 - 21.01.2014

Informačná povinnosť: Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.02.2014

Dátum odoslania tejto informácie: 06.02.2014

 

 

 

Literatúra

Kultúra

Profil verejného obstarávateľa

Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania.

Názov zákazky: Interaktívna online hra

Číslo oznámenia vo VVO: 1157 - WYS, číslo VVO 13/2014 - 21.01.2014

Informačná povinnosť: Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.02.2014

Dátum odoslania tejto informácie: 06.02.2014

Informačná povinnosť: Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Kritériá“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 24.02.2014

Dátum odoslania tejto informácie: 21.02.2014

Dejiny

Zbližovanie

Mandátna zmluva VF Project & Marketing zo dňa 30.10.2013

Kúpna zmluva_ZoneMedia Digital s.r.o.

Mandátna zmluva_ZAFEX s.r.o. zo dňa 23. 05. 2014

Zmluva o poskyt. telekom. sl. zo dňa 28.07.2014

Mandátna zmluva VF Project & Marketing s.r.o.

Kúpna zmluva_ZoneMedia Digital s.r.o.

Mandátna zmluva_ZAFEX s.r.o. zo dňa 23. 05. 2014

Zmluva o poskyt. telekom. sl. zo dňa 28.07.2014

Zmluva o dielo zo dňa 02. 06. 2014

-->