Atletický Klub Šurany

Názov spol.:Atletický klub Šurany
Sídlo firmy:M.R.Štefánika 26, Šurany 942 01
E-mail:malik@atletikasvk.sk
Telefón:0908 467 761
Web: aksurany.bizref.sk
IČO:31827713
DIČ:2021601307
Zapísaný v registri obč. združení na MV SR pod č. VS/1-900/90-6893-1
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Atletický klub Šurany mal ustanovujúcu schôdzu 2. marca 1979 a bol súčasťou Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Šurany. Predsedom oddielu bol Dr. Stanislav Graus a medzi prvých funkcionárov a trénerov oddielu patrili: Jozef Malík, Katarína Maletičová, Ing. Zoltán Tvrdoň, Ing. Miroslav Garaj, František Rybár Ing. Karol Kuťka.

            Od začiatku jeho činnosť bola a stále je zameraná na mládežnícke kategórie a to predovšetkým na kategórie žiakov a žiačok. Postupne, ako pretekárom pribúdali roky, niektorí odišli za školou do iných miest a niektorí ostali v Šuranoch.

            Atléti zo Šurian reprezentovali mesto nielen na súťažiach v rámci okresu a kraja, ale i na majstrovstvách Slovenka. Boli i takí, ktorí svojou športovou výkonnosťou sa prebojovali do reprezentačných družstiev Slovenska a úspešne štartovali na Majstrovstvách Európy, Majstrovstvách Sveta i Olympijských hrách.