Miesto bezpečia pre týrané ženy a matky s deťmi


Zabezpečujeme bezpečný domov pre:

- týrané ženy a ich deti,
- matky s deťmi v núdzi,
- tehotné ženy v núdzi,
- osamelé ženy, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo ho z vážnych dôvodov
nemôžu užívať.