FABON - občianske združenie

Názov spol.:Fabon o.z.
Sídlo firmy:J. Lőrincza 2136/12, Dunajská Streda 92901
E-mail:ozfabon@gmail.com
Telefón:0915 832 323
Web: fabon.bizref.sk
IČO:37844822
DIČ:2021768111
Otvoriť mapu v novom okne

Profil verejného obstarávateľa

Podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania.

Názov zákazky: Interaktívna online hra

Číslo oznámenia vo VVO: 1157 - WYS, číslo VVO 13/2014 - 21.01.2014

Informačná povinnosť: Označenie relevantnej informačnej povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona: otváranie častí ponúk „Ostatné“

Dátum otvárania predmetných častí ponúk: 07.02.2014

Dátum odoslania tejto informácie: 06.02.2014