TTIP - Trnava Industrial Park

Názov spol.:Mesto Trnava
Sídlo firmy:Hlavná 1, Trnava 917 01
E-mail:viera.vancova@trnava.sk
Telefón:033 323 63 82
Web: priemyselnypark-trnava.bizref.sk
IČO:00313114
DIČ:2021175728
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

V súčasnosti pôsobí v TTIP - v bývalom areáli Technických služieb mesta Trnava - viac ako 20 podnikateľských subjektov. Mesto Trnava zabezpečuje prevádzku parku a  údržbu priemyselného areálu prostredníctvom Odboru priemyselného parku a inovačných procesov, ktorý dnes ponúka investorom nasledovné služby (podľa požiadaviek klienta a na základe zmluvnej dohody):

•     prenájom administratívnych a výrobných priestorov,  
•     prenájom skladovacích a parkovacích priestorov,
•     komplexnú technickú správu (dodávka energií, vody),
•     upratovacie služby (v budovách i v exteriéri),
•     údržbu zelene a komunikácií v areáli,
•     zabezpečenie odtoku zrážkových vôd,
•     bezpečnostnú a informačnú službu (centrálna vrátnica, dve recepcie v administratívnych budovách),
•     údržbu oplotenia areálu priemyselného parku,
•     požiarnu ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci,
•     prevádzkovanie a údržbu osvetlenia miestnych komunikácií v areáli,
•     prevádzkovanie a údržbu kamerového systému,
•     revízie ostatných technických zariadení a preventívnu údržbu (výťahy, klimatizácia,...),
•     administratívne a odborné služby (telekomunikačné, dodávka internetu, preberanie pošty),

•     marketingové aktivity (výstavy, prezentácie).