FABON - občianske združenie

Názov spol.:Fabon o.z.
Sídlo firmy:J. Lőrincza 2136/12, Dunajská Streda 92901
E-mail:ozfabon@gmail.com
Telefón:0915 832 323
Web: fabon.bizref.sk
IČO:37844822
DIČ:2021768111
Otvoriť mapu v novom okne

Dôvody

Mládež v súčasnosti už nie úplne rozumie reči druhej krajiny, absentujú rozprávky, televízne noviny a kvôli menšiemu množstvu filmových diel v televíziách deti a mladiství postupne strácajú znalosť významu slova, gramatiky v druhej reči. Pred desaťročiami, počas Československa boli považované za samozrejmú a prirodzenú znalosť, vďaka ktorej boli považované dva jazyky za veľmi blízke, navzájom úplne porozumiteľné a nevytvárali jazykové bariéry medzi Čechmi a Slovákmi.