TTIP - Trnava Industrial Park

Názov spol.:Mesto Trnava
Sídlo firmy:Hlavná 1, Trnava 917 01
E-mail:viera.vancova@trnava.sk
Telefón:033 323 63 82
Web: priemyselnypark-trnava.bizref.sk
IČO:00313114
DIČ:2021175728
Otvoriť mapu v novom okne


Informačné video

Modernizácia areálu a charakteristika postavených objektov

Na ploche takmer 29 000 m2 bývalého areálu Technických služieb mesta prebehla od októbra 2009 do februára 2012 rekonštrukcia a modernizácia predmetného areálu, v rámci ktorého boli postavené objekty:

●  Pavilón sofistikovanej výroby a Pavilón výrobných buniek, určených pre inovatívne firmy zaoberajúcich sa sofistikovanou výrobou a ľahkou technologickú výrobou doplnenou o menšie skladové priestory.
●  Výrobno-technologický pavilón obsahujúci najmä priestory výrobnej haly a menších výrobno administratívnych priestorov.
●  Skladový pavilón slúžiaci predovšetkým pre skladové potreby firiem.
●  Skladovo – logistický pavilón obsahuje priestory najmä na výrobné a skladové účely.

 

Pošlite ponuky

Základné informácie o parku

Celkovo je v TTIP - Trnava Industrial Park Trnava k dispozícií 8674 m2 špičkových nebytových priestorov pre podnikateľské účely. Vnútroareálove komunikácie, ako aj ostatné inžinierske siete prešli kompletnou výmenou a modernizáciou, prostredníctvom ktorej sa dosiahla zvýšená bezpečnosť a bezporuchovosť. V rámci areálu je podnikateľským subjektom k dispozícií 1500 m2 parkovacích plôch. Celý park je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom a strážnou službou. V administratívno výrobných priestoroch je zabezpečená recepčná služba.

Zoznam priestorov

Budovy:
SO 01 A Pavilón sofistikovanej výroby

SO 01 BVýrobno-technologický pavilón

SO 01 C Skladovo–logistický pavilón

SO 02Pavilón výrobných buniek

SO 03Skladový pavilón

 

Dizajn areálu

Podmienky prenájmu

●  V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné, odvoz odpadu, strážna a recepčná služba.

●  Poplatok za služby a spotrebované energie sú hradené na základe dohody, pomerovým podielom k prenajatej ploche, alebo na základe odpočtu meracích zariadení.
●  Výmera verejných priestorov je vypočítavaná ako pomerová časť k prenajatým priestorom nájomcu.

Ceny prenájmu

Areál Trnava Industrial Park-u

Letecké snímky o areáli parku

Priestory na prenájom

Vyplňte kontaktný hárok

Kontakty

TTIP - Trnava Industrial Park

Ing. Viera Vančová, PhD.
Manažérka parku
0917 792 185
viera.vancova@trnava.sk

Odbor priemyselného parku a inovačných procesov

Mgr. Simona Jaššová
Obchodný referent
033 3236 384
simona.jassova@trnava.sk

Modernizácia areálu a charakteristika postavených objektov

Na ploche takmer 29 000 m2 bývalého areálu Technických služieb mesta prebehla od októbra 2009 do februára 2012 rekonštrukcia a modernizácia predmetného areálu, v rámci ktorého boli postavené objekty:

●  Pavilón sofistikovanej výroby a Pavilón výrobných buniek, určených pre inovatívne firmy zaoberajúcich sa sofistikovanou výrobou a ľahkou technologickú výrobou doplnenou o menšie skladové priestory.
●  Výrobno-technologický pavilón obsahujúci najmä priestory výrobnej haly a menších výrobno administratívnych priestorov.
●  Skladový pavilón slúžiaci predovšetkým pre skladové potreby firiem.
●  Skladovo – logistický pavilón obsahuje priestory najmä na výrobné a skladové účely.

 

Pošlite ponuky

Základné informácie o parku

Celkovo je v TTIP - Trnava Industrial Park Trnava k dispozícií 8674 m2 špičkových nebytových priestorov pre podnikateľské účely. Vnútroareálove komunikácie, ako aj ostatné inžinierske siete prešli kompletnou výmenou a modernizáciou, prostredníctvom ktorej sa dosiahla zvýšená bezpečnosť a bezporuchovosť. V rámci areálu je podnikateľským subjektom k dispozícií 1500 m2 parkovacích plôch. Celý park je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom a strážnou službou. V administratívno výrobných priestoroch je zabezpečená recepčná služba.

Zoznam priestorov

Budovy:
SO 01 A Pavilón sofistikovanej výroby

SO 01 BVýrobno-technologický pavilón

SO 01 C Skladovo–logistický pavilón

SO 02Pavilón výrobných buniek

SO 03Skladový pavilón

 

Voľné priestory na prenájom

Dizajn areálu

Podmienky prenájmu

●  V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné, odvoz odpadu, strážna a recepčná služba.

●  Poplatok za služby a spotrebované energie sú hradené na základe dohody, pomerovým podielom k prenajatej ploche, alebo na základe odpočtu meracích zariadení.
●  Výmera verejných priestorov je vypočítavaná ako pomerová časť k prenajatým priestorom nájomcu.

Ceny prenájmu

Areál Trnava Industrial Park-u

Letecké snímky o areáli parku

Priestory na prenájom

Vyplňte kontaktný hárok

Kontakty

TTIP - Trnava Industrial Park

Ing. Viera Vančová, PhD.
Manažérka parku
0917 792 185
viera.vancova@trnava.sk

Odbor priemyselného parku a inovačných procesov

Mgr. Simona Jaššová
Obchodný referent
033 3236 384
simona.jassova@trnava.sk

-->