FABON - občianske združenie

Názov spol.:Fabon o.z.
Sídlo firmy:J. Lőrincza 2136/12, Dunajská Streda 92901
E-mail:ozfabon@gmail.com
Telefón:0915 832 323
Web: fabon.bizref.sk
IČO:37844822
DIČ:2021768111
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Fabon o.z. je realizátorom projektu - STROM POZNANIA vedomostný portál pre česko-slovenskú mládež v rámci ktorého vznikla unikátna webová dvojjazyčná vedomostná hra, ktorá má za úlohu hravou a interaktívnou formou učiť Slovákov česky a Čechov slovensky. Obsahuje široké spektrum otázok z prírodných aj humanitných vied so zvláštnym zameraním na slovenské a české reálie, ktoré majú mládeži okrem jazyka priblížiť aj kultúru susednej krajiny. V súčasnej dobe je hra rozširovaná aj o maďarskú jazykovú mutáciu.