Limbus, o.z.

Názov spol.:Limbus, o.z.
Sídlo firmy:209, Mostová 925 07
E-mail:halaszn78@gmail.com
Telefón:0904 608 913
Web: limbus.bizref.sk
IČO:42352754
DIČ:
Otvoriť mapu v novom okne


Youtube video

Join us for Europe - Active Citizens build a new European Perspective

Názov projektu: Join us for Europe - Active Citizens build a new European Perspective

Termín realizácie: 27. - 29. 05. 2016

"Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie"

Obrázok

Cieľ projektu

Cieľ projektu vznikol z potreby zabezpečiť stabilitu a budúcnosť partnerstva prostredníctvom vytvárania trvalých priateľských vzťahov. Najúčinnejším nástrojom sú samotní obyvatelia dotknutých regiónov, ktorí zabezpečili transfer a šírenie hlavnej myšlienky podujatia.  Učením o kultúrnych špecifikách, národnej identite a jazyku sa účastníci pripojili k snahe formovať budúcnosť Európy. Projekt sa prioritne zameriaval na spoznávanie zúčastnených národov, rozvíjanie nových a upevňovanie už existujúcich partnerstiev. Kládol dôraz na odstránenie predsudkov voči menšinám, ich kultúre a tradíciám. Je potrebné zdôrazniť, že realizácia podujatia prioritne rozvíjala európske povedomie účastníkov podujatia, a sekundárne pôsobila na celé partnerské samosprávy vrátane regiónov ich pôsobenia. Je potrebné riešiť apatiu obyvateľov a zapojiť do procesu integrácie predovšetkým mládež. Podporiť ich patričnú hrdosť na účasť v EÚ. Podnietiť ich záujem využívať výhody, ktoré im Európske občianstvo ponúka, a poznať taktiež aj svoje možnosti ako Európanov.  Prostredníctvom spoločne realizovaného podujatia sa bližšie spoznali všetky generácie obyvateľov zúčastnených samospráv. Bol to podnet pre vznik nový partnerstiev a posilnenie medzikultúrneho dialógu medzi obcami.

Prínosy projektu

-          Prehĺbenie vedomostí o EÚ. Tí najmenší si osvojili základné informácie v rámci EÚ tematiky. Mládeži boli poskytnuté informácie a príležitosti v rámci európskeho priestoru, možnosti štúdia, zárobku i cestovania. Dospelí občania sa zúčastnili prednášok predstavujúcich hodnoty EÚ, taktiež sa zapojili do diskusií o jej budúcnosti.

-          Vytvorili sa nové možnosti pre rozvoj partnerskej spolupráce. Stretnutie predstaviteľov organizácií, a bližšie spoznanie všetkých účastníkov prispelo k vytvoreniu novej dimenzie vzájomných vzťahov.

-          Vyzdvihnutie rozmanitosti národov EÚ. Do podpory kultúry a tradícií boli zapojení všetci účastníci bez rozdielu veku. Aj preto bude jedným z významných výsledkov projektu zachovanie kultúry, tradícií a remesiel pre budúce generácie.

-          Zvýšenie občianskej angažovanosti nielen na národných úrovniach, ale aj na európskej rovine. Program bol navrhnutý tak, aby si účastníci nielen počas, ale aj po jeho skončení mohli naplno uvedomiť, že to, čo sa deje v EU je vecou každého z nás, nielen politických špičiek a práve preto by sme sa mali aktívne nielen zúčastňovať volieb do Európskeho parlamentu, ale aj sledovať, čo sa deje na európskej pôde.

-          Dobrovoľníctvo. Názorne sa predstavili jednotlivé záchranárske zložky ako aj prizvaní dobrovoľníci. Spoznali základné princípy, na konkrétnych prípadoch. Je to významný podnet vo vytváraní aktívnych európskych občanov.

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Obrázok

logo EÚ

Join us for Europe - Active Citizens build a new European Perspective

Názov projektu: Join us for Europe - Active Citizens build a new European Perspective

Termín realizácie: 27. - 29. 05. 2016

"Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie"

Obrázok

Cieľ projektu

Cieľ projektu vznikol z potreby zabezpečiť stabilitu a budúcnosť partnerstva prostredníctvom vytvárania trvalých priateľských vzťahov. Najúčinnejším nástrojom sú samotní obyvatelia dotknutých regiónov, ktorí zabezpečili transfer a šírenie hlavnej myšlienky podujatia.  Učením o kultúrnych špecifikách, národnej identite a jazyku sa účastníci pripojili k snahe formovať budúcnosť Európy. Projekt sa prioritne zameriaval na spoznávanie zúčastnených národov, rozvíjanie nových a upevňovanie už existujúcich partnerstiev. Kládol dôraz na odstránenie predsudkov voči menšinám, ich kultúre a tradíciám. Je potrebné zdôrazniť, že realizácia podujatia prioritne rozvíjala európske povedomie účastníkov podujatia, a sekundárne pôsobila na celé partnerské samosprávy vrátane regiónov ich pôsobenia. Je potrebné riešiť apatiu obyvateľov a zapojiť do procesu integrácie predovšetkým mládež. Podporiť ich patričnú hrdosť na účasť v EÚ. Podnietiť ich záujem využívať výhody, ktoré im Európske občianstvo ponúka, a poznať taktiež aj svoje možnosti ako Európanov.  Prostredníctvom spoločne realizovaného podujatia sa bližšie spoznali všetky generácie obyvateľov zúčastnených samospráv. Bol to podnet pre vznik nový partnerstiev a posilnenie medzikultúrneho dialógu medzi obcami.

Prínosy projektu

-          Prehĺbenie vedomostí o EÚ. Tí najmenší si osvojili základné informácie v rámci EÚ tematiky. Mládeži boli poskytnuté informácie a príležitosti v rámci európskeho priestoru, možnosti štúdia, zárobku i cestovania. Dospelí občania sa zúčastnili prednášok predstavujúcich hodnoty EÚ, taktiež sa zapojili do diskusií o jej budúcnosti.

-          Vytvorili sa nové možnosti pre rozvoj partnerskej spolupráce. Stretnutie predstaviteľov organizácií, a bližšie spoznanie všetkých účastníkov prispelo k vytvoreniu novej dimenzie vzájomných vzťahov.

-          Vyzdvihnutie rozmanitosti národov EÚ. Do podpory kultúry a tradícií boli zapojení všetci účastníci bez rozdielu veku. Aj preto bude jedným z významných výsledkov projektu zachovanie kultúry, tradícií a remesiel pre budúce generácie.

-          Zvýšenie občianskej angažovanosti nielen na národných úrovniach, ale aj na európskej rovine. Program bol navrhnutý tak, aby si účastníci nielen počas, ale aj po jeho skončení mohli naplno uvedomiť, že to, čo sa deje v EU je vecou každého z nás, nielen politických špičiek a práve preto by sme sa mali aktívne nielen zúčastňovať volieb do Európskeho parlamentu, ale aj sledovať, čo sa deje na európskej pôde.

-          Dobrovoľníctvo. Názorne sa predstavili jednotlivé záchranárske zložky ako aj prizvaní dobrovoľníci. Spoznali základné princípy, na konkrétnych prípadoch. Je to významný podnet vo vytváraní aktívnych európskych občanov.

Súbory na stiahnutie

Info template

Fotogaléria

Fotogaléria

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Obrázok

Fotogaléria

logo EÚ

-->