miniBODKA o.z.

Názov spol.:miniBODKA o.z.
Sídlo firmy:Cintorínska 2, Šaľa 927 05
E-mail:minibodka@gmail.com
Telefón:0907 274 627 - 24 hodín denne
Web: http://minibodka.sk/
IČO:42057574
DIČ:2022598325


JARNÝ TÁBOR

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

LETNÝ TÁBOR

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

TÁBORY

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Vyhodnotenie fotosúťaže Objektív Františka Kollára

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

VIANOČNÝ TÁBOR

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

JESENNÝ TÁBOR

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Mesto udelilo významné ocenenia

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Otec, ktorý svoje deti dostal inak

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Brigáda - Jarné čistenie brehov Váhu s posedením pri guláši

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Deti potrebujú vojakov ako symbol disciplíny

Minibodka si získala divákov aj súťažiacich

Relácia RTVS- Família , 17.02.2017

V ŠALI UDEĽOVALI NAJVYŠŠIE OCENENIA

Pripravované akcie

HĽADÁME DOMOV

miniBODKA o.z., vznikla v roku 2007 výhradne ako dobrovoľnícka organizácia pre priamu prácu s deťmi a dospelými. Výkon práce a angažovanosti je výlučne dobrovoľný. Nie sme politicky ani nijak inak angažovaný. Nie sme štátom podporovaný. Sme však riadne schválený a sme štátu nápomocný vo viacerých smeroch v širšom spektre našej činnosti. Združenie miniBODKA nebolo a nikdy nebude zneužité na žiadnu kampaň, alebo činnosť, ktorá nevyplýva z rozsahu našej dobrovoľnej činnosti. Riadime sa výhradne schválenými stanovami ministerstvom vnútra SR, morálnym a etickým kódexom. To čo prezentujem ako predseda združenia, to robím, tak konám, tak aj žijem nie len v dobrovoľníckom statuse, ale aj v osobnom živote. Spolu so mnou tak vediem všetkých dobrovoľníkov.

6 detí som si pred rokmi adoptoval, riadne a slušne vychoval. Sú pre spoločnosť príkladom. Traja sú už dospelí a v pracovnom procese, riadne platiaci dane, služby, svoje byty (podnájmy) bez akéhokoľvek zvýhodnenia, zvýhodňovania a traja ešte študujú.

 

Od roku 2007 sme stále v prenájmoch. V súčasnosti obývame už 5 rokom prenajaté priestory za symbolické 1 EUR/rok v Šali. Čaká nás ešte jedno funkčné obdobie (t.j. 5, resp. rozsah 4 rokov). Prevádzkové, režijné náklady, údržbu a opravy si hradíme samy. Nikdy sme nevyrobili žiadnu dlžobu, žiaden problém. Ročne svojou činnosťou pomôžeme viac ako 370 deťom a 35 rodinám s deťmi. Z nich sú v našom dlhodobom monitoringu asi 23 detí, ktorým sa snažíme pomôcť častejšie ako niekoľko krát do roka. Cez školy, starostov miest a obcí a cez liečebné zariadenia. Od roku 2007 sme si už samy vychovali svojich dobrovoľníkov, ktorí najlepšie vedia vďaka vlastnej skúsenosti pomáhať tým, ktorí prišli o domov, rodičov a o istoty, bezpečie rodinného zázemia. Samostatnou skupinou sú nezamestnateľné deti, resp. dospelá mládež. Ide o deti, ktoré majú vážny zdravotný handicap a sú odkázané na pomoc svojich súrodencov, alebo nás dobrovoľníkov.

 

Súrne potrebujeme finančnú, alebo materiálnu/hmotnú pomoc. Možnosti sú tieto:

Odkúpenie budovy v ktorej sme za prijateľnú (nie trhovú hodnotu) cenu. S majiteľmi budovy máme priateľské vzťahy a je možné sa na cene za nehnuteľnosť dojednať. S tým je spojená aj zbierka na náš účet v ČSOB. Celková suma by podľa nášho odhadu mala byť na úrovni 180 000 až 250 000 EUR. To je zároveň cieľová suma zbierky.

Ćíslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2289 6096 ČSOB

Získanie (vo forme daru) akejkoľvek nehnuteľnosti, budovu, areálu vhodného na trvalé zázemie miniBODKY a jej detí
Získanie dlhodobého prenájmu povedzme aspoň 20 rokov za symbolické 1 eur/rok
Získať do daru väčší pozemok na účely farmy. Na ňom by sme mohli postaviť malé budovy vo forme akých si samostatných buniek v ktorých by žili rodiny (mladí dospelí) so svojimi deťmi a farmárčiť, alebo aj jednotlivci

 

Opodstatnenie našej potreby: Preferujeme budovu, domček, pozemok kdekoľvek na samote, alebo polo samote, pri potôčku (nemusí). Vedie nás k tomu hlavne možnosť alternatívnych metód (canis, music, nature a arte terapie, zážitkovou metódou) ktoré využívame na liečbu a pomoc deťom, ktoré zažili strašné týranie, zneužívanie, zanedbávanie, alebo vplyvom autohavárií a iných katastrôf prišli o jedného, alebo o oboch rodičov. Program ktorý sa tomuto špeciálne venuje sa volá 12 ŽIVOTOV. Máme s ním 80% úspešnosť. Ďalším dôvodom sú trvalo handicapovaní mladí dospelí, ktorým sme pomohli ešte v čase keď boli deťmi. Nemajú možnosť uplatnenia sa na trhu práce rovnocenne, nemajú žiadne rodinné ani príbuzenské väzby a potrebujú chránené bývanie. Pre nich by sme chceli zabezpečiť trvalý domov s možnosťou farmárčenia a výroby upomienkových predmetov v chránených dielňach s možnosťou samostatného prezentovania sa (sú povestní svojou šikovnosťou, krásou diel ktoré vytvárajú a zmyslom pre detail a trpezlivosť) pre širšiu verejnosť na našich aktivitách a činnostiach s následným predajom svojich diel, výrobkov (Vianočné trhy, farmárske trhy, kultúrno-spoločenské a športové aktivity).

 

Je slušné, aby sa naša spoločnosť dokázala postarať aj o takéto deti, resp. mladých dospelých a počítala s tým, ešte kým sú v rokoch 16,17 a 18, že im treba vytvoriť bezpečné podmienky pre ďalší život. My to chceme. Vedie nás k tomu dlhodobý monitoring služieb pre takéto deti, mladých dospelých, ktorý nie je dostačujúci. S pravidla riešia problém takýchto ľudí až keď nemajú strechu nad hlavou, alebo skončia niekde na ulici v rukách asociálov a kriminálnikov. My zatiaľ nemáme možnosť poskytnúť takýmto ľuďom trvalý domov. Preto sme sa rozhodli o pomoc požiadať vás. My im chceme vytvoriť domov, nie zgrupiť na jednom mieste a nechať ich trčať a žiť v jednej izbe aj 6 ako tomu je v niektorých azylových domoch. Chceme aby u nás mali bezpečný prístav plný porozumenia a slušného žitia. Chceme ich podporovať v talentoch a prezentovať ich ako komunitu, ktorá má čo povedať celej spoločnosti svojou schopnosťou sebaprezentácie v talentoch ktoré majú a sebestačnosti či už jednotlivca, alebo rodiny. Dokážeme to ak budeme mať vhodný a dôstojný priestor na našu činnosť. 

 

 

Ćíslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2289 6096 ČSOB

 

Kontaktné osoby:

 

Správa účtu: Milan Daniel 0907 274627

Odborný garant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD

Mail: minibodka@gmail.com

Dozor a dohľad: všetci darcovia (písomným informovaním a pravidelným prístupom k informáciám o účte, finančných prostriedkoch na ňom. Lehota: každý mesiac, štvrťrok, polrok, alebo jeden kalendárny rok, podľa dohody)

 

 

ĎAKUJEME

SOS NON STOP

 

SOS NON STOP služba poskytnutia plnej ochrany a podpory deťom. 24 hodínový príjem detí z prostredia v ktorom im bolo, alebo  je ubližované. Deti môže priniesť ktokoľvek od úradov, polície až po blízkych príbuzných, alebo rodičia ktorí chcú takto chrániť svoje deti. Rodičia môžu svoje deti doniesť aj v prípade, že sa nevedia z nejakých príčin o deti postarať. Vždy je lepšie ich doniesť ako im ublížiť smrťou - zabitím.

 

Deti a mládež môžu aj sami slobodne požiadať o pomoc nás priamo v centre miniBODKY na brehu Váhu pri moste, alebo telefonicky na non stop službu 0907274627. Sprostredkujeme pomoc a podporu nie len u nás a cez nás, ale aj aj na úradoch. 

 

Poskytujeme: ubytovanie, ošatenie, obuv, hygienu, stravu, lekársku starostlivosť /cez pohotovosť, alebo miestnych detských lekárov/, psychosociálne služby, ošetrovateľskú a asistenčnú službu.

DARUJTE NÁM 2 %

Krátko na úvod. Vaše 2% zabezpečujú prístup k dobrám cez celoslovenskú a výhradne dobrovoľnícku prácu, cez sieť pracujúcich, alebo študujúcich priateľov dospelákov, ktorí sa rozhodli, že to chcú robiť z vlastnej vôle a navždy nezištne a navždy dobrovoľne. A BODKA :)  

V roku 1994/1995 ešte ako vojaci slúžiaci na letisku vo Vajnoroch v Bratislave sme začali chodievať do nemocníc a detských domovoch hrávať divadielka a spievať piesne, aby sme ich rozveselili. Ich. Áno, oni síce mali svoje mená, ale nemali kamošov. Na Vianoce ležiaci malí pacienti, alebo osirelí súrodenci v detských domovoch zostávali samy. Necitlivý systém im nikdy nevysvetlil, že tie pocity ktoré práve teraz prežívajú sú bolesť. Stačilo pár liečikov a televízor a bolo po probléme. Veľa sa toho nezmenilo ani teraz. Iba jeden jediný dôvod nás viedol k tejto práci a k založeniu združenia 27.02 v roku 2007. Bol ním degradácia ľudskej dôstojnosti a obzvlášť u malých detí a mládeže.

Pozrite si prosím Obchodný Vestník, kde každým rokom pravidelne zverejňujeme účel a použitie 2% so všetkým vyúčtovaním. 90% sú to potraviny, hračky,  školské potreby a oblečenie. 10% tvoria lieky. 

Žiadne kancelárie, autá, cestovné náklady, služobné cesty, režijné či prevádzkové náklady, žiadne dovolenky, ani kancelárske potreby, mzdy a iné ... neplatíme a nikdy sme NEPLATILI z darovaných 2%.

 

KOMU VAŠE DAROVANÉ  2%  PRIORITNE POMÁHAJÚ:

1. Vytvorili sme nový program pre deti s názvom 12 ŽIVOTOV, ktorý zachraňuje ich dôstojnosť a sebaúctu. Viac o tomto programe v našom menu. POZRITE SI TO.

2. Spájame odlúčených súrodencov, ktorí sa stretávajú počas celého roka v našom centre pomoci v Šali cez formu detských, tématických ART táborov JAR/LETO/JESEŇ/ZIMA, víkendových a prázdninových pobytoch a počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja

 

TLAČIVÁ S VYPLNENÝMI NAŠIMI ÚDAJMI NA DAROVANIE 2%

Okrem toho si môžete pozrieť aj register komory notárov SR


Ako sme hospodárili s 2% a v akom množstve nám boli poukázané:


V roku 2009 sme sa mohli po prvý krát uchádzať o 2%. Prišli v objeme: 738,03.-€

V roku 2010 sme dostali:  515,97 €

V roku 2011 to bolo 3553,13 €

V roku 2012 to bolo 3651,98 €

V roku 2013 sme prijali 5497,82 €

V roku 2014 sme dostali 4290,96 €

V roku 2015 sme pre chybu v účtovnej uzávierke dostali 0. Daňový úrad bol veľmi nekompromisný a neuznal nám ani opravný prostriedok (doklad o pochybení banky).

V roku 2016 sme dostali 2052,62 €

 

Darované 2% a ich využittie pravidelne zverejňujeme v obchodnom vestníku.
Pre vašu informovanosť je tu stručný prehľad:


100% zdrojov je použitých na potraviny, lieky, školské a vzdelávacie potreby, športové potreby pre žiakov 1 stupňa a 2 stupňa. Výučbový materiál pre žiakov stredných a vysokých škôl, úhrada služieb pre žiakov v oboch prípadoch ktorí sú úplne siroty (strava v školských jedálňach ZŠ a pre stredné a vysoké školy, úhrada internátu a stravy). Okrem tohto organizujeme aj táborové pobyty kde sa všetci majú možnosť stretnúť.

Je nutné podotknúť, že aktívnou spoluprácou so vzdelávacími zariadeniami sa nám úhrada školného v prípade vysokých škôl a súkromných konzervatórií odpúšťa samotnými subjektmi. Čo ročne predstavuje v prípade vysokej školy cca 900 eur/osoba a v prípade súkromného konzervatória cca 800 EUR/osoba. Ročne takouto spoluprácou pomôžeme 1 až 3 študentom. Výnimkou bolo obdobie 2012 kde nastúpilo do spomenutých škôl 8 študentov, ktorí tohto roku (2017) úspešne končia. Teda to znamená, že v roku 2012 ich bolo najviac a všetci úspešne pokračujú až do dnes.

 

 

 

Jesenný ART tábor 31.10 – 2.11.2018

Tento typ tábora je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

●  handicapované
●  týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
●  po osobných traumách
●  žijúce v ústavných zariadeniach
●  žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
●  žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
●  siroty, polosiroty a odlúčených súrodencov
●  deti žijúce v bežných rodinách (denná forma ateliérov)

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity:

Pobyt v prírode:

●  Pobyt v prírode v sedle bycikla

●  Pešia chôdza – krátke turistiky

●  Čistenie prírody s lesníkmi.

 

◆   Výtvarná dielňa:

TECHNIKY:

●  Výroba batikovaných tričiek

●  Maľovanie na tričká

●  Koláž, grafika

●  Modelovanie z hliny, moduritu

●  Kreslenie- portrét, zátišie

●  Maľovanie na sklo

●  Výroba textilných bábik, kašírovanie

●  Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

●  Výroba postavičiek zo slaného cesta

●  Maľovanie na kamene

●  Práca s krepovým papierom

◆   Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

TECHNIKY:

●  Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
●  Hip Hop / jednoduché základy /
●  Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
●  Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
●  Iné tance podľa povahy a potreby

 

◆   Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

●  osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

●  práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

●  hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
●  spev, hlas / práca z hlasom /
●  dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
●  výroba jednoduchých rytmických nástrojov

◆   Herecká dielňa:

Lektor: Andrej Motýľ, Michal Palka a  Milan Daniel

TECHNIKA: 

●  pantomíma
●  malé javiskové formy
●  hranie životných rolí

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

III. Ročník akcie: UŽITOČNÁ ZBIERKA CENTOV

Milí priatelia. Obraciame sa na vás s úspešnou akciou opäť aj v tomto roku. Zbierka centov vo vašom zariadení, vašej škole, inštitúcií na vami  zvolenom mieste kdekoľvek v SR aj v tomto roku pomôže zakúpiť v sieti obchodných domoch Lidl, Tesco, Coop Jednota a Kaufland potraviny a darčeky pre chudobnejšie rodiny s deťmi v meste Šaľa a v jeho okolí. Okrem toho sa otvorí IX . ročník Vianočného tábora pre opustené deti z celého Slovenska, pre ktoré je sladkosť v podobe koláča sviatkom. Aj týmto deťom touto zbierkou pomôžeme. Mnohí z vás už viete, že združenie miniBODKA sa práve deťom z tohto prostredia cez formu dobrovoľných aktivít, nezištne venuje počas celého roka: www.minibodka.bizref.sk. Okrem centov môžete do vašej školy, škôlky, firmy, inštitúcie, či iného zariadenia v ktorom zbierku organizujete doniesť aj tieto veci: hračku, knižku, trvácne potraviny, stravný lístok, alebo aj darček pre konkrétne dieťa. My vám zaručíme, že sa všetko dostane do rúk priamo deťom a nikomu inému. Po sviatkoch dostanete od nás a to každý z vás zapojených, fotografický a písomný materiál s poďakovaním.  Tešíme sa na spoluprácu s vami. Zo skúseností vieme, že spoločne je ľahšie a krajšie pomáhať deťom lokálne aj na celom území Slovenska.

 

Zbierka sa koná od 01.11 do 22.12.2016

 

Koľkým z vás zostávajú, alebo zavadzajú centy, ktoré necháte len tak kdekoľvek či už v obchodoch, alebo doma? Viacerí z nás to tak robíme. Radi by sme sa uchádzali o vašu priazeň s možnosťou využitia vašich centov v podobe dobra v prospech tých detí, ktorým každý cent pomôže. To nie sú slová, či presne cielené vety na srdce človeka. To je pravda. Tretí ročník je toho len dôkazom. Podarilo sa nám takto pomôcť počas troch rokov už 27 deťom. Stačí sa len pozrieť na vec z nášho uhla pohľadu a to tým, že keď sa nás zapojí čo najviac, dokážeme zozbierať viac centov, ktoré premeníme za potraviny.

 

Dobré vedieť:

• Zbierku môžete uskutočniť u vás a môže ju vyhlásiť ktokoľvek z vás. Zbierka môže byť aj celoročná pokiaľ vás to nebude obťažovať - zaťažovať.


• Po nahromadení materiálu si na váš podnet naše združenie príde neodkladne po veci, aby sa vám nehromadili a nespôsobovali zbytočný problém.


• Prosíme vás, aby ste si krabičku na zbierku centov zhotovili vy samy a tiež ak uznáte za vhodné zvolili tých zástupcov, ktorí budú počas zbierky aj na konci zbierky kontaktné osoby s nami a s vašimi žiakmi aj s vašimi zamestnancami. Práve oni budú tí, ktorí zrátajú centy a odovzdajú ich nášmu dobrovoľníkovi.


• Nie je to zbierka s nejasným cieľom. Má konkrétneho prijímateľa. Obdarovaní budú vedieť (všeobecne) od koho dar dostali a rovnako tak vy budete vedieť o obdarovaných (konkrétne). My nie sme a nikdy sme neboli zástancami obťažovania ľudí verejnými zbierkami na uliciach. Naše združenie nepatrí na ulicu a rovnako tak ani deti ktorým sa venujeme. My ich práve z tých ulíc dostávame preč a hlavne do fungujúceho systému v ktorom im robíme asistentov. Mnohí z nich vyštudovali práve na vašich školách s vašou podporou za ktorú sme vďační.


•  Šaľa a okolie. V priestoroch miniBODKA budú ,,tajné“ Vianočné dielne v ktorých budeme pripravovať darčeky pre deti zo Šale a to konkrétne: 8 súrodencov zo Šale, 6 detí zo sídliska Veča, 4 súrodenci zo Šale v chránenom bývaní v miniBODKE, 5 súrodencov Kráľová nad Váhom, 4 súrodenci Dlhá nad Váhom a 4 deti z Trnovca nad Váhom. PRÍĎTE MEDZI NÁS. Vianočné dielne začnú 22.12.2016 od 16.00 – do 22.00 hod. Ich súčasťou bude sólo koncert dobrovoľného riaditeľa združenia miniBODKA,  ktorý začne o 18.00 hodine. Medzi tým sa budú baliť darčeky, robiť výzdoba priestorov miniBODKY a stavať Betlehém. Vítať vás bude dobrá hudba a Vianočná kapustnica. Zo sebou si je nutné doniesť dobrú náladu. Budeme tu len My dobrovoľníci a Vy ktorí medzi nás nebojácne prídete. POZÝVAME VÁS.


•  Kontaktná osoba za nás: Michal Palka 0907274627, mail: minibodka@gmail.com. Ak by nefungovala dovtedy naša nová web stránka na doméne www.minibodka.sk je k dispozícií nová web stránka na doméne: www.minibodka.bizref.sk.
 

•  Zamyslenie dobrovoľného riaditeľa na záver:

Existujú dva dôvody prečo neveríme ľuďom

Prvý – nepoznáme ich a Druhý – poznáme ich

Existujú dva dôvody prečo veriť ľuďom

Prvý – spoznáme ich a Druhý – zostávame priateľmi

 

Za každých okolností si uvedomujem/e, že pokiaľ ľudia majú objektívnu príčinu, čerpanú z vlastných skúseností veriť bodu A, vždy verím/e, že môžu získať aj objektívnu skúsenosť veriť bodu B a v tejto dôvere zotrvať. O to sa snažím/e poctivou prácou v našej oblasti.

S pozdravom Milan Daniel a dobrovoľníci z miniBODKY.   V Šali dňa: 25.10.2016

XI. ročník Vianočného tábora v termíne 21.12.2018 - 07.01.2019 otvoríme pre 35 detí

Tábor je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

● handicapované
● týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
● po osobných traumách
● žijúce v ústavných zariadeniach
● žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
● žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
● siroty, polosiroty a deti odlúčené od súrodencov
● deti žijúce v bežných rodinách (forma denných ateliérov)
● náhle odobraté detí, alebo deti ktoré z dôvodov ohrozenia svojho života ušli od rodičov
● akékoľvek deti ktoré potrebujú našu pomoc

Odborný dozor a konzultant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD., PhDr. Dušan Sklenka, Mgr. Ivetka Danielová, Ing. Marika Korčušková

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity v prírode na snehu, alebo aj bez snehu. Pešia chôdza – krátke turistiky, návštevy rôznych miest a obcí ktoré oslavujú Vianočné sviatky tradičným spôsobom. V našom centre miniBODKY privítame aj vzácnych hostí ktorí nám priblížia Vianoce z iných krajín.

 

◆  VIANOČNÉ DIELNE

Vianočná výtvarná a gastronomická dieľňa:

●   Výroba batikovaných tričiek

●   Maľovanie na tričká

●   Koláž, grafika, papier

●   Modelovanie z hliny, moduritu

●   Kreslenie- portrét, zátišie

●   Maľovanie na sklo

●   Výroba textilných bábik, kašírovanie

●   Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

●   Výroba postavičiek zo slaného cesta

●   Maľovanie na kamene

●   Práca s krepovým papieromVýroba slaného a sladkého cesta - koláčikov

●   Výroba perníkov a medovníkov

●   Varenie, pečenie, kuchárčenie

●   Výroba Vianočných ozdôb

 

 ◆  Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

◆  TECHNIKY:

Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
Hip Hop / jednoduché základy /
Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
Iné tance podľa povahy a potreby

 

◆  Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

●  osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

●  práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

●  hra na hudobný nástroj : gitara /základy, výučba akordov/
●  spev, hlas /práca z hlasom/
●  dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
●  výroba jednoduchých rytmických nástrojov
●  táborová Vianočná hymna

 

◆   ROZPRÁVKY SPOD VANKÚŠA (rozprávková dieľňa).

Lektor: M. Daniel, M. Nováková, B. Slatincová, Mgr. I. Danielová

čítanie kníh v obrovskej knižnici s tisíckou kníh
hranie rozprávok
hľadanie pokladov, oživenie mýtov a bájok

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

 

◆   Nutné veci do  tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

V prípade potreby volať 0907 274 627, alebo písať: minibodka@gmail.com

Základné informácie o letnom tábore

1 ročník OTVORENIA DETSKÝCH LETNÝCH TÁBOROV s motorkármi v areály miniBODKY.  Dňa 30.06.2018 otvoríme tábory pre deti s priateľmi motorkármi z celého Slovenska. Príchod motorkárov: od 8 - 10.00 hod. Občerstvenie, hudba, súťaže. O 11.00 hod je odchod na spanilú jazdu: Šaľa, Trnovec nad Váhom, Jatov, Tvrdošovce, Palárikovo (park), prestávka na občerstvenie, pokračujeme po prestávke: Palárikovo, Selice (kompa), Vlčany (čakáme sa kým prevozník všetkých prevezie) a ideme späť do Šale. Pre vás milé deti absolvujú motorkári z celého slovenska spanilú jazdu a my budeme pri tom. Natočíme pre vás krátke video s pozdravmi od motorkárov. Veríme, že to mnohým z vás pomôže sa osmeliť, že zabudenete na svoje boliestky, že sa uzdravíte a že sa mnohí z vás budú už len usmievať. Držte nám decka palce, nech nám to dobre dopadne a nech sa to podarí. Však je to pre vás deti, len pre vás.  Letné tábory 2018 pre deti z detských domovov, krízových stredísk, náhradných rodín a deti, ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného, alebo oboch rodičov. ORGANIZUJEME už 11 ročník.

Tábory sú rodinné a nekomerčného charakteru. Sme otvorený 24 hodín denne celé dva mesiace so stálou službou pre deti, ktoré súrne potrebujú nevyhnutnú pomoc ( sú týrané, zneužívané, zanedbávané, rodičia sa nevedia z rôznych závažných príčin postarať o dieťa/deti, alebo sú iným spôsobom bezprostredne ohrozené na živote). Tábor je najkrajšia forma pomoci v ich najťažších chvíľach, ktoré žiaľ nedobrovoľne prežívajú. Okrem týchto dôvodov prijatia detí k nám sú naše tábory aj pre ostatné deti, ktoré sa neboja byť s týmito deťmi.

Našou prvoradou úlohou je vašim deťom pomôcť cez formy hydro, kanis, hypo a muziko terapii. Tiež, cez formu zážitkov denných činnosti v tábore, bez ohľadu na to, aký strašný je ich príbeh. Nejde len o hranie sa s deťmi.

 

Miesto tábora: detská organizácia miniBODKA Šaľa, pracovisko: Nitrianska ul. č.1, 92701 Šaľa, pri moste.

 

Základné informácie o programe: celodenný program, ubytovanie v pevnom aj v stanovom type, 6 až 7 x denne strava, pitný režim neobmedzený, zdravotný a pedagogický dozor, animátori, 2x výlet + vstupné, osobné odmeny, hrový a výučbový materiál. Systematická, celodenná, liečebno-terapeutická práca formou zážitkou a hier s deťmi s hydro, kanis a hypo terapiou. Chýbať nebudú také vychytávky terapii, akými sú: hudba, pohyb, voda. Navštívime aj ZOO v Bratislave, Bojnice a farmy s koníkmi v okolí Šale.  

Program pozostáva z každodenných ateliérov, ľudová tvorba, ručné práce s materiálom, kanis, hypo a muziko terapia, súťaže a hry v prírode, táboráky, hranie na hudobných nástrojoch, výučba, diskotéky, základy - výučba na PC a AJ, pomoc prírode, turistika, športy, nočné hry v teréne, tanečné a spevácke súťaže - večerné gala programy, indiánske a rozprávkové dni, deň prežitia v prírode, cykloturistika, špecializované programy pre súrodenecké skupiny, prírodný bazén, stany, turistika, spoločné programy s miestnymi obyvateľmi a pozvanými hosťami a všeličo ešte čo sa dá v lete robiť.

Interaktívny dvor

Cieľom je aby sa deti v tábore zapojili do rôznych štruktúr tábora a toho, čo náš typ táborov aj nepriamo ponúka.

Enviromentálne práce / životné prostredie. Vypestovať u detí pozitívny vzťah k zeleni hravou, zážitkovou formou

Zapojiť deti do výsadby ovocných stromov, okrasných drevín, stromov a kríkov, kvetín a samozrejme zeleniny

Dopestovať si v našej záhrade a potom aj vo vlastnom črepníku vlastnú zeleninu

Získať vzťah ku zvieratkám a starostlivosť o nich

Vedieť sa správne rozhodnúť pre výber povolania. K tomu nám slúžia rôzne pracovné a vzdelávacie dni. Napr. dni remesiel a služieb

 

Doslov: Interaktívny dvor je nosným piliérom našej práce s deťmi, pretože ponúka viaceré možnosti aktivít do ktorých sa deti môžu zapojiť aj samé od seba. V tábore vidia ako ľudia prídu k nám a celý deň robia s drevom, alebo s vodou, kúrením, inštalatérstvom, kosením, údržbou areálu, vzdelávaním sa tým, že v čase voľna študujú, kreslia, maľujú, venujú sa zvieratkám, zeleni, vysádzajú, starajú sa o svoje deti a pod.  Napríklad, vyštudovaný inžinier príde do našej záhrady a sadí kvety. Deti to zaujme vždy. Ďalší príklad: moja dcéra študuje kaderníctvo. Každý rok, čo rok robí deťom v tábore vlasy a popri tom ešte aj varí. Program ktorý pozostáva z rôznych činností a aktivít sa často opiera a dotýka aj tém povolaní z rôznych odvetví. Preto podľa povahy veku a mentálnych dispozícií vytvárame tématické celky táborov. Veľkým príkladom sú Jesenné a Vianočné tábory. Leto je absolútne jednotkou spomedzi všetkých tématických celkov táborov, ktoré pre deti organizujeme výhradne ako dobrovoľníci a nikdy inak. Interaktívny dvor vznikol sám od seba. Život a udržateľnosť mu dali samotní učinkujúci v ňom, vrátane vašich detí. Trvá to už od roku 2007

 

 

Termíny:

 

●  01 – 14.07 / 2018: prvý turnus, max. 30 detí
●  15– 28.07 / 2018: druhý turnus, max. 30 detí
●  29.07 – 11.08 / 2018: tretí turnus, max. 30 detí
●  12 – 25.08 / 2018: štvrtý turnus, max. 30 detí

Kým termíny nie sú vyhodené z ponuky, nie sú obsadené!

Snažte sa vtesnať do termínov. Pokiaľ by bola požiadavka na predĺženie, stačí len napísať.

Jedno a viac detí môžu aj nepretržite celé 2 mesiace byť u nás.

Organizujeme rodinné tábory. Je veľmi nutné, aby vaše deti, boli schopné takýchto táborov.

 

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665 a a Milan Daniel 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

Nutné veci do letného tábora:

1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo.

 

Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

1. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa. Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou a terapeutickou formou. 

2. Doprava do tábora samostatne. 

3. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

4. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5. Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

6. Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

7. Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky na: 0907274627

 

Pre deti, ktoré postihli veľmi ťažké životné, osobné, rodinné katastrofy je pripravený špeciálny program 12 ŽIVOTOV. Môžeme bezpečne sľúbiť, že cez tento program dokážeme pomôcť mnohým deťom vyrovnať sa s traumami. Aj preto je tento náš autorský program stále jeden z najlepších, aký sme kedy využívali a robili v prospech uzdravenia detí.

Lektori, animátori, asistenti, radcovia, priatelia, odborný tím: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka, Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD.


 

NAŠA ČINNOSŤ

12 ŽIVOTOV – Ucelený a jedinečný zážitkový program.

Úlohou programu 12 Životov je pomôcť deťom, mladým a dospelým vyrovnať sa s ťažkými traumami, ktoré nedobrovoľne získali v rodinách, alebo v zariadeniach náhradnej starostlivosti v ktorých museli žiť dobrovoľne aj nedobrovoľne.

 

Cieľová skupina:

1. Deti a mládež z úplných aj neúplných biologických rodín. Deti rodičov, ktorí sú závislí na užívaní psychotropných a omamných látok.
2. Deti a mládež žijúca v detských domovoch, krízových strediskách a z náhradných rodín (adopcia, pestúnstvo, náhradná osobná starostlivosť, profesionálne rodiny). Odobraté, roztriedené s nálepkou: problémové, ktoré sa narodili problémovým rodičom a závislým rodičom od užívania psychotropných a omamných látok.
3. Dospelí s vlastnými rodinami, ktorí v detstve prežili vlastnú traumatickú skúsenosť a sú už rodičmi svojich detí.
4. Samostatnou kapitolou sú deti, ktoré prežili traumy v domácom prostredí s tragickými následkami (strata jedného, alebo oboch rodičov, autohavárie, živelné katastrofy, rodinné, alebo osobné tragédie, resp. traumatické zážitky).  

 

 Čomu sa program 12 Životov venuje prioritne:

1. Odbúravaniu post traumatických stresov a syndrómov
2. Odpútaniu od zlých návykov, reakcii, zlého, agresívneho správania, zlých snov a patalogických prejavov získaných z tráum (rečové a pohybové vady, sebapoškodzovanie, klamstvá a pod.).
3. Ochrane, osobnosti, duševného a psychického zdravia dieťaťa.
4. Rozvoju osobnosti, sebadôvere, viere, odpusteniu.

 

ČO dokáže program 12 ŽIVOTOV?

1. Jasne pomenovať - definovať problém.
2. Vystaviť vás osobnému záujmu problém/traumu riešiť.
3. Určiť cestu riešenia a nastúpiť na ňu.
4. Stanoviť priority a ciele.
5. Naučí postupnosť správnosti krokov/umenie malých krokov.
6. Získať sprievodcu po celú dobu aj mimo programu

 

12 životov je 12 programov zoskupených do 12 dní v ktorom je 12 detí.  

Každý deň pozostáva z denného režimu, činnosti vonku aj vo vnútri a spánku. V prvej fáze je dvojdňový program prispôsobený celej skupine. Voláme ho zoznamovací, resp. povedz o sebe to čo chceš aby sme my o tebe vedeli. Druhá časť štvordňového programu je presne cielená na povahu jednotlivca, jeho danosti a schopnosti a povie nám kto v skutočnosti je. Tretia časť štvordňového programu je zameraná špeciálne na minulosť a na odbúravanie, získaných zlých návykov, tráum. Špeciálne sa do podrobna a detailne venujeme povahe problémov s ktorými sa nevie vyrovnať, resp. si nevie s nimi poradiť.  V štvrtej fáze dvojdňového programu sa venujeme návratom, potom sumarizácií, záverom, presným pomenovaniam, výstupným cieľom s konkrétnymi výsledkami a krokmi.   

 

Aké techniky používame v programe:

1. Muziko terapiu / Milan Daniel
2. Arte terapiu /Ing. Marika Korčušková a v neprítomnosti Milan Daniel
3. Canis terapiu / Ing. Marika Korčušková a v neprítomnosti Milan Daniel
4. Tanečnú a pohybovú terapiu / Alžbeta Zemanová, Andrej Motýľ a Mário Horváth
5. Enviromentálnu terapia / Michal Palka
6. Divadlom bez hraníc -  hranie životných rolí / Milan Daniel
7. Oxygen terapia / Milan Daniel
8. Komunitná terapia /varenie, pranie, upratovanie, plánovanie stravy, hry, rozhovory, hodnotenia, zrefrešovanie každého dňa / Monika Nováková a Bc. Barborka Slatincová
9. Pracovná terapia / Michal Palka, Miroslav Horváth a Tomáš Horváth
10. Športová terapia / Michal Palka, Milan Daniel
11. Umelecko spoločenská terapia/autorské tvorby / Milan Daniel
12. Hypo terapia resp. pobyty na farme / miestne autority

 

Cieľom je cez pripravené aktivity a činnosti, začať proces uzdravovania detí, mládeže a dospelých pre nich prijateľným spôsobom a systémom, ktorý im najviac vyhovuje. Osvoja si návyky a získajú zručnosti. Cez ich sprievodcu, ktorého budú mať po dobu 12 rokov k dispozícií sa nestane, že v tom zostanú samé. 12 rokov resp. táto určená dĺžka je psychologická hranica, aby absolvent programu 12 životov vedel, že nie je na nič sám a že môže požiadať o radu a pomoc kedykoľvek keď sa bude cítiť neisto. Neistota v procese uzdravovania je presne to zlo, ktoré po týchto ľuďoch šliape a vracia ich späť. Našim poslaním je byť tu pre nich a pomáhať im pokračovať v úspechoch a byť tu pre nich aj vtedy, keď nie sú úspešní.   

Preto je program opretý o vieru, veľmi prísnu disciplínu a maximálnu spoluprácu. Tento špeciálny program, (jeho obsahová stránka a konkrétne činnosti) nie je verejný a nikdy nebude. Rozhodli sme sa ho nezverejňovať pretože je výnimočný tým, že vznikal 23 rokov cez naše skúsenosti z praxe ktoré si strážime, nakoľko sú citlivé, osobné a veľmi cenné.

Mnohí z nás sme prežili to čo prežívajú deti dnes pre ktoré je tento program určený. Jediným spôsobom ako sa dá zverejniť tento program sú svedectvá detí keď ony samé budú chcieť o tom rozprávať, písať, alebo nám dovolia zverejniť ich pocity a zážitky v písanej, obrazovej, či hovorovej podobe.  Tento program pomôže každému kto potrebuje pomoc, stojí o ňu, prijme ju a začne preto niečo robiť. To je program 12 ŽIVOTOV.

 

Kto nám bude skutočne pomáhať pri tomto náročnom programe: malí psíkovia SISI, DŽÍNA, ALVÍN, TEO, CHARLIE a občasne aj veľký psík DENY od Polície z Brezna. Príroda: hory, sniežik, horské potoky, stromy, vzduch, veríme, že aj milé zvieratká lesné. Ľudia dobrej vôle, podporovatelia, prispievatelia, darcovia 2% a  dobrovoľníci z radov odborníkov a laikov bez nároku na odmenu, animátori a lektori . 

 

Kto môže deti nahlásiť do programu a kedy? Každý rodič, zariadenie náhradnej starostlivosti, krízové stredisko a môže sa nahlásiť pokojne aj dieťa ak si je vedomé toho, že mu tento program môže pomôcť. Stačí napísať na mail stručný opis problémov a požiadavky. Potom si len počkať na odpoveď. Termíny uskutočnenia programu 12 životov je závislý od počtu prihlásených minimálne a zároveň maximálne 12 detí a od získaných finančných zdrojov. 1osoba/1deň/ 6x denne strava/ 11 nocí/výučbový a hrový materiál/ doprava: od 15 do 20 EUR na deň.  

 

Miesto výkonu práce a realizácie programu 12 ŽIVOTOV?

1. Detské centrum miniBODKA v Šali
2. Chata Žarnovica.
3. Chata vo Valaskej pri Brezne

 

Osoba zodpovedná za projekt a program

Milan Daniel riaditeľ, Michal Palka/terénny animačný pracovník, Andrej Motýľ/zdravotný pracovník a animátor a Monika Nováková/učiteľka a animátorka

Odborný garant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová, Mgr. Michal Križák, PhDr. Dušan Sklenka

 

Ponuka spolupráce pre samosprávy, komunitné a sociálne centrá

Dovolujeme si vás osloviť s úmyslom ponúknuť vám spoluprácu v zmysle darovania materiálnej pomoci pre občanov v núdzi, pokiaľ takýchto občanov vo vašom pôsobisku máte a potrebovali by z objektívnych príčin takúto pomoc. Veci rôzneho charakteru (obuv, hračky, vybavenie do kuchýň, elektronika a šatstvo) netriedime, keďže na to nemáme vyčlenených pracovníkov.  Veci sú vo vreciach a môžeme garantovať len to, že nie sú v takom stave, aby sa nedali používať. Z 80% sú v stave výbornom, pretože ich máme od overených ľudí.  Radi by sme touto podanou rukou, pomohli vašej náročnej práci aj takouto troškou, keďže vieme, že to nie je jednoduché riešiť problémy a obzvlášť tie z chudobnými občanmi. To či ide o neprispôsobivých  a či práve oni potrebujú takúto pomoc necháme na vás. My by sme boli radi ak by sa pomoc dostala tým, ktorí ju skutočne potrebujú. To môžeme zabezpečiť jedine cez vás. Preto nám dovoľte ponúknuť vám takúto spoluprácu a ozrejmiť jej stručné pravidlá a podmienky rozpísané v bodoch.

 

1.  Stačí nám  na mail: minibodka@gmail.com napísať akú pomoc potrebujete, prečo a pre koľko občanov (rozpísať ak sa dá a koľko je v tom detí v prvom rade). 0907274627 Milan Daniel

 

2.  Dohodnúť sa na prevzatí vecí u nás (tiež hneď v tom prvom maili, môžete uviesť možný dátum vášho príchodu). Buď vám ho potvrdíme, alebo vás posunieme. Prísť si po veci musíte samy (najlepšie veľkým autom, čo vždy potvrdíme v maili, aké množstvo vecí pre vás máme). Tak budete mať istotu, že nepôjde veľké auto nadarmo, ale že vezme všetko čo potrebujete, alebo bude v našom sklade.

 

3. So sebou vytlačenú žiadosť s pečiatkou obce, alebo komunitného centra.

 

4. Pokiaľ veci úspešne prerozdelíte, prosíme vás o spätnú väzbu, ako a či to pomohlo vašim občanom. Stručne nám poslať poštou tieto informácie, opäť s podpisom a s pečiatkou zodp. pracovníka.

 

5. Dobrá rada nad zlato: veci by ste nikdy nemali nikomu dávať zadarmo, ale napríklad za protislužbu, alebo ich nechať pracovníkom roztriediť a urobiť si vlastnú burzu s najvyššou hodnotou neprevyšujúcou 2 eurá (čiže 80% vecí môže stáť napr. od 10 centov a viac a 20% môže stáť do 2 eur). Verte, že je toto neoceniteľná rada. Zo získaných peňazí z burzy, môžete pokryť napr. talentované a snažiace sa deti v škole, resp. reprezentujúce vašu obec, kúpou potrebných vecí pre tieto deti, alebo ich vzdelávanie. Spôsob akým rozdelíte veci je plne vo vašej kompetencii. My potrebujeme nutne len spätnú väzbu, pretože je to pre nás a naše poslanie dôležité.

 

6. Za jeden rok vám môžeme pomôcť takto jeden, alebo najviac dva krát (závislé od materiálu na sklade) a došlých žiadostí. Budeme vždy uprednostňovať obce, ktorým sme ešte nepomohli.

 

Verím, že môžeme byť pre vás užitoční a možno to bude obojstranná spolupráca na dlhodobo. To by sme si priali. Naše motto: Je potrebné zabezpečiť ľuďom prístup k dobrám, aby raz oni mohli byť prospešní a činní pre seba, svoju rodinu, domáce a pracovné  okolie. To či budú je na nich.

 

Naša skúsenosť: kolegyňa robila už niekoľko krát burzy vecí systémom, že dávala určité množstvo vecí zadarmo. Dočkala sa len toho, že si to nikto nevážil. Rozhodla sa asi už na 6 burze, že veci nebudú zadarmo a to ani len ponožka, ale za minimálnu sumu určite. Čakala na prestávke vonku, keď zorganizovala už 7 burzu, kde sa platilo. Vyšla matka s deťmi z burzy a deti sa matky opýtali toto: mami a toto môžeme aj zničiť, však to máme zadarmo ako sme mali minule. Mamu to tak vytočilo, že svojmu chlapcovi hneď dala poza uši (až to pľasklo) so slovami: nie, nič sme nedostali zadarmo. Aj keď som veci kúpila za pár centov, ale som ti ich kúpila. A dostal pre istotu ešte jednu.

 

Ak potrebujete iné veci, skonzultujte to s nami: 0907274627. Niekedy sa stane, že máme aj tento materiál: chladničky, práčky, tv, stolíky, skrine, lustre, koberce, riady, postelné prádlo, postelnú bielizeň, postele, kočíky, kreslá, sedačky atď. Spýtajte sa na to čo potrebujete vy, alebo niekto iný!

 

▪ Posielanie balíkom, cez poštu.

▪ Nad 10 kg automaticky kuriérom!

▪ miniBODKA o.z. sa zaväzuje že balík nebude obsahovať také obnosené šatstvo, ktoré by bolo závažne poškodené, staré, zatuchnuté, nenositeľné a ktoré nie je v súlade s morálnym a etickým princípom, alebo s dôstojnosťou človeka.

▪ miniBODKA dohovorené veci dodá v objednanom množstve. Pokiaľ niečo nemáme, budete o tom  v predstihu informovaní telefonicky, mailom, správou. Poštovné aj dobierku hradí prijímateľ.

▪ PLATBA poštovného je určená podľa platného cenníka pošty a platí si to prijímateľ .

▪ Poslanie balíka kuriérom je automaticky nad 10 kg. Všeobecne záväzný predpis pošty. Všetky balíky s oblečením, majú z 90% viac ako 10 kg. Treba s tým počítať. Balík obsahuje veľké množstvo kvalitných vecí. Tomu zodpovedá jeho váha.

 

Pracovníci samospráv, úradov a zariadení. Nevyhovujú vám pravidlá a podmienky? Máte na to objektívne dôvody? Chceli by ste pozmeniť, navrhnúť inú možnosť spolupráce, ktorá by vám viac vyhovovala z vašej praxe?! Zavolajte, mailujte, píšte!

MATERIÁLNA POMOC

NAŠE PLÁNY

VIETE NÁM POMÔCŤ

Pomôcť nám môžete DAROVANÍM 2%, ktoré vždy používame na detské tábory, konkrétne na potraviny, sladkosti, hračky a lieky. Počas roka ich tiež využívame na školské pomôcky, podporu športovo a kultúrne nadaných detí (zakúpime športový materiál, obuv, lopty, alebo tanečné úbory, hudobné nástroje a pod.).

 

Pomoc počas roka:

Finančné príspevky: podpora jednotlivých činností a aktivít (viď menu), podpora konkrétnych detí, konkrétnej práce dobrovoľníkov v teréne. Registrované číslo účtu:

IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX

 

Potravinový materiál: maslo, múka, olej, masť, cestoviny všetkých druhov, ovocie, zelenina, sladkosti, trvácne potraviny všetkých druhov, zaváraniny, mäsové výrobky, hydina, vajcia a pod.

 

Osobný materiál pre novorodencov a deti: obuv, oblečenie, kočíky, plienky, hračky, potraviny, vitamíny atď.

 

Osobný materiál pre mládež: obuv do veľkosti 44, mikiny, tričká a nohavice M, S, L a XL. Ponožky a spodné prádlo.

 

Osobný materiál pre dospelých mužov a ženy: obuv všetkých veľkostí

 

Hygienický materiál: mydlá, pracie prášky, šampóny, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kozmetický a drogistický materiál, osobný hygienický a toaletný materiál, toaletný papier, hygienické vreckovky, servítky, prostriedky na umývanie podláh a riadov, náplne do wc atď.

 

Výčbový, kresliaci a výtvarný materiál na detské tábory a akcie denného centra: výkresy, farbičky, farby, fixky obyčajné aj na textil, krepový papier, stužky, lepidlá, nožnice, jednofarebné látky, textílie..

 

Nutne tiež potrebujeme lieky a zdravotnícky materiál:  Detský paralen 10 krabičiek, ibuprofen 200 a 400 z každého 10 krabičiek. 7 ks teplomerov, dezinfekčné roztoky (ajatín, alebo iný na čistenie rán), obväzový materiál, vitamín c 200, alebo 500 mg, 25 krabičiek s príchuťou, octanovú masť, alebo veral gel z každého po 5 kusov, kvapky do nosa a uška detské pre 2 až 5 ročné deti a aj staršie deti z každého po 5 ks. Sprej do hrdla 10 ks.

 

Žiadosťou, prosbou o pomoc a tiež jej prijatím od vás, dávame najavo, že chápeme vážnosť situácie. Priznávame tým, že nie sme tak silní, aby sme mohli poskytnúť pomoc len z vlastných zdrojov a že vec nezvládneme len vlastnými silami. Dobrovoľníctvo je naše vlastné, osobné rozhodnutie pomáhať. Je to Dar našej osoby, nášho angažovania sa a dar našej práce. Veríme dobrovoľníctvu, ako nezištnosti poslania. Veríme nášmu úsudku aj našej disciplíne v tomto poslaní. Veríme, že s vašou pomocou, môžeme napĺňať poslanie a ciele efektívnejšie, rýchlejšie s okamžitou reakciou dostať pomoc k prijímateľovi.

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

Jarný ART tábor ( termíny závislé od prázdnin podľa krajov )

Tento typ tábora je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

handicapované
týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
po osobných traumách
žijúce v ústavných zariadeniach
žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
siroty, polosiroty a deti odlúčené od súrodencov
deti žijúce v bežných rodinách (forma denných ateliérov)

 

Odborný dozor a konzultant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD.

                                                        PhDr. Dušan Sklenka

                                                          Mgr. Ivetka Danielová

                                                          Ing. Marika Korčušková

 

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity:

 

Pobyt v prírode v sedle bycikla:

 Pešia chôdza – krátke turistiky
 Čistenie prírody s lesníkmi.  

 

Výtvarná dielňa:

TECHNIKY:

1. Výroba batikovaných tričiek

2. Maľovanie na tričká

3. Koláž, grafika

4. Modelovanie z hliny, moduritu

5. Kreslenie- portrét, zátišie

6. Maľovanie na sklo

7. Výroba textilných bábik, kašírovanie

8. Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

9. Výroba postavičiek zo slaného cesta

10. Maľovanie na kamene

11. Práca s krepovým papierom

 

Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

TECHNIKY:

Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
Hip Hop / jednoduché základy /
Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
Iné tance podľa povahy a potreby

 

Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
spev, hlas, / práca z hlasom /
dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
výroba jednoduchých rytmických nástrojov

 

ROZPRÁVKY SPOD VANKÚŠA (rozprávková dieľňa).

Lektor: M. Daniel, M. Nováková, B. Slatincová, Mgr. I. Danielová

čítanie kníh v obrovskej knižnici s tisíckou kníh
hranie rozprávok
hľadanie pokladov, oživenie mýtov a bájok

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

 

Nutné veci do  tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

V prípade potreby volať 0907274627, alebo písať: minibodka@gmail.com


 

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

ĎAKUJEME za spoluprácu

Hlavní partner:  Spoločnosti LIDL v.o.s /darca trvácnych potravín do detských táborov Jar/Leto/Jeseň/Zima.

 

REFERENCIE

bizref.sk Šaľa

Mestskej polícii v Šali

Mesto Šaľa

RTVS Bratislava

EXOHOSTING

Estránky cz

PEIKO Šaľa

Klub dôchodcov Šaľa

Misia Mladých Trvrdošín

Spojená stredná odborná škola Nivy Šaľa

Stredná odborná škola obchodu a služieb Kodálya Galanta

Súkromné konzervatórium V. Krčméryho Nitra

Diavdlo Materinky Šaľa

Min. obrany SR

 

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU a PODPORU:

Mgr. Mirka a Ing. Tibor M.

Mgr. Zuka G.

Mgr. J. Pročko

Ing. C. Csandal

Mgr. Z. Popelková

Ing. T. Štolcová

Mgr. I. Danielová

Mgr. K. Mašľejová a Mgr. Ľ. Mašlej

Ing. T. Kuča

Mgr. M. Valich

MUDr. T. Karol

MUDr. M. Czelláriková a sir. MUDr. A. Czellárik

MUDr. Vašková

MUDr. Juríková

MUDr. Payerová

RNDr. Kolár J.

Mgr. M. Kollár

T. Bartoš

J. Kováč

R. Tóth      

M. Jarošiová

I. Boledovičová

Š. Gondor a R. Gondorová

R. Tolgesi

Jarka a Robert Jakubeczoví

 

Ďakujeme za dlhodobú spoluprácu:

Profesionálnym rodičom a rodinám z celej SR

Detskému domovu Košická Nová Ves

Krízovému stredisku Lúčenec a detskému domovu Fiľakovo

Starostom obcí z východného slovenska

Detskej fakultnej nemocnici Kramáre

 

ĎAKUJEME: Členom, čestným členom a konzultantom:

 Mgr. Alenka Mičianová a Peťko Mičian Zvolen

Mgr. Lucia Bednárová Bytča

Mgr. Ivetka Danielová Piešťany

Andrej Motýľ Topoľčany

Miroslav Horváth Banská Bystrica

Tomáš Horváth Zvolen

Bc. Barborka Slatincová Zvolen

Monika Nováková Bernolákovo

prof. Doc. Daniela Giertlová Phd. Dolný Kubín

PhDr. Dušan Sklenka Opraem Lukavec, Česká republika

Mgr. Michal Križák vojenský duchovný Žilina /útvar špec. nasadenia/

Diavdlo Materinky Šaľa p. Alenka Demková

Michal Palka Šaľa/Veča

Danka a Miroslav Bandryoví Mojmírovce

Alžbeta Zemanová Mojmírovce

Marian Surovič Lozorno

Mgr. Stanislav Markulík Smižany

Zuzana Tóthová Košice

Ing. Marika Korčušková Bratislava

Mgr. Václav Pápež Liptovský Peter

 

 

 

 

Chránené bývanie

Má za cieľ v čo najkratšom možnom čase pomôcť jednotlivcovi, alebo skupine z nevýhodného sociálneho statusu (núdza, kríza, náhly stav) v ktorom sa momentálne nachádza. Nenahrádzame, nesuplujeme  a neposkytujeme služby sociálneho zariadenia. Prioritou je rýchle a komplexné riešenie problematiky s úplným zapojením žiadateľa – klienta.

 

Poskytuje ochranu a asistenčnú službu pre:

Mamičky s deťmi
Ocinov s deťmi
Absolventov zariadení náhradnej starostlivosti (detské domov a reedukačné domovy)
Absolventov z náhradných rodín (pestúnska a profesionálna starostlivosť)

 

Ponúkame:

Ubytovanie s kompletným sociálnym vybavením

Prácu v spolupráci s agentúrou

Služby (práčovňa, kuchyňa, potraviny)

Poradenstvo a podporu

Ošatenie, obuv, hygienické a školské potreby pre deti

Asistenčnú stálu službu 

 

Nadstavba:

Možnosť (po osvedčení sa) dlhšieho pobytu u nás za účelom len vzdelávania, prípravy na povolanie s možnosťou vyššieho platu, vyššej kvalifikácie, liečby, príprava na starostlivosť o svojich súrodencov ktorí sa nachádzajú v náhradnej starostlivosti, iné.

 

Podmienky prijatia:

Voľné miesta
Spolupráca so zariadením náhradnej starostlivosti /detské domovy ai...
Spolupráca so sociálnym úradom / kompetentný orgán
Spolupráca s rodičmi /pestúni, profi, biologickí a pod.
Preferujeme súrodenecké skupiny / nie je to však podmienka
Osobná žiadosť mladého dospelého
Kompletná dokumentácia a zaradenie do systému uchádzačov o zamestnanie, prípadne byť

v evidencii poberateľa sociálnych dávok, príspevkov a pod.

 

Pravidlá:

Dodržiavať ústne aj písomné dohody
Neužívať žiadne psychotropné a omamné látky
Plniť si všetky povinnosti vyplývajúce z dohôd
Plná právna aj osobná zodpovednosť za seba, svoje rozhodnutia  a svoj život a život zverených detí, resp. rodinných príslušníkov ktorých má v starostlivosti

 

Kapacita chráneného bývania je 5 mladých dospelých a jedna úplná, alebo neúplná  rodina.

 


Kontaktné údaje: minibodka@gmail.com, 0907 274 627 Mobil 24 hodín denne

Odborný dozor a garant: 

Doc. PhDr. Daniela Giertlová  PhD, PhDr. Opraem Dušan Sklenka, Mgr. Lucia Bednárová / špec. liečebný pedag. a terapeut,  Daniela Bandryová / komunitný sociálny pracovník pre rómske otázky,   Michal Palka / sociálny pracovník pre majoritu,  Andrej Motýľ: pracovné a sociálne návyky,  Milan Daniel / udržateľnosť práce, sprievodca
 

MINIBODKA v médiách

NÁHRADNÍ RODIČIA

NÁHRADNÍ RODIČIA (pestúni, adoptívni, osvojitelia, profesionálni a my všetci).

25 rokov skúseností nás presvedčilo, že je potrebné byť nápomocní systému aj tým, ktorý v ňom pracujú. Je veľmi dôležité vedieť, že existuje možnosť, ktorú môžete v prípade potreby využiť u niekoho, kto má v danej oblasti prax a rozumie sa tomu. Ak využijete naše služby, budete mať vždy výbornú kvalitu s pridanou hodnotou a istotu, že ste vy aj vaše deti v dobrých rukách. 

 

SLUŽBY PRE VÁS:1. Majáčik pre pestúnskych, adoptívnych, profesionálnych a náhradných rodičov.

Zorganizujeme pre vás stretávania na ktorých sa môžete odreagovať. Pripravíme pre vás fantastický program. Okrem programu môžeme vo forme besied debatovať o problémoch ktorým čelíme deň čo deň pri našej práci. Z besied urobíme výstup, ktorý môžeme posunúť kompetentným. Chcete svoju prácu vykonávať v dôstojnom pracovnom prostredí? Tak sa nebojte spojiť pre správnu vec a využiť aj túto možnosť. Ak sa zorganizujeme, tak sa pracovný názov našich stretávaní bude volať KOMPAS. 


2. Kormidlo a bezpečný prístav pre vaše deti, ktoré už máte kam dať. K nám! 

Potrebujete si oddýchnuť a neviete kam by ste mohli dať vaše deti? Ručíme za bezpečný prístav a druhý domov pre vaše deti. Ručíme, že deti budú mať zážitky a skvelý program a pri tom nevyjdeme z vami nastaveného režimu. Aj ony samé potrebujú svoj priestor na hry, zážitky, relax a trošku aj bláznenenie. U nás. Máme ubytovaciu kapacitu pre 25 detí v ktoromkoľvek ročnom období a v ktoromkoľvek dni v týždni, víkendy. Dohodnite si termín vašej dovolenky, alebo oddychu a nám zverte deti aj mimo prázdnin, sviatkov, alebo predĺžených víkendov. Jednoducho, kedykoľvek počas roka, 7 dní v týždni.


3. Pokoj v mojej duši je pokojom pre celú rodinu. Ak ho máme my, môžeme ho posúvať ďalej.


4. Stretávanie kompletných rodín u nás s perfektným programom.

Programy ktoré pre vás vytvoríme sú cielené na trávenie spoločného času trochu inak ako v domácom režime. Stretávanie rodín bude u nás nezabudnuteľný zážitok. Vaše zverené deti, vaše biologické deti a vy rodičia. Každá chvíľka radosti sa počíta. Každý úsmev, zážitok je darom. Radi vás u nás privítame a pripravíme pre vás a vaše deti nezabudnuteľný jednodňový aj viac dňový program. Stretávať sa môžeme pravidelne 1, alebo 2x do roka v akomkoľvek termíne. Vy ako rodičia, vaše zverené deti a vaše biologické deti. Uvidíte ako sa tu vzájomne môžete obohacovať a preniesť to aj do svojich domovov.


5. Vzájomná podpora - užitočnosť počas celého roka 7 dní v týždni.


6. Kontakt: napíšme si spoločne cez maili, alebo si zavolajme: 0907274627 , minibodka@gmail.com

 

Projekt 12 ŽIVOTOV

PREČO SME SPUSTIILI PROJEKT 12 ŽIVOTOV?

90% detí, ktoré majú prežitú trpkú skúsenosť z detstva, po celé svoje obdobie dospievania až po dospelosť nie je správne liečených. Nepoznajú seba ani svoje pocity. Nevedia prečo sa chovajú raz dobre a raz zle. Nechápu častým ochoreniam, zmenám svojich stavov počas dňa, úzkostnému až panickému strachu, emočným prejavom, precitlivelosti, alebo naopak výbuchom zlosti, prejavom agresivity, tiež sa často objavujú náhle zmeny nálad, rôzne bolesti v žalúdku a pod.. Patria sem hlavne deti ktoré sú už odobraté a majú nariadenú ústavnú výchovu, ale ide aj o deti žijúce v biologických rodinách. Často ide o veľké a sporadicky len menšie súrodenecké skupiny, ale aj o jednotlivcov. 

 

60% detí žijúcich v zariadeniach náhradnej starostlivosti užíva, alebo užívalo lieky na zabránenie, resp. potláčanie získaných zlých návykov - prejavov. Často sú to lieky neuroleptiká (antipsychotiká) sú liečivá, psychofarmaká, používané predovšetkým v liečbe psychotických porúch. Užívajú lieky a niekoľko liekov, ktoré sa výraznou mierou podpisujú pod viditeľnú deštrukciu tela aj osobnosti dieťaťa, viditeľne zmeny telesného vývinu (abnormálne zmeny tela a hormónov). 15 rokov dostáva dieťa v detskom domove lieky. Akému % detí je správne podaná medikamentózna liečba, ak je to liečba a nie len len potlačenie, utlmenie jeho prejavov?  

 

Harmonický vývin dieťaťa a tým aj vývin jeho osobnosti zabezpečuje rodina! Keď to nemôže byť rodina, tak pokojne náhradná rodina. Keď to nemôže byť náhradná rodina, tak pokojne aj detský domov, ale v ňom pracujúci empatívni, ľudskí a predovšetkým ochotní laickí aj profesionálni pracovníci, schopní zaručiť dieťaťu a v konečnom dôsledku aj štátu, že sa o deti kvalitatívne aj kvantitatívne postarajú prácou na dieťati. Výchovou, vzdelávaním, sprevádzaním aj v takých chvíľach v ktorých nás to dieťa potrebuje a v ktorých prejavuje rôzne odchýlky od normálnosti. V podstate tým len ukazuje každé dieťa, že nás potrebuje, že potrebuje oporu. Ja VERÍM, že sú a že sa takýto pracovníci dostanú do priameho kontaktu s deťmi a budú sa podieľať na jeho verím, že dobrom ďalšom osude. 

 

 Vychoval som (vychovávam) 6 detí zo systému. Deti, ktoré boli v zlej rodine, potom v systéme a nakoniec skončili u mňa. Každé jedno z nich malo svoje špecifické potreby a problémy. Problémy v správaní aj zdravotné, ktoré boli raz výrazné, inokedy menej výrazné. Boli problémy aj extrémne. Všetkému sme čelili naozaj priamo. Nikdy sme sa nepostavili vedľa, ani bokom, ani sme problémy  neodsunuli do zabudnutia a ani sme ich nenahradili liekmi, lebo však lieky pomôžu. Opak. Ak nejaké lieky chvíľku boli, tak len preto, že museli, aby sa potom vysadili. Stal som sa im sprievodcom, vychovávateľom, náhradným rodičom. Čokoľvek z tohto som pre ne bol, bol som hlavne preto, aby som zabezpečil deťom čo som im sľúbil a to čo som sľúbil štátu vo chvíli, keď mi sudca v súdnej sieni deti odklepol. Tým mi dal jasne najavo, že mám dôveru systému aj štátu. Nebolo a ani v súčasnosti to nie je ľahké, ale to som vedel. Všetko sme zvládli spoločne s deťmi. A ani ony to nemali so mnou jednoduché. Jediní ktorí mohli zmeniť dôveru ktorú som dostal boli ľudia z okolia nášho prostredia s ktorými som nevyhnutne musel spolupracovať (sociálni pracovníci, zdravotníci školy, resp. konkrétni ľudia z nášho okolia s ktorými som/sme prichádzali a prichádzame do kontaktu). A áno. Niektorí nesklamali a od stola menili z profilu dobré na zlé, ale tí ktorí naozaj videli a vedeli a tých bola väčšina s tými sme vždy kvalitne spolupracovali. Práve vďaka tejto spolupráci sú moje deti zdravé a hlavne funkčné. Traja sú dospelí a pracujúci. Riadne platiaci dane. Zakladajú slušné a funkčné rodiny. A troch mám ešte školákov.

 

Ja verím, že program 12 Životov pomôže všetkým kto o pomoc stojí. Môže byť pre mnohé deti veľkou barličkou a pre pracovníkov zariadení asistentom. Len spoločne a s láskou, pretože najdôležitejšie veci v živote nie sú veci, ale človek. V našom prípade dieťa nám zverené. Boh nám všetkým žehnaj v našej práci.

 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA - KONTAKTY

NAŠA ANGAŽOVANOSŤ V OBLASTI HUMANITY JE DOBROVOĽNÁ A NEZIŠTNÁ. BUDE TO TAK NAVŽDY.

►   Predseda, štatutár a riaditeľ: Milan Daniel, tel: 0907 274627, e-mail: minibodka@gmail.com

►   Zástupca riaditeľa a delegovaný štatutár: Josef Rigo Bochum - statutary and director miniBODKA, childrens humanitarian organisation Spolková republika NEMECKO, skr. SRN, nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD, kontakt so zahraničím a riaditeľ alokovaného pracoviska v SRN pre pomoc deťom, matkám s deťmi, ženám zavlečeným do cudziny a utečencom s deťmi. e-mail: josefrigominibodka@gmail.com

►   Odborný garant združenia: Doc. PhDr. Daniela Giertliová

►   Duchovný garant: Mgr. Michal Križák - kňaz

►   Odborný konzultant: Mgr. Lucia Bednárová - lieč.pedag.

►   Odborný konzultant: Mgr. Alenka Ostrihoňová - vzdelávanie Sociálne veci, Azylový domov, chránené bývanie, prestupná stanica medzi detským domovom a osamostatnením, konzultácie, poradňa 24 hodín denne, tel: 0907 274627, alebo písomne na e-mail: minibodka@gmail.com, poštová adresa: minibodka, Cintorínska 1938/2, Šaľa 927 05

►   Zodpovedný pracovník: Michal Palka - ošatenie, obuv, potraviny, materiál, tel.: 0903 489 665

►   Zodpovedný pracovník: Andrej Motýľ - kultúra, šport, zdravotné veci, tel: 0908 484 837

►   Zodpovedný pracovník: Dana Bandryová - komunitný soc.pracovník, tel: 0905 745 579

►   Zodpovedný pracovník: Milan Daniel, Monika Nováková a Andrej Motýľ za - detské tábory (jar, leto, jeseň, zima) - projekt 12 Životov - projekt ELI, tel: 0907 274627, e-mail: minibodka@gmail.com

►   Revízna komisia: Bc. Barborka Slatincová, Zvolen, Tomáš Horváth, Zvolen e-mail: reviznakomisiaminibodka@gmail.com

   Zodpovedný pracovník a odborný konzultant: Ing. Marika Korčušková - týrané, opustené a nechcené zvieratká. Nahlasovať, konzultovať, alebo informovať môžete na čísle: 0904 429280.

31.8. - 2.9.2018 / 1. ročník spoločného stretnutia bývalých as súčasne žijúcich detí z detských domovov z celej SR

30.6.2018 / Motorkári deťom / Otvorenie 11. ročníka detských táborov

Pripravované akcie

HĽADÁME DOMOV

miniBODKA o.z., vznikla v roku 2007 výhradne ako dobrovoľnícka organizácia pre priamu prácu s deťmi a dospelými. Výkon práce a angažovanosti je výlučne dobrovoľný. Nie sme politicky ani nijak inak angažovaný. Nie sme štátom podporovaný. Sme však riadne schválený a sme štátu nápomocný vo viacerých smeroch v širšom spektre našej činnosti. Združenie miniBODKA nebolo a nikdy nebude zneužité na žiadnu kampaň, alebo činnosť, ktorá nevyplýva z rozsahu našej dobrovoľnej činnosti. Riadime sa výhradne schválenými stanovami ministerstvom vnútra SR, morálnym a etickým kódexom. To čo prezentujem ako predseda združenia, to robím, tak konám, tak aj žijem nie len v dobrovoľníckom statuse, ale aj v osobnom živote. Spolu so mnou tak vediem všetkých dobrovoľníkov.

6 detí som si pred rokmi adoptoval, riadne a slušne vychoval. Sú pre spoločnosť príkladom. Traja sú už dospelí a v pracovnom procese, riadne platiaci dane, služby, svoje byty (podnájmy) bez akéhokoľvek zvýhodnenia, zvýhodňovania a traja ešte študujú.

 

Od roku 2007 sme stále v prenájmoch. V súčasnosti obývame už 5 rokom prenajaté priestory za symbolické 1 EUR/rok v Šali. Čaká nás ešte jedno funkčné obdobie (t.j. 5, resp. rozsah 4 rokov). Prevádzkové, režijné náklady, údržbu a opravy si hradíme samy. Nikdy sme nevyrobili žiadnu dlžobu, žiaden problém. Ročne svojou činnosťou pomôžeme viac ako 370 deťom a 35 rodinám s deťmi. Z nich sú v našom dlhodobom monitoringu asi 23 detí, ktorým sa snažíme pomôcť častejšie ako niekoľko krát do roka. Cez školy, starostov miest a obcí a cez liečebné zariadenia. Od roku 2007 sme si už samy vychovali svojich dobrovoľníkov, ktorí najlepšie vedia vďaka vlastnej skúsenosti pomáhať tým, ktorí prišli o domov, rodičov a o istoty, bezpečie rodinného zázemia. Samostatnou skupinou sú nezamestnateľné deti, resp. dospelá mládež. Ide o deti, ktoré majú vážny zdravotný handicap a sú odkázané na pomoc svojich súrodencov, alebo nás dobrovoľníkov.

 

Súrne potrebujeme finančnú, alebo materiálnu/hmotnú pomoc. Možnosti sú tieto:

Odkúpenie budovy v ktorej sme za prijateľnú (nie trhovú hodnotu) cenu. S majiteľmi budovy máme priateľské vzťahy a je možné sa na cene za nehnuteľnosť dojednať. S tým je spojená aj zbierka na náš účet v ČSOB. Celková suma by podľa nášho odhadu mala byť na úrovni 180 000 až 250 000 EUR. To je zároveň cieľová suma zbierky.

Ćíslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2289 6096 ČSOB

Získanie (vo forme daru) akejkoľvek nehnuteľnosti, budovu, areálu vhodného na trvalé zázemie miniBODKY a jej detí
Získanie dlhodobého prenájmu povedzme aspoň 20 rokov za symbolické 1 eur/rok
Získať do daru väčší pozemok na účely farmy. Na ňom by sme mohli postaviť malé budovy vo forme akých si samostatných buniek v ktorých by žili rodiny (mladí dospelí) so svojimi deťmi a farmárčiť, alebo aj jednotlivci

 

Opodstatnenie našej potreby: Preferujeme budovu, domček, pozemok kdekoľvek na samote, alebo polo samote, pri potôčku (nemusí). Vedie nás k tomu hlavne možnosť alternatívnych metód (canis, music, nature a arte terapie, zážitkovou metódou) ktoré využívame na liečbu a pomoc deťom, ktoré zažili strašné týranie, zneužívanie, zanedbávanie, alebo vplyvom autohavárií a iných katastrôf prišli o jedného, alebo o oboch rodičov. Program ktorý sa tomuto špeciálne venuje sa volá 12 ŽIVOTOV. Máme s ním 80% úspešnosť. Ďalším dôvodom sú trvalo handicapovaní mladí dospelí, ktorým sme pomohli ešte v čase keď boli deťmi. Nemajú možnosť uplatnenia sa na trhu práce rovnocenne, nemajú žiadne rodinné ani príbuzenské väzby a potrebujú chránené bývanie. Pre nich by sme chceli zabezpečiť trvalý domov s možnosťou farmárčenia a výroby upomienkových predmetov v chránených dielňach s možnosťou samostatného prezentovania sa (sú povestní svojou šikovnosťou, krásou diel ktoré vytvárajú a zmyslom pre detail a trpezlivosť) pre širšiu verejnosť na našich aktivitách a činnostiach s následným predajom svojich diel, výrobkov (Vianočné trhy, farmárske trhy, kultúrno-spoločenské a športové aktivity).

 

Je slušné, aby sa naša spoločnosť dokázala postarať aj o takéto deti, resp. mladých dospelých a počítala s tým, ešte kým sú v rokoch 16,17 a 18, že im treba vytvoriť bezpečné podmienky pre ďalší život. My to chceme. Vedie nás k tomu dlhodobý monitoring služieb pre takéto deti, mladých dospelých, ktorý nie je dostačujúci. S pravidla riešia problém takýchto ľudí až keď nemajú strechu nad hlavou, alebo skončia niekde na ulici v rukách asociálov a kriminálnikov. My zatiaľ nemáme možnosť poskytnúť takýmto ľuďom trvalý domov. Preto sme sa rozhodli o pomoc požiadať vás. My im chceme vytvoriť domov, nie zgrupiť na jednom mieste a nechať ich trčať a žiť v jednej izbe aj 6 ako tomu je v niektorých azylových domoch. Chceme aby u nás mali bezpečný prístav plný porozumenia a slušného žitia. Chceme ich podporovať v talentoch a prezentovať ich ako komunitu, ktorá má čo povedať celej spoločnosti svojou schopnosťou sebaprezentácie v talentoch ktoré majú a sebestačnosti či už jednotlivca, alebo rodiny. Dokážeme to ak budeme mať vhodný a dôstojný priestor na našu činnosť. 

 

 

Ćíslo účtu: SK80 7500 0000 0040 2289 6096 ČSOB

 

Kontaktné osoby:

 

Správa účtu: Milan Daniel 0907 274627

Odborný garant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD

Mail: minibodka@gmail.com

Dozor a dohľad: všetci darcovia (písomným informovaním a pravidelným prístupom k informáciám o účte, finančných prostriedkoch na ňom. Lehota: každý mesiac, štvrťrok, polrok, alebo jeden kalendárny rok, podľa dohody)

 

 

ĎAKUJEME

SOS NON STOP

 

SOS NON STOP služba poskytnutia plnej ochrany a podpory deťom. 24 hodínový príjem detí z prostredia v ktorom im bolo, alebo  je ubližované. Deti môže priniesť ktokoľvek od úradov, polície až po blízkych príbuzných, alebo rodičia ktorí chcú takto chrániť svoje deti. Rodičia môžu svoje deti doniesť aj v prípade, že sa nevedia z nejakých príčin o deti postarať. Vždy je lepšie ich doniesť ako im ublížiť smrťou - zabitím.

 

Deti a mládež môžu aj sami slobodne požiadať o pomoc nás priamo v centre miniBODKY na brehu Váhu pri moste, alebo telefonicky na non stop službu 0907274627. Sprostredkujeme pomoc a podporu nie len u nás a cez nás, ale aj aj na úradoch. 

 

Poskytujeme: ubytovanie, ošatenie, obuv, hygienu, stravu, lekársku starostlivosť /cez pohotovosť, alebo miestnych detských lekárov/, psychosociálne služby, ošetrovateľskú a asistenčnú službu.

DARUJTE NÁM 2 %

Krátko na úvod. Vaše 2% zabezpečujú prístup k dobrám cez celoslovenskú a výhradne dobrovoľnícku prácu, cez sieť pracujúcich, alebo študujúcich priateľov dospelákov, ktorí sa rozhodli, že to chcú robiť z vlastnej vôle a navždy nezištne a navždy dobrovoľne. A BODKA :)  

V roku 1994/1995 ešte ako vojaci slúžiaci na letisku vo Vajnoroch v Bratislave sme začali chodievať do nemocníc a detských domovoch hrávať divadielka a spievať piesne, aby sme ich rozveselili. Ich. Áno, oni síce mali svoje mená, ale nemali kamošov. Na Vianoce ležiaci malí pacienti, alebo osirelí súrodenci v detských domovoch zostávali samy. Necitlivý systém im nikdy nevysvetlil, že tie pocity ktoré práve teraz prežívajú sú bolesť. Stačilo pár liečikov a televízor a bolo po probléme. Veľa sa toho nezmenilo ani teraz. Iba jeden jediný dôvod nás viedol k tejto práci a k založeniu združenia 27.02 v roku 2007. Bol ním degradácia ľudskej dôstojnosti a obzvlášť u malých detí a mládeže.

Pozrite si prosím Obchodný Vestník, kde každým rokom pravidelne zverejňujeme účel a použitie 2% so všetkým vyúčtovaním. 90% sú to potraviny, hračky,  školské potreby a oblečenie. 10% tvoria lieky. 

Žiadne kancelárie, autá, cestovné náklady, služobné cesty, režijné či prevádzkové náklady, žiadne dovolenky, ani kancelárske potreby, mzdy a iné ... neplatíme a nikdy sme NEPLATILI z darovaných 2%.

 

KOMU VAŠE DAROVANÉ  2%  PRIORITNE POMÁHAJÚ:

1. Vytvorili sme nový program pre deti s názvom 12 ŽIVOTOV, ktorý zachraňuje ich dôstojnosť a sebaúctu. Viac o tomto programe v našom menu. POZRITE SI TO.

2. Spájame odlúčených súrodencov, ktorí sa stretávajú počas celého roka v našom centre pomoci v Šali cez formu detských, tématických ART táborov JAR/LETO/JESEŇ/ZIMA, víkendových a prázdninových pobytoch a počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja

 

TLAČIVÁ S VYPLNENÝMI NAŠIMI ÚDAJMI NA DAROVANIE 2%

Okrem toho si môžete pozrieť aj register komory notárov SR


Ako sme hospodárili s 2% a v akom množstve nám boli poukázané:


V roku 2009 sme sa mohli po prvý krát uchádzať o 2%. Prišli v objeme: 738,03.-€

V roku 2010 sme dostali:  515,97 €

V roku 2011 to bolo 3553,13 €

V roku 2012 to bolo 3651,98 €

V roku 2013 sme prijali 5497,82 €

V roku 2014 sme dostali 4290,96 €

V roku 2015 sme pre chybu v účtovnej uzávierke dostali 0. Daňový úrad bol veľmi nekompromisný a neuznal nám ani opravný prostriedok (doklad o pochybení banky).

V roku 2016 sme dostali 2052,62 €

 

Darované 2% a ich využittie pravidelne zverejňujeme v obchodnom vestníku.
Pre vašu informovanosť je tu stručný prehľad:


100% zdrojov je použitých na potraviny, lieky, školské a vzdelávacie potreby, športové potreby pre žiakov 1 stupňa a 2 stupňa. Výučbový materiál pre žiakov stredných a vysokých škôl, úhrada služieb pre žiakov v oboch prípadoch ktorí sú úplne siroty (strava v školských jedálňach ZŠ a pre stredné a vysoké školy, úhrada internátu a stravy). Okrem tohto organizujeme aj táborové pobyty kde sa všetci majú možnosť stretnúť.

Je nutné podotknúť, že aktívnou spoluprácou so vzdelávacími zariadeniami sa nám úhrada školného v prípade vysokých škôl a súkromných konzervatórií odpúšťa samotnými subjektmi. Čo ročne predstavuje v prípade vysokej školy cca 900 eur/osoba a v prípade súkromného konzervatória cca 800 EUR/osoba. Ročne takouto spoluprácou pomôžeme 1 až 3 študentom. Výnimkou bolo obdobie 2012 kde nastúpilo do spomenutých škôl 8 študentov, ktorí tohto roku (2017) úspešne končia. Teda to znamená, že v roku 2012 ich bolo najviac a všetci úspešne pokračujú až do dnes.

 

 

 

Jesenný ART tábor 31.10 – 2.11.2018

Tento typ tábora je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

●  handicapované
●  týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
●  po osobných traumách
●  žijúce v ústavných zariadeniach
●  žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
●  žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
●  siroty, polosiroty a odlúčených súrodencov
●  deti žijúce v bežných rodinách (denná forma ateliérov)

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity:

Pobyt v prírode:

●  Pobyt v prírode v sedle bycikla

●  Pešia chôdza – krátke turistiky

●  Čistenie prírody s lesníkmi.

 

◆   Výtvarná dielňa:

TECHNIKY:

●  Výroba batikovaných tričiek

●  Maľovanie na tričká

●  Koláž, grafika

●  Modelovanie z hliny, moduritu

●  Kreslenie- portrét, zátišie

●  Maľovanie na sklo

●  Výroba textilných bábik, kašírovanie

●  Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

●  Výroba postavičiek zo slaného cesta

●  Maľovanie na kamene

●  Práca s krepovým papierom

◆   Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

TECHNIKY:

●  Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
●  Hip Hop / jednoduché základy /
●  Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
●  Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
●  Iné tance podľa povahy a potreby

 

◆   Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

●  osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

●  práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

●  hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
●  spev, hlas / práca z hlasom /
●  dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
●  výroba jednoduchých rytmických nástrojov

◆   Herecká dielňa:

Lektor: Andrej Motýľ, Michal Palka a  Milan Daniel

TECHNIKA: 

●  pantomíma
●  malé javiskové formy
●  hranie životných rolí

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

III. Ročník akcie: UŽITOČNÁ ZBIERKA CENTOV

Milí priatelia. Obraciame sa na vás s úspešnou akciou opäť aj v tomto roku. Zbierka centov vo vašom zariadení, vašej škole, inštitúcií na vami  zvolenom mieste kdekoľvek v SR aj v tomto roku pomôže zakúpiť v sieti obchodných domoch Lidl, Tesco, Coop Jednota a Kaufland potraviny a darčeky pre chudobnejšie rodiny s deťmi v meste Šaľa a v jeho okolí. Okrem toho sa otvorí IX . ročník Vianočného tábora pre opustené deti z celého Slovenska, pre ktoré je sladkosť v podobe koláča sviatkom. Aj týmto deťom touto zbierkou pomôžeme. Mnohí z vás už viete, že združenie miniBODKA sa práve deťom z tohto prostredia cez formu dobrovoľných aktivít, nezištne venuje počas celého roka: www.minibodka.bizref.sk. Okrem centov môžete do vašej školy, škôlky, firmy, inštitúcie, či iného zariadenia v ktorom zbierku organizujete doniesť aj tieto veci: hračku, knižku, trvácne potraviny, stravný lístok, alebo aj darček pre konkrétne dieťa. My vám zaručíme, že sa všetko dostane do rúk priamo deťom a nikomu inému. Po sviatkoch dostanete od nás a to každý z vás zapojených, fotografický a písomný materiál s poďakovaním.  Tešíme sa na spoluprácu s vami. Zo skúseností vieme, že spoločne je ľahšie a krajšie pomáhať deťom lokálne aj na celom území Slovenska.

 

Zbierka sa koná od 01.11 do 22.12.2016

 

Koľkým z vás zostávajú, alebo zavadzajú centy, ktoré necháte len tak kdekoľvek či už v obchodoch, alebo doma? Viacerí z nás to tak robíme. Radi by sme sa uchádzali o vašu priazeň s možnosťou využitia vašich centov v podobe dobra v prospech tých detí, ktorým každý cent pomôže. To nie sú slová, či presne cielené vety na srdce človeka. To je pravda. Tretí ročník je toho len dôkazom. Podarilo sa nám takto pomôcť počas troch rokov už 27 deťom. Stačí sa len pozrieť na vec z nášho uhla pohľadu a to tým, že keď sa nás zapojí čo najviac, dokážeme zozbierať viac centov, ktoré premeníme za potraviny.

 

Dobré vedieť:

• Zbierku môžete uskutočniť u vás a môže ju vyhlásiť ktokoľvek z vás. Zbierka môže byť aj celoročná pokiaľ vás to nebude obťažovať - zaťažovať.


• Po nahromadení materiálu si na váš podnet naše združenie príde neodkladne po veci, aby sa vám nehromadili a nespôsobovali zbytočný problém.


• Prosíme vás, aby ste si krabičku na zbierku centov zhotovili vy samy a tiež ak uznáte za vhodné zvolili tých zástupcov, ktorí budú počas zbierky aj na konci zbierky kontaktné osoby s nami a s vašimi žiakmi aj s vašimi zamestnancami. Práve oni budú tí, ktorí zrátajú centy a odovzdajú ich nášmu dobrovoľníkovi.


• Nie je to zbierka s nejasným cieľom. Má konkrétneho prijímateľa. Obdarovaní budú vedieť (všeobecne) od koho dar dostali a rovnako tak vy budete vedieť o obdarovaných (konkrétne). My nie sme a nikdy sme neboli zástancami obťažovania ľudí verejnými zbierkami na uliciach. Naše združenie nepatrí na ulicu a rovnako tak ani deti ktorým sa venujeme. My ich práve z tých ulíc dostávame preč a hlavne do fungujúceho systému v ktorom im robíme asistentov. Mnohí z nich vyštudovali práve na vašich školách s vašou podporou za ktorú sme vďační.


•  Šaľa a okolie. V priestoroch miniBODKA budú ,,tajné“ Vianočné dielne v ktorých budeme pripravovať darčeky pre deti zo Šale a to konkrétne: 8 súrodencov zo Šale, 6 detí zo sídliska Veča, 4 súrodenci zo Šale v chránenom bývaní v miniBODKE, 5 súrodencov Kráľová nad Váhom, 4 súrodenci Dlhá nad Váhom a 4 deti z Trnovca nad Váhom. PRÍĎTE MEDZI NÁS. Vianočné dielne začnú 22.12.2016 od 16.00 – do 22.00 hod. Ich súčasťou bude sólo koncert dobrovoľného riaditeľa združenia miniBODKA,  ktorý začne o 18.00 hodine. Medzi tým sa budú baliť darčeky, robiť výzdoba priestorov miniBODKY a stavať Betlehém. Vítať vás bude dobrá hudba a Vianočná kapustnica. Zo sebou si je nutné doniesť dobrú náladu. Budeme tu len My dobrovoľníci a Vy ktorí medzi nás nebojácne prídete. POZÝVAME VÁS.


•  Kontaktná osoba za nás: Michal Palka 0907274627, mail: minibodka@gmail.com. Ak by nefungovala dovtedy naša nová web stránka na doméne www.minibodka.sk je k dispozícií nová web stránka na doméne: www.minibodka.bizref.sk.
 

•  Zamyslenie dobrovoľného riaditeľa na záver:

Existujú dva dôvody prečo neveríme ľuďom

Prvý – nepoznáme ich a Druhý – poznáme ich

Existujú dva dôvody prečo veriť ľuďom

Prvý – spoznáme ich a Druhý – zostávame priateľmi

 

Za každých okolností si uvedomujem/e, že pokiaľ ľudia majú objektívnu príčinu, čerpanú z vlastných skúseností veriť bodu A, vždy verím/e, že môžu získať aj objektívnu skúsenosť veriť bodu B a v tejto dôvere zotrvať. O to sa snažím/e poctivou prácou v našej oblasti.

S pozdravom Milan Daniel a dobrovoľníci z miniBODKY.   V Šali dňa: 25.10.2016

XI. ročník Vianočného tábora v termíne 21.12.2018 - 07.01.2019 otvoríme pre 35 detí

Tábor je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

● handicapované
● týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
● po osobných traumách
● žijúce v ústavných zariadeniach
● žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
● žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
● siroty, polosiroty a deti odlúčené od súrodencov
● deti žijúce v bežných rodinách (forma denných ateliérov)
● náhle odobraté detí, alebo deti ktoré z dôvodov ohrozenia svojho života ušli od rodičov
● akékoľvek deti ktoré potrebujú našu pomoc

Odborný dozor a konzultant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD., PhDr. Dušan Sklenka, Mgr. Ivetka Danielová, Ing. Marika Korčušková

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity v prírode na snehu, alebo aj bez snehu. Pešia chôdza – krátke turistiky, návštevy rôznych miest a obcí ktoré oslavujú Vianočné sviatky tradičným spôsobom. V našom centre miniBODKY privítame aj vzácnych hostí ktorí nám priblížia Vianoce z iných krajín.

 

◆  VIANOČNÉ DIELNE

Vianočná výtvarná a gastronomická dieľňa:

●   Výroba batikovaných tričiek

●   Maľovanie na tričká

●   Koláž, grafika, papier

●   Modelovanie z hliny, moduritu

●   Kreslenie- portrét, zátišie

●   Maľovanie na sklo

●   Výroba textilných bábik, kašírovanie

●   Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

●   Výroba postavičiek zo slaného cesta

●   Maľovanie na kamene

●   Práca s krepovým papieromVýroba slaného a sladkého cesta - koláčikov

●   Výroba perníkov a medovníkov

●   Varenie, pečenie, kuchárčenie

●   Výroba Vianočných ozdôb

 

 ◆  Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

◆  TECHNIKY:

Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
Hip Hop / jednoduché základy /
Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
Iné tance podľa povahy a potreby

 

◆  Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

●  osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

●  práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

●  hra na hudobný nástroj : gitara /základy, výučba akordov/
●  spev, hlas /práca z hlasom/
●  dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
●  výroba jednoduchých rytmických nástrojov
●  táborová Vianočná hymna

 

◆   ROZPRÁVKY SPOD VANKÚŠA (rozprávková dieľňa).

Lektor: M. Daniel, M. Nováková, B. Slatincová, Mgr. I. Danielová

čítanie kníh v obrovskej knižnici s tisíckou kníh
hranie rozprávok
hľadanie pokladov, oživenie mýtov a bájok

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

 

◆   Nutné veci do  tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

V prípade potreby volať 0907 274 627, alebo písať: minibodka@gmail.com

Základné informácie o letnom tábore

1 ročník OTVORENIA DETSKÝCH LETNÝCH TÁBOROV s motorkármi v areály miniBODKY.  Dňa 30.06.2018 otvoríme tábory pre deti s priateľmi motorkármi z celého Slovenska. Príchod motorkárov: od 8 - 10.00 hod. Občerstvenie, hudba, súťaže. O 11.00 hod je odchod na spanilú jazdu: Šaľa, Trnovec nad Váhom, Jatov, Tvrdošovce, Palárikovo (park), prestávka na občerstvenie, pokračujeme po prestávke: Palárikovo, Selice (kompa), Vlčany (čakáme sa kým prevozník všetkých prevezie) a ideme späť do Šale. Pre vás milé deti absolvujú motorkári z celého slovenska spanilú jazdu a my budeme pri tom. Natočíme pre vás krátke video s pozdravmi od motorkárov. Veríme, že to mnohým z vás pomôže sa osmeliť, že zabudenete na svoje boliestky, že sa uzdravíte a že sa mnohí z vás budú už len usmievať. Držte nám decka palce, nech nám to dobre dopadne a nech sa to podarí. Však je to pre vás deti, len pre vás.  Letné tábory 2018 pre deti z detských domovov, krízových stredísk, náhradných rodín a deti, ktoré vplyvom tragických udalostí prišli o jedného, alebo oboch rodičov. ORGANIZUJEME už 11 ročník.

Tábory sú rodinné a nekomerčného charakteru. Sme otvorený 24 hodín denne celé dva mesiace so stálou službou pre deti, ktoré súrne potrebujú nevyhnutnú pomoc ( sú týrané, zneužívané, zanedbávané, rodičia sa nevedia z rôznych závažných príčin postarať o dieťa/deti, alebo sú iným spôsobom bezprostredne ohrozené na živote). Tábor je najkrajšia forma pomoci v ich najťažších chvíľach, ktoré žiaľ nedobrovoľne prežívajú. Okrem týchto dôvodov prijatia detí k nám sú naše tábory aj pre ostatné deti, ktoré sa neboja byť s týmito deťmi.

Našou prvoradou úlohou je vašim deťom pomôcť cez formy hydro, kanis, hypo a muziko terapii. Tiež, cez formu zážitkov denných činnosti v tábore, bez ohľadu na to, aký strašný je ich príbeh. Nejde len o hranie sa s deťmi.

 

Miesto tábora: detská organizácia miniBODKA Šaľa, pracovisko: Nitrianska ul. č.1, 92701 Šaľa, pri moste.

 

Základné informácie o programe: celodenný program, ubytovanie v pevnom aj v stanovom type, 6 až 7 x denne strava, pitný režim neobmedzený, zdravotný a pedagogický dozor, animátori, 2x výlet + vstupné, osobné odmeny, hrový a výučbový materiál. Systematická, celodenná, liečebno-terapeutická práca formou zážitkou a hier s deťmi s hydro, kanis a hypo terapiou. Chýbať nebudú také vychytávky terapii, akými sú: hudba, pohyb, voda. Navštívime aj ZOO v Bratislave, Bojnice a farmy s koníkmi v okolí Šale.  

Program pozostáva z každodenných ateliérov, ľudová tvorba, ručné práce s materiálom, kanis, hypo a muziko terapia, súťaže a hry v prírode, táboráky, hranie na hudobných nástrojoch, výučba, diskotéky, základy - výučba na PC a AJ, pomoc prírode, turistika, športy, nočné hry v teréne, tanečné a spevácke súťaže - večerné gala programy, indiánske a rozprávkové dni, deň prežitia v prírode, cykloturistika, špecializované programy pre súrodenecké skupiny, prírodný bazén, stany, turistika, spoločné programy s miestnymi obyvateľmi a pozvanými hosťami a všeličo ešte čo sa dá v lete robiť.

Interaktívny dvor

Cieľom je aby sa deti v tábore zapojili do rôznych štruktúr tábora a toho, čo náš typ táborov aj nepriamo ponúka.

Enviromentálne práce / životné prostredie. Vypestovať u detí pozitívny vzťah k zeleni hravou, zážitkovou formou

Zapojiť deti do výsadby ovocných stromov, okrasných drevín, stromov a kríkov, kvetín a samozrejme zeleniny

Dopestovať si v našej záhrade a potom aj vo vlastnom črepníku vlastnú zeleninu

Získať vzťah ku zvieratkám a starostlivosť o nich

Vedieť sa správne rozhodnúť pre výber povolania. K tomu nám slúžia rôzne pracovné a vzdelávacie dni. Napr. dni remesiel a služieb

 

Doslov: Interaktívny dvor je nosným piliérom našej práce s deťmi, pretože ponúka viaceré možnosti aktivít do ktorých sa deti môžu zapojiť aj samé od seba. V tábore vidia ako ľudia prídu k nám a celý deň robia s drevom, alebo s vodou, kúrením, inštalatérstvom, kosením, údržbou areálu, vzdelávaním sa tým, že v čase voľna študujú, kreslia, maľujú, venujú sa zvieratkám, zeleni, vysádzajú, starajú sa o svoje deti a pod.  Napríklad, vyštudovaný inžinier príde do našej záhrady a sadí kvety. Deti to zaujme vždy. Ďalší príklad: moja dcéra študuje kaderníctvo. Každý rok, čo rok robí deťom v tábore vlasy a popri tom ešte aj varí. Program ktorý pozostáva z rôznych činností a aktivít sa často opiera a dotýka aj tém povolaní z rôznych odvetví. Preto podľa povahy veku a mentálnych dispozícií vytvárame tématické celky táborov. Veľkým príkladom sú Jesenné a Vianočné tábory. Leto je absolútne jednotkou spomedzi všetkých tématických celkov táborov, ktoré pre deti organizujeme výhradne ako dobrovoľníci a nikdy inak. Interaktívny dvor vznikol sám od seba. Život a udržateľnosť mu dali samotní učinkujúci v ňom, vrátane vašich detí. Trvá to už od roku 2007

 

 

Termíny:

 

●  01 – 14.07 / 2018: prvý turnus, max. 30 detí
●  15– 28.07 / 2018: druhý turnus, max. 30 detí
●  29.07 – 11.08 / 2018: tretí turnus, max. 30 detí
●  12 – 25.08 / 2018: štvrtý turnus, max. 30 detí

Kým termíny nie sú vyhodené z ponuky, nie sú obsadené!

Snažte sa vtesnať do termínov. Pokiaľ by bola požiadavka na predĺženie, stačí len napísať.

Jedno a viac detí môžu aj nepretržite celé 2 mesiace byť u nás.

Organizujeme rodinné tábory. Je veľmi nutné, aby vaše deti, boli schopné takýchto táborov.

 

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665 a a Milan Daniel 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

Nutné veci do letného tábora:

1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo.

 

Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

1. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa. Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou a terapeutickou formou. 

2. Doprava do tábora samostatne. 

3. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

4. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5. Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

6. Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

7. Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky na: 0907274627

 

Pre deti, ktoré postihli veľmi ťažké životné, osobné, rodinné katastrofy je pripravený špeciálny program 12 ŽIVOTOV. Môžeme bezpečne sľúbiť, že cez tento program dokážeme pomôcť mnohým deťom vyrovnať sa s traumami. Aj preto je tento náš autorský program stále jeden z najlepších, aký sme kedy využívali a robili v prospech uzdravenia detí.

Lektori, animátori, asistenti, radcovia, priatelia, odborný tím: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka, Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD.


 

NAŠA ČINNOSŤ

12 ŽIVOTOV – Ucelený a jedinečný zážitkový program.

Úlohou programu 12 Životov je pomôcť deťom, mladým a dospelým vyrovnať sa s ťažkými traumami, ktoré nedobrovoľne získali v rodinách, alebo v zariadeniach náhradnej starostlivosti v ktorých museli žiť dobrovoľne aj nedobrovoľne.

 

Cieľová skupina:

1. Deti a mládež z úplných aj neúplných biologických rodín. Deti rodičov, ktorí sú závislí na užívaní psychotropných a omamných látok.
2. Deti a mládež žijúca v detských domovoch, krízových strediskách a z náhradných rodín (adopcia, pestúnstvo, náhradná osobná starostlivosť, profesionálne rodiny). Odobraté, roztriedené s nálepkou: problémové, ktoré sa narodili problémovým rodičom a závislým rodičom od užívania psychotropných a omamných látok.
3. Dospelí s vlastnými rodinami, ktorí v detstve prežili vlastnú traumatickú skúsenosť a sú už rodičmi svojich detí.
4. Samostatnou kapitolou sú deti, ktoré prežili traumy v domácom prostredí s tragickými následkami (strata jedného, alebo oboch rodičov, autohavárie, živelné katastrofy, rodinné, alebo osobné tragédie, resp. traumatické zážitky).  

 

 Čomu sa program 12 Životov venuje prioritne:

1. Odbúravaniu post traumatických stresov a syndrómov
2. Odpútaniu od zlých návykov, reakcii, zlého, agresívneho správania, zlých snov a patalogických prejavov získaných z tráum (rečové a pohybové vady, sebapoškodzovanie, klamstvá a pod.).
3. Ochrane, osobnosti, duševného a psychického zdravia dieťaťa.
4. Rozvoju osobnosti, sebadôvere, viere, odpusteniu.

 

ČO dokáže program 12 ŽIVOTOV?

1. Jasne pomenovať - definovať problém.
2. Vystaviť vás osobnému záujmu problém/traumu riešiť.
3. Určiť cestu riešenia a nastúpiť na ňu.
4. Stanoviť priority a ciele.
5. Naučí postupnosť správnosti krokov/umenie malých krokov.
6. Získať sprievodcu po celú dobu aj mimo programu

 

12 životov je 12 programov zoskupených do 12 dní v ktorom je 12 detí.  

Každý deň pozostáva z denného režimu, činnosti vonku aj vo vnútri a spánku. V prvej fáze je dvojdňový program prispôsobený celej skupine. Voláme ho zoznamovací, resp. povedz o sebe to čo chceš aby sme my o tebe vedeli. Druhá časť štvordňového programu je presne cielená na povahu jednotlivca, jeho danosti a schopnosti a povie nám kto v skutočnosti je. Tretia časť štvordňového programu je zameraná špeciálne na minulosť a na odbúravanie, získaných zlých návykov, tráum. Špeciálne sa do podrobna a detailne venujeme povahe problémov s ktorými sa nevie vyrovnať, resp. si nevie s nimi poradiť.  V štvrtej fáze dvojdňového programu sa venujeme návratom, potom sumarizácií, záverom, presným pomenovaniam, výstupným cieľom s konkrétnymi výsledkami a krokmi.   

 

Aké techniky používame v programe:

1. Muziko terapiu / Milan Daniel
2. Arte terapiu /Ing. Marika Korčušková a v neprítomnosti Milan Daniel
3. Canis terapiu / Ing. Marika Korčušková a v neprítomnosti Milan Daniel
4. Tanečnú a pohybovú terapiu / Alžbeta Zemanová, Andrej Motýľ a Mário Horváth
5. Enviromentálnu terapia / Michal Palka
6. Divadlom bez hraníc -  hranie životných rolí / Milan Daniel
7. Oxygen terapia / Milan Daniel
8. Komunitná terapia /varenie, pranie, upratovanie, plánovanie stravy, hry, rozhovory, hodnotenia, zrefrešovanie každého dňa / Monika Nováková a Bc. Barborka Slatincová
9. Pracovná terapia / Michal Palka, Miroslav Horváth a Tomáš Horváth
10. Športová terapia / Michal Palka, Milan Daniel
11. Umelecko spoločenská terapia/autorské tvorby / Milan Daniel
12. Hypo terapia resp. pobyty na farme / miestne autority

 

Cieľom je cez pripravené aktivity a činnosti, začať proces uzdravovania detí, mládeže a dospelých pre nich prijateľným spôsobom a systémom, ktorý im najviac vyhovuje. Osvoja si návyky a získajú zručnosti. Cez ich sprievodcu, ktorého budú mať po dobu 12 rokov k dispozícií sa nestane, že v tom zostanú samé. 12 rokov resp. táto určená dĺžka je psychologická hranica, aby absolvent programu 12 životov vedel, že nie je na nič sám a že môže požiadať o radu a pomoc kedykoľvek keď sa bude cítiť neisto. Neistota v procese uzdravovania je presne to zlo, ktoré po týchto ľuďoch šliape a vracia ich späť. Našim poslaním je byť tu pre nich a pomáhať im pokračovať v úspechoch a byť tu pre nich aj vtedy, keď nie sú úspešní.   

Preto je program opretý o vieru, veľmi prísnu disciplínu a maximálnu spoluprácu. Tento špeciálny program, (jeho obsahová stránka a konkrétne činnosti) nie je verejný a nikdy nebude. Rozhodli sme sa ho nezverejňovať pretože je výnimočný tým, že vznikal 23 rokov cez naše skúsenosti z praxe ktoré si strážime, nakoľko sú citlivé, osobné a veľmi cenné.

Mnohí z nás sme prežili to čo prežívajú deti dnes pre ktoré je tento program určený. Jediným spôsobom ako sa dá zverejniť tento program sú svedectvá detí keď ony samé budú chcieť o tom rozprávať, písať, alebo nám dovolia zverejniť ich pocity a zážitky v písanej, obrazovej, či hovorovej podobe.  Tento program pomôže každému kto potrebuje pomoc, stojí o ňu, prijme ju a začne preto niečo robiť. To je program 12 ŽIVOTOV.

 

Kto nám bude skutočne pomáhať pri tomto náročnom programe: malí psíkovia SISI, DŽÍNA, ALVÍN, TEO, CHARLIE a občasne aj veľký psík DENY od Polície z Brezna. Príroda: hory, sniežik, horské potoky, stromy, vzduch, veríme, že aj milé zvieratká lesné. Ľudia dobrej vôle, podporovatelia, prispievatelia, darcovia 2% a  dobrovoľníci z radov odborníkov a laikov bez nároku na odmenu, animátori a lektori . 

 

Kto môže deti nahlásiť do programu a kedy? Každý rodič, zariadenie náhradnej starostlivosti, krízové stredisko a môže sa nahlásiť pokojne aj dieťa ak si je vedomé toho, že mu tento program môže pomôcť. Stačí napísať na mail stručný opis problémov a požiadavky. Potom si len počkať na odpoveď. Termíny uskutočnenia programu 12 životov je závislý od počtu prihlásených minimálne a zároveň maximálne 12 detí a od získaných finančných zdrojov. 1osoba/1deň/ 6x denne strava/ 11 nocí/výučbový a hrový materiál/ doprava: od 15 do 20 EUR na deň.  

 

Miesto výkonu práce a realizácie programu 12 ŽIVOTOV?

1. Detské centrum miniBODKA v Šali
2. Chata Žarnovica.
3. Chata vo Valaskej pri Brezne

 

Osoba zodpovedná za projekt a program

Milan Daniel riaditeľ, Michal Palka/terénny animačný pracovník, Andrej Motýľ/zdravotný pracovník a animátor a Monika Nováková/učiteľka a animátorka

Odborný garant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová, Mgr. Michal Križák, PhDr. Dušan Sklenka

 

Ponuka spolupráce pre samosprávy, komunitné a sociálne centrá

Dovolujeme si vás osloviť s úmyslom ponúknuť vám spoluprácu v zmysle darovania materiálnej pomoci pre občanov v núdzi, pokiaľ takýchto občanov vo vašom pôsobisku máte a potrebovali by z objektívnych príčin takúto pomoc. Veci rôzneho charakteru (obuv, hračky, vybavenie do kuchýň, elektronika a šatstvo) netriedime, keďže na to nemáme vyčlenených pracovníkov.  Veci sú vo vreciach a môžeme garantovať len to, že nie sú v takom stave, aby sa nedali používať. Z 80% sú v stave výbornom, pretože ich máme od overených ľudí.  Radi by sme touto podanou rukou, pomohli vašej náročnej práci aj takouto troškou, keďže vieme, že to nie je jednoduché riešiť problémy a obzvlášť tie z chudobnými občanmi. To či ide o neprispôsobivých  a či práve oni potrebujú takúto pomoc necháme na vás. My by sme boli radi ak by sa pomoc dostala tým, ktorí ju skutočne potrebujú. To môžeme zabezpečiť jedine cez vás. Preto nám dovoľte ponúknuť vám takúto spoluprácu a ozrejmiť jej stručné pravidlá a podmienky rozpísané v bodoch.

 

1.  Stačí nám  na mail: minibodka@gmail.com napísať akú pomoc potrebujete, prečo a pre koľko občanov (rozpísať ak sa dá a koľko je v tom detí v prvom rade). 0907274627 Milan Daniel

 

2.  Dohodnúť sa na prevzatí vecí u nás (tiež hneď v tom prvom maili, môžete uviesť možný dátum vášho príchodu). Buď vám ho potvrdíme, alebo vás posunieme. Prísť si po veci musíte samy (najlepšie veľkým autom, čo vždy potvrdíme v maili, aké množstvo vecí pre vás máme). Tak budete mať istotu, že nepôjde veľké auto nadarmo, ale že vezme všetko čo potrebujete, alebo bude v našom sklade.

 

3. So sebou vytlačenú žiadosť s pečiatkou obce, alebo komunitného centra.

 

4. Pokiaľ veci úspešne prerozdelíte, prosíme vás o spätnú väzbu, ako a či to pomohlo vašim občanom. Stručne nám poslať poštou tieto informácie, opäť s podpisom a s pečiatkou zodp. pracovníka.

 

5. Dobrá rada nad zlato: veci by ste nikdy nemali nikomu dávať zadarmo, ale napríklad za protislužbu, alebo ich nechať pracovníkom roztriediť a urobiť si vlastnú burzu s najvyššou hodnotou neprevyšujúcou 2 eurá (čiže 80% vecí môže stáť napr. od 10 centov a viac a 20% môže stáť do 2 eur). Verte, že je toto neoceniteľná rada. Zo získaných peňazí z burzy, môžete pokryť napr. talentované a snažiace sa deti v škole, resp. reprezentujúce vašu obec, kúpou potrebných vecí pre tieto deti, alebo ich vzdelávanie. Spôsob akým rozdelíte veci je plne vo vašej kompetencii. My potrebujeme nutne len spätnú väzbu, pretože je to pre nás a naše poslanie dôležité.

 

6. Za jeden rok vám môžeme pomôcť takto jeden, alebo najviac dva krát (závislé od materiálu na sklade) a došlých žiadostí. Budeme vždy uprednostňovať obce, ktorým sme ešte nepomohli.

 

Verím, že môžeme byť pre vás užitoční a možno to bude obojstranná spolupráca na dlhodobo. To by sme si priali. Naše motto: Je potrebné zabezpečiť ľuďom prístup k dobrám, aby raz oni mohli byť prospešní a činní pre seba, svoju rodinu, domáce a pracovné  okolie. To či budú je na nich.

 

Naša skúsenosť: kolegyňa robila už niekoľko krát burzy vecí systémom, že dávala určité množstvo vecí zadarmo. Dočkala sa len toho, že si to nikto nevážil. Rozhodla sa asi už na 6 burze, že veci nebudú zadarmo a to ani len ponožka, ale za minimálnu sumu určite. Čakala na prestávke vonku, keď zorganizovala už 7 burzu, kde sa platilo. Vyšla matka s deťmi z burzy a deti sa matky opýtali toto: mami a toto môžeme aj zničiť, však to máme zadarmo ako sme mali minule. Mamu to tak vytočilo, že svojmu chlapcovi hneď dala poza uši (až to pľasklo) so slovami: nie, nič sme nedostali zadarmo. Aj keď som veci kúpila za pár centov, ale som ti ich kúpila. A dostal pre istotu ešte jednu.

 

Ak potrebujete iné veci, skonzultujte to s nami: 0907274627. Niekedy sa stane, že máme aj tento materiál: chladničky, práčky, tv, stolíky, skrine, lustre, koberce, riady, postelné prádlo, postelnú bielizeň, postele, kočíky, kreslá, sedačky atď. Spýtajte sa na to čo potrebujete vy, alebo niekto iný!

 

▪ Posielanie balíkom, cez poštu.

▪ Nad 10 kg automaticky kuriérom!

▪ miniBODKA o.z. sa zaväzuje že balík nebude obsahovať také obnosené šatstvo, ktoré by bolo závažne poškodené, staré, zatuchnuté, nenositeľné a ktoré nie je v súlade s morálnym a etickým princípom, alebo s dôstojnosťou človeka.

▪ miniBODKA dohovorené veci dodá v objednanom množstve. Pokiaľ niečo nemáme, budete o tom  v predstihu informovaní telefonicky, mailom, správou. Poštovné aj dobierku hradí prijímateľ.

▪ PLATBA poštovného je určená podľa platného cenníka pošty a platí si to prijímateľ .

▪ Poslanie balíka kuriérom je automaticky nad 10 kg. Všeobecne záväzný predpis pošty. Všetky balíky s oblečením, majú z 90% viac ako 10 kg. Treba s tým počítať. Balík obsahuje veľké množstvo kvalitných vecí. Tomu zodpovedá jeho váha.

 

Pracovníci samospráv, úradov a zariadení. Nevyhovujú vám pravidlá a podmienky? Máte na to objektívne dôvody? Chceli by ste pozmeniť, navrhnúť inú možnosť spolupráce, ktorá by vám viac vyhovovala z vašej praxe?! Zavolajte, mailujte, píšte!

MATERIÁLNA POMOC

NAŠE PLÁNY

VIETE NÁM POMÔCŤ

Pomôcť nám môžete DAROVANÍM 2%, ktoré vždy používame na detské tábory, konkrétne na potraviny, sladkosti, hračky a lieky. Počas roka ich tiež využívame na školské pomôcky, podporu športovo a kultúrne nadaných detí (zakúpime športový materiál, obuv, lopty, alebo tanečné úbory, hudobné nástroje a pod.).

 

Pomoc počas roka:

Finančné príspevky: podpora jednotlivých činností a aktivít (viď menu), podpora konkrétnych detí, konkrétnej práce dobrovoľníkov v teréne. Registrované číslo účtu:

IBAN: SK4102 000 0000 0230 200 4858 SWIFT: SUBASKBX

 

Potravinový materiál: maslo, múka, olej, masť, cestoviny všetkých druhov, ovocie, zelenina, sladkosti, trvácne potraviny všetkých druhov, zaváraniny, mäsové výrobky, hydina, vajcia a pod.

 

Osobný materiál pre novorodencov a deti: obuv, oblečenie, kočíky, plienky, hračky, potraviny, vitamíny atď.

 

Osobný materiál pre mládež: obuv do veľkosti 44, mikiny, tričká a nohavice M, S, L a XL. Ponožky a spodné prádlo.

 

Osobný materiál pre dospelých mužov a ženy: obuv všetkých veľkostí

 

Hygienický materiál: mydlá, pracie prášky, šampóny, dezinfekčné a čistiace prostriedky, kozmetický a drogistický materiál, osobný hygienický a toaletný materiál, toaletný papier, hygienické vreckovky, servítky, prostriedky na umývanie podláh a riadov, náplne do wc atď.

 

Výčbový, kresliaci a výtvarný materiál na detské tábory a akcie denného centra: výkresy, farbičky, farby, fixky obyčajné aj na textil, krepový papier, stužky, lepidlá, nožnice, jednofarebné látky, textílie..

 

Nutne tiež potrebujeme lieky a zdravotnícky materiál:  Detský paralen 10 krabičiek, ibuprofen 200 a 400 z každého 10 krabičiek. 7 ks teplomerov, dezinfekčné roztoky (ajatín, alebo iný na čistenie rán), obväzový materiál, vitamín c 200, alebo 500 mg, 25 krabičiek s príchuťou, octanovú masť, alebo veral gel z každého po 5 kusov, kvapky do nosa a uška detské pre 2 až 5 ročné deti a aj staršie deti z každého po 5 ks. Sprej do hrdla 10 ks.

 

Žiadosťou, prosbou o pomoc a tiež jej prijatím od vás, dávame najavo, že chápeme vážnosť situácie. Priznávame tým, že nie sme tak silní, aby sme mohli poskytnúť pomoc len z vlastných zdrojov a že vec nezvládneme len vlastnými silami. Dobrovoľníctvo je naše vlastné, osobné rozhodnutie pomáhať. Je to Dar našej osoby, nášho angažovania sa a dar našej práce. Veríme dobrovoľníctvu, ako nezištnosti poslania. Veríme nášmu úsudku aj našej disciplíne v tomto poslaní. Veríme, že s vašou pomocou, môžeme napĺňať poslanie a ciele efektívnejšie, rýchlejšie s okamžitou reakciou dostať pomoc k prijímateľovi.

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

Jarný ART tábor ( termíny závislé od prázdnin podľa krajov )

Tento typ tábora je určený predovšetkým tejto cieľovej skupine detí:

handicapované
týrané, zneužívané a zanedbávané (CAN a FAS)
po osobných traumách
žijúce v ústavných zariadeniach
žijúce v náhradnej osobnej, pestúnskej či profesionálnej starostlivosti
žijúce v adopciách, alebo v akejkoľvek inej starostlivosti
siroty, polosiroty a deti odlúčené od súrodencov
deti žijúce v bežných rodinách (forma denných ateliérov)

 

Odborný dozor a konzultant: Doc. PhDr. Daniela Giertlová PhD.

                                                        PhDr. Dušan Sklenka

                                                          Mgr. Ivetka Danielová

                                                          Ing. Marika Korčušková

 

Na deti okrem pracovných dielní čakajú aj aktivity:

 

Pobyt v prírode v sedle bycikla:

 Pešia chôdza – krátke turistiky
 Čistenie prírody s lesníkmi.  

 

Výtvarná dielňa:

TECHNIKY:

1. Výroba batikovaných tričiek

2. Maľovanie na tričká

3. Koláž, grafika

4. Modelovanie z hliny, moduritu

5. Kreslenie- portrét, zátišie

6. Maľovanie na sklo

7. Výroba textilných bábik, kašírovanie

8. Maľovanie akvarelom, anilinovými farbami

9. Výroba postavičiek zo slaného cesta

10. Maľovanie na kamene

11. Práca s krepovým papierom

 

Tanečná dielňa: 

Lektor: Alžbeta Zemanová / terénna soc. Pracovníčka Mojmírovce / tance zapustené do príbehov zo skutočného sveta detí, hranie rolí, scénok / POVEDZ TO TANCOM / 

Lektor: Andrej Motýľ  / NsP – Topoľčany / balet, scénické a estetické tance

Lektor: Mário Horváth (súkromné konzervatórium Nitra) - tanec 

TECHNIKY:

Cigánske a tzv. španielske tance / prevažne práca z celým telom / fyzicky veľmi náročné, vsunuté tiež do scénok, ktoré deti budú na konci dňa hrať s využitím tela aj textu /
Hip Hop / jednoduché základy /
Balet, scénické tance, tiež vsunuté do scénok / fyzicky veľmi náročné /
Spoločenské tance: anglický a viedenský valčík, čača, salsa / jednoduché základy /
Iné tance podľa povahy a potreby

 

Hudobno-spevácka dielňa:

Lektor: Milan Daniel a Mgr. Ivetka Danielová

osvojenie si základných hudobných prvkov zo všetkých oblastí štýlov a typov / ROZUMIEM SVOJEJ HUDBE.

práca s talentom, podchytenie, rozvíjanie a posunutie ďalej – mám na to byť dobrý, tak budem

hra na hudobný nástroj : gitara / základy, výučba akordov /
spev, hlas, / práca z hlasom /
dejiny hudby a rozpoznávanie štýlov
výroba jednoduchých rytmických nástrojov

 

ROZPRÁVKY SPOD VANKÚŠA (rozprávková dieľňa).

Lektor: M. Daniel, M. Nováková, B. Slatincová, Mgr. I. Danielová

čítanie kníh v obrovskej knižnici s tisíckou kníh
hranie rozprávok
hľadanie pokladov, oživenie mýtov a bájok

 

Deti vybavte materiálnym zabezpečením vhodným do podmienok Jarného tábora.

Pokiaľ nedisponujete takým materiálom (ošatenie, obuv) dajte nám včas vedieť.

Deti riadne poučte do akého typu tábora idú, aby sa nebáli nového prostredia.

Deti nahlasujte do tábora telefonicky, alebo mailom (viď záhlavie).

Všetky podmienky a pravidlá konzultujte telefonicky, alebo mailom.

 

Nutné veci do  tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

V prípade potreby volať 0907274627, alebo písať: minibodka@gmail.com


 

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

Dôležité informácie

Telefónne kontakty do tábora:

Michal Palka: 0903489665, Alžbeta Zemanová: 0949623952, Kristína Horváthová: 0940554244 a Milan Daniel: 0907274627

Deti k telefónom nedávame prvý týždeň. Poskytovanie informácií o deťoch každý deň od 9 -10.00 hod. a od: 17 do 18.00 hod. V súrnych prípadoch NEPRETRŽITE!

 

Deti musia byť zbalené samostatne. Nie spolu v jednej taške dve a viac detí, ale jedno v jednej taške.

 

1. Nutné veci do tábora:

Deťom podľa možností nedávať do táborov nové veci. Plne postačia staršie. Za veci neručíme. Je takmer 95% pravdepodobnosť, že si deti nedonesú domov späť svoje veci jedoducho preto, lebo si nevedia veci rozpoznať, alebo ustrážiť. 1x pevná obuv, 1x botasky, 1x papuče, 2x tepláky, 2x mikina, 1x rifle, spodné prádlo aspoň 5 až 7 ks, ponožky 7 párov, plavky 1x, uteráky 2x, hygienické potreby, 7x tričká, 2x tielko, fenistil, opaľovaciu masť, plavky, slnečné okuliare, baterku-svietidlo. V prípade zimných, resp. chladných mesiacov zimnú bundu,, prechodnú bundu, rukavice, čiapku, šál, teplé ponožky a zimnú obuv.

 

2. Čo si dieťa nemá brať do tábora:

Počítač, ostré predmety, mobil, tablet, žiadne cennosti, drahé veci (oblečenie), obuv, alkohol, drogy, lieky a pod.

 

3. ZDRAVOTNÉ INFO:

Nutné informovať (pokiaľ dieťa nie je v našej databáze) aj pri nástupe dieťaťa o jeho stave, liekoch. Uvádzať pravdivé fakty a nič nezatajovať o psychyckom, duševnom a zdravotnom stave. Potvrdenie od lekárov (že je dieťa schopné táborového pobytu) je samozrejmosťou. Pri veľkých počtoch detí, môže aj zariadenie na jednom papieri s uvedeným zoznamom detí s dátumom narodenia a r.č,. uviesť, tzv. čestným prehlásením, že prostredie z ktorého detí sú nie je nijak infekčné, ani deti samotné nemajú prenášavé, infekčné choroby.

 

4. Termíny detských táborov sú rozdelené do 14 dňových turnusov, vrátane nástupného  a odchodového dňa.

Deti spia v lete v stanoch aj v pevnom objekte. Neposkytujeme deťom luxusné služby, ani hotelové ubytovanie s TV a Wifi. S deťmi sa hráme zážitkovou formou a terapeutickou. Pracujeme  odborne o.i. aj laicky, ale hlavne v záujme dieťaťa.

 

5. Doprava do tábora samostatne. Pokiaľ ide o veľký počet detí môžeme dopravu zabezpečiť minibusmi.

 

6. Nahlasujte deti mailom so stručným opisom.

 

7. Poistite si deti pred nástupom do tábora pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Deti ktorým sa nerefundujú náklady, poistenie aj celý pobyt v tábore na celé dva mesiace hradí miniBODKA o.z.automaticky. Ide o deti ktoré sú bezprostredne ohrozené a ktorým sa u nás poskytuje už od nášho vzniku ochrana a zázemie po celý rok.  

Zmluva o poskytnutí služieb sa posiela poštou, alebo sa vypisuje priamo na mieste, tesne pred nástupom detí do tábora.

Podmienky, iné termíny, predĺžené, skrátené a ďalšie požiadavky konzultujte mailom: minibodka@gmail.com, alebo telefonicky.

 

Zodpovedné osoby: Milan Daniel, PhDr. Mgr. Siard Dušan Sklenka, Ing. Marika Korčušková, Mgr. Václav Pápež, Mgr. Stanislav Markulík, Mgr. Michal Križák, Mgr. Alenka Ostrihoňová,  Michal Palka,

ĎAKUJEME za spoluprácu

Hlavní partner:  Spoločnosti LIDL v.o.s /darca trvácnych potravín do detských táborov Jar/Leto/Jeseň/Zima.

 

REFERENCIE

bizref.sk Šaľa

Mestskej polícii v Šali

Mesto Šaľa

RTVS Bratislava

EXOHOSTING

Estránky cz

PEIKO Šaľa

Klub dôchodcov Šaľa

Misia Mladých Trvrdošín

Spojená stredná odborná škola Nivy Šaľa

Stredná odborná škola obchodu a služieb Kodálya Galanta

Súkromné konzervatórium V. Krčméryho Nitra

Diavdlo Materinky Šaľa

Min. obrany SR

 

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU a PODPORU:

Mgr. Mirka a Ing. Tibor M.

Mgr. Zuka G.

Mgr. J. Pročko

Ing. C. Csandal

Mgr. Z. Popelková

Ing. T. Štolcová

Mgr. I. Danielová

Mgr. K. Mašľejová a Mgr. Ľ. Mašlej

Ing. T. Kuča

Mgr. M. Valich

MUDr. T. Karol

MUDr. M. Czelláriková a sir. MUDr. A. Czellárik

MUDr. Vašková

MUDr. Juríková

MUDr. Payerová

RNDr. Kolár J.

Mgr. M. Kollár

T. Bartoš

J. Kováč

R. Tóth      

M. Jarošiová

I. Boledovičová

Š. Gondor a R. Gondorová

R. Tolgesi

Jarka a Robert Jakubeczoví

 

Ďakujeme za dlhodobú spoluprácu:

Profesionálnym rodičom a rodinám z celej SR

Detskému domovu Košická Nová Ves

Krízovému stredisku Lúčenec a detskému domovu Fiľakovo

Starostom obcí z východného slovenska

Detskej fakultnej nemocnici Kramáre

 

ĎAKUJEME: Členom, čestným členom a konzultantom:

 Mgr. Alenka Mičianová a Peťko Mičian Zvolen

Mgr. Lucia Bednárová Bytča

Mgr. Ivetka Danielová Piešťany

Andrej Motýľ Topoľčany

Miroslav Horváth Banská Bystrica

Tomáš Horváth Zvolen

Bc. Barborka Slatincová Zvolen

Monika Nováková Bernolákovo

prof. Doc. Daniela Giertlová Phd. Dolný Kubín

PhDr. Dušan Sklenka Opraem Lukavec, Česká republika

Mgr. Michal Križák vojenský duchovný Žilina /útvar špec. nasadenia/

Diavdlo Materinky Šaľa p. Alenka Demková

Michal Palka Šaľa/Veča

Danka a Miroslav Bandryoví Mojmírovce

Alžbeta Zemanová Mojmírovce

Marian Surovič Lozorno

Mgr. Stanislav Markulík Smižany

Zuzana Tóthová Košice

Ing. Marika Korčušková Bratislava

Mgr. Václav Pápež Liptovský Peter

 

 

 

 

Chránené bývanie

Má za cieľ v čo najkratšom možnom čase pomôcť jednotlivcovi, alebo skupine z nevýhodného sociálneho statusu (núdza, kríza, náhly stav) v ktorom sa momentálne nachádza. Nenahrádzame, nesuplujeme  a neposkytujeme služby sociálneho zariadenia. Prioritou je rýchle a komplexné riešenie problematiky s úplným zapojením žiadateľa – klienta.

 

Poskytuje ochranu a asistenčnú službu pre:

Mamičky s deťmi
Ocinov s deťmi
Absolventov zariadení náhradnej starostlivosti (detské domov a reedukačné domovy)
Absolventov z náhradných rodín (pestúnska a profesionálna starostlivosť)

 

Ponúkame:

Ubytovanie s kompletným sociálnym vybavením

Prácu v spolupráci s agentúrou

Služby (práčovňa, kuchyňa, potraviny)

Poradenstvo a podporu

Ošatenie, obuv, hygienické a školské potreby pre deti

Asistenčnú stálu službu 

 

Nadstavba:

Možnosť (po osvedčení sa) dlhšieho pobytu u nás za účelom len vzdelávania, prípravy na povolanie s možnosťou vyššieho platu, vyššej kvalifikácie, liečby, príprava na starostlivosť o svojich súrodencov ktorí sa nachádzajú v náhradnej starostlivosti, iné.

 

Podmienky prijatia:

Voľné miesta
Spolupráca so zariadením náhradnej starostlivosti /detské domovy ai...
Spolupráca so sociálnym úradom / kompetentný orgán
Spolupráca s rodičmi /pestúni, profi, biologickí a pod.
Preferujeme súrodenecké skupiny / nie je to však podmienka
Osobná žiadosť mladého dospelého
Kompletná dokumentácia a zaradenie do systému uchádzačov o zamestnanie, prípadne byť

v evidencii poberateľa sociálnych dávok, príspevkov a pod.

 

Pravidlá:

Dodržiavať ústne aj písomné dohody
Neužívať žiadne psychotropné a omamné látky
Plniť si všetky povinnosti vyplývajúce z dohôd
Plná právna aj osobná zodpovednosť za seba, svoje rozhodnutia  a svoj život a život zverených detí, resp. rodinných príslušníkov ktorých má v starostlivosti

 

Kapacita chráneného bývania je 5 mladých dospelých a jedna úplná, alebo neúplná  rodina.

 


Kontaktné údaje: minibodka@gmail.com, 0907 274 627 Mobil 24 hodín denne

Odborný dozor a garant: 

Doc. PhDr. Daniela Giertlová  PhD, PhDr. Opraem Dušan Sklenka, Mgr. Lucia Bednárová / špec. liečebný pedag. a terapeut,  Daniela Bandryová / komunitný sociálny pracovník pre rómske otázky,   Michal Palka / sociálny pracovník pre majoritu,  Andrej Motýľ: pracovné a sociálne návyky,  Milan Daniel / udržateľnosť práce, sprievodca
 

MINIBODKA v médiách

NÁHRADNÍ RODIČIA

NÁHRADNÍ RODIČIA (pestúni, adoptívni, osvojitelia, profesionálni a my všetci).

25 rokov skúseností nás presvedčilo, že je potrebné byť nápomocní systému aj tým, ktorý v ňom pracujú. Je veľmi dôležité vedieť, že existuje možnosť, ktorú môžete v prípade potreby využiť u niekoho, kto má v danej oblasti prax a rozumie sa tomu. Ak využijete naše služby, budete mať vždy výbornú kvalitu s pridanou hodnotou a istotu, že ste vy aj vaše deti v dobrých rukách. 

 

SLUŽBY PRE VÁS:1. Majáčik pre pestúnskych, adoptívnych, profesionálnych a náhradných rodičov.

Zorganizujeme pre vás stretávania na ktorých sa môžete odreagovať. Pripravíme pre vás fantastický program. Okrem programu môžeme vo forme besied debatovať o problémoch ktorým čelíme deň čo deň pri našej práci. Z besied urobíme výstup, ktorý môžeme posunúť kompetentným. Chcete svoju prácu vykonávať v dôstojnom pracovnom prostredí? Tak sa nebojte spojiť pre správnu vec a využiť aj túto možnosť. Ak sa zorganizujeme, tak sa pracovný názov našich stretávaní bude volať KOMPAS. 


2. Kormidlo a bezpečný prístav pre vaše deti, ktoré už máte kam dať. K nám! 

Potrebujete si oddýchnuť a neviete kam by ste mohli dať vaše deti? Ručíme za bezpečný prístav a druhý domov pre vaše deti. Ručíme, že deti budú mať zážitky a skvelý program a pri tom nevyjdeme z vami nastaveného režimu. Aj ony samé potrebujú svoj priestor na hry, zážitky, relax a trošku aj bláznenenie. U nás. Máme ubytovaciu kapacitu pre 25 detí v ktoromkoľvek ročnom období a v ktoromkoľvek dni v týždni, víkendy. Dohodnite si termín vašej dovolenky, alebo oddychu a nám zverte deti aj mimo prázdnin, sviatkov, alebo predĺžených víkendov. Jednoducho, kedykoľvek počas roka, 7 dní v týždni.


3. Pokoj v mojej duši je pokojom pre celú rodinu. Ak ho máme my, môžeme ho posúvať ďalej.


4. Stretávanie kompletných rodín u nás s perfektným programom.

Programy ktoré pre vás vytvoríme sú cielené na trávenie spoločného času trochu inak ako v domácom režime. Stretávanie rodín bude u nás nezabudnuteľný zážitok. Vaše zverené deti, vaše biologické deti a vy rodičia. Každá chvíľka radosti sa počíta. Každý úsmev, zážitok je darom. Radi vás u nás privítame a pripravíme pre vás a vaše deti nezabudnuteľný jednodňový aj viac dňový program. Stretávať sa môžeme pravidelne 1, alebo 2x do roka v akomkoľvek termíne. Vy ako rodičia, vaše zverené deti a vaše biologické deti. Uvidíte ako sa tu vzájomne môžete obohacovať a preniesť to aj do svojich domovov.


5. Vzájomná podpora - užitočnosť počas celého roka 7 dní v týždni.


6. Kontakt: napíšme si spoločne cez maili, alebo si zavolajme: 0907274627 , minibodka@gmail.com

 

Projekt 12 ŽIVOTOV

PREČO SME SPUSTIILI PROJEKT 12 ŽIVOTOV?

90% detí, ktoré majú prežitú trpkú skúsenosť z detstva, po celé svoje obdobie dospievania až po dospelosť nie je správne liečených. Nepoznajú seba ani svoje pocity. Nevedia prečo sa chovajú raz dobre a raz zle. Nechápu častým ochoreniam, zmenám svojich stavov počas dňa, úzkostnému až panickému strachu, emočným prejavom, precitlivelosti, alebo naopak výbuchom zlosti, prejavom agresivity, tiež sa často objavujú náhle zmeny nálad, rôzne bolesti v žalúdku a pod.. Patria sem hlavne deti ktoré sú už odobraté a majú nariadenú ústavnú výchovu, ale ide aj o deti žijúce v biologických rodinách. Často ide o veľké a sporadicky len menšie súrodenecké skupiny, ale aj o jednotlivcov. 

 

60% detí žijúcich v zariadeniach náhradnej starostlivosti užíva, alebo užívalo lieky na zabránenie, resp. potláčanie získaných zlých návykov - prejavov. Často sú to lieky neuroleptiká (antipsychotiká) sú liečivá, psychofarmaká, používané predovšetkým v liečbe psychotických porúch. Užívajú lieky a niekoľko liekov, ktoré sa výraznou mierou podpisujú pod viditeľnú deštrukciu tela aj osobnosti dieťaťa, viditeľne zmeny telesného vývinu (abnormálne zmeny tela a hormónov). 15 rokov dostáva dieťa v detskom domove lieky. Akému % detí je správne podaná medikamentózna liečba, ak je to liečba a nie len len potlačenie, utlmenie jeho prejavov?  

 

Harmonický vývin dieťaťa a tým aj vývin jeho osobnosti zabezpečuje rodina! Keď to nemôže byť rodina, tak pokojne náhradná rodina. Keď to nemôže byť náhradná rodina, tak pokojne aj detský domov, ale v ňom pracujúci empatívni, ľudskí a predovšetkým ochotní laickí aj profesionálni pracovníci, schopní zaručiť dieťaťu a v konečnom dôsledku aj štátu, že sa o deti kvalitatívne aj kvantitatívne postarajú prácou na dieťati. Výchovou, vzdelávaním, sprevádzaním aj v takých chvíľach v ktorých nás to dieťa potrebuje a v ktorých prejavuje rôzne odchýlky od normálnosti. V podstate tým len ukazuje každé dieťa, že nás potrebuje, že potrebuje oporu. Ja VERÍM, že sú a že sa takýto pracovníci dostanú do priameho kontaktu s deťmi a budú sa podieľať na jeho verím, že dobrom ďalšom osude. 

 

 Vychoval som (vychovávam) 6 detí zo systému. Deti, ktoré boli v zlej rodine, potom v systéme a nakoniec skončili u mňa. Každé jedno z nich malo svoje špecifické potreby a problémy. Problémy v správaní aj zdravotné, ktoré boli raz výrazné, inokedy menej výrazné. Boli problémy aj extrémne. Všetkému sme čelili naozaj priamo. Nikdy sme sa nepostavili vedľa, ani bokom, ani sme problémy  neodsunuli do zabudnutia a ani sme ich nenahradili liekmi, lebo však lieky pomôžu. Opak. Ak nejaké lieky chvíľku boli, tak len preto, že museli, aby sa potom vysadili. Stal som sa im sprievodcom, vychovávateľom, náhradným rodičom. Čokoľvek z tohto som pre ne bol, bol som hlavne preto, aby som zabezpečil deťom čo som im sľúbil a to čo som sľúbil štátu vo chvíli, keď mi sudca v súdnej sieni deti odklepol. Tým mi dal jasne najavo, že mám dôveru systému aj štátu. Nebolo a ani v súčasnosti to nie je ľahké, ale to som vedel. Všetko sme zvládli spoločne s deťmi. A ani ony to nemali so mnou jednoduché. Jediní ktorí mohli zmeniť dôveru ktorú som dostal boli ľudia z okolia nášho prostredia s ktorými som nevyhnutne musel spolupracovať (sociálni pracovníci, zdravotníci školy, resp. konkrétni ľudia z nášho okolia s ktorými som/sme prichádzali a prichádzame do kontaktu). A áno. Niektorí nesklamali a od stola menili z profilu dobré na zlé, ale tí ktorí naozaj videli a vedeli a tých bola väčšina s tými sme vždy kvalitne spolupracovali. Práve vďaka tejto spolupráci sú moje deti zdravé a hlavne funkčné. Traja sú dospelí a pracujúci. Riadne platiaci dane. Zakladajú slušné a funkčné rodiny. A troch mám ešte školákov.

 

Ja verím, že program 12 Životov pomôže všetkým kto o pomoc stojí. Môže byť pre mnohé deti veľkou barličkou a pre pracovníkov zariadení asistentom. Len spoločne a s láskou, pretože najdôležitejšie veci v živote nie sú veci, ale človek. V našom prípade dieťa nám zverené. Boh nám všetkým žehnaj v našej práci.

 

VIAC

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA - KONTAKTY

NAŠA ANGAŽOVANOSŤ V OBLASTI HUMANITY JE DOBROVOĽNÁ A NEZIŠTNÁ. BUDE TO TAK NAVŽDY.

►   Predseda, štatutár a riaditeľ: Milan Daniel, tel: 0907 274627, e-mail: minibodka@gmail.com

►   Zástupca riaditeľa a delegovaný štatutár: Josef Rigo Bochum - statutary and director miniBODKA, childrens humanitarian organisation Spolková republika NEMECKO, skr. SRN, nem. Bundesrepublik Deutschland, BRD, kontakt so zahraničím a riaditeľ alokovaného pracoviska v SRN pre pomoc deťom, matkám s deťmi, ženám zavlečeným do cudziny a utečencom s deťmi. e-mail: josefrigominibodka@gmail.com

►   Odborný garant združenia: Doc. PhDr. Daniela Giertliová

►   Duchovný garant: Mgr. Michal Križák - kňaz

►   Odborný konzultant: Mgr. Lucia Bednárová - lieč.pedag.

►   Odborný konzultant: Mgr. Alenka Ostrihoňová - vzdelávanie Sociálne veci, Azylový domov, chránené bývanie, prestupná stanica medzi detským domovom a osamostatnením, konzultácie, poradňa 24 hodín denne, tel: 0907 274627, alebo písomne na e-mail: minibodka@gmail.com, poštová adresa: minibodka, Cintorínska 1938/2, Šaľa 927 05

►   Zodpovedný pracovník: Michal Palka - ošatenie, obuv, potraviny, materiál, tel.: 0903 489 665

►   Zodpovedný pracovník: Andrej Motýľ - kultúra, šport, zdravotné veci, tel: 0908 484 837

►   Zodpovedný pracovník: Dana Bandryová - komunitný soc.pracovník, tel: 0905 745 579

►   Zodpovedný pracovník: Milan Daniel, Monika Nováková a Andrej Motýľ za - detské tábory (jar, leto, jeseň, zima) - projekt 12 Životov - projekt ELI, tel: 0907 274627, e-mail: minibodka@gmail.com

►   Revízna komisia: Bc. Barborka Slatincová, Zvolen, Tomáš Horváth, Zvolen e-mail: reviznakomisiaminibodka@gmail.com

   Zodpovedný pracovník a odborný konzultant: Ing. Marika Korčušková - týrané, opustené a nechcené zvieratká. Nahlasovať, konzultovať, alebo informovať môžete na čísle: 0904 429280.

Súbory na stiahnutie

31.8. - 2.9.2018 / 1. ročník spoločného stretnutia bývalých as súčasne žijúcich detí z detských domovov z celej SR

30.6.2018 / Motorkári deťom / Otvorenie 11. ročníka detských táborov

-->