Limbus, o.z.

Názov spol.:Limbus, o.z.
Sídlo firmy:209, Mostová 925 07
E-mail:halaszn78@gmail.com
Telefón:0904 608 913
Web: limbus.bizref.sk
IČO:42352754
DIČ:
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov bude združenie najmä:
- udržiavať tradície,
- organizovať kultúrno-spoločenské podujatia,
- ochraňovať a podporovať realizáciu a ochranu ľudských práv,
- podporovať občiansku iniciatívu,
- chrániť a vytvárať zdravé životné prostredie,
- chrániť a podporovať zdravie a vzdelávanie,
- chrániť a podporovať mládež,
- zamerať sa na rozvoj sociálnych služieb,
- docieliť spolunažívanie národov, menšín a iných etnických skupín,
- dohliadať na rozvoj bývania,
- vytvárať predpoklady pre rozvoj regiónov, miest a obcí,
- zameriavať sa na cezhraničnú spoluprácu a propagáciu Slovenskej republiky v zahraničí.