CENNÍK SLUŽIEB

O NÁS

Sme nezisková organizácia, ktorá v Trnave funguje 20 rokov. V zmysle §26 a §29 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme sociálne služby v útulku a zariadení núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi.

Azylový dom Tamara bol zriadený našim občianskym združením Záujmové združenie RODINA (ZZR) v októbri r. 2006 na podnet potreby doplnenia chýbajúcej sociálnej služby pre špecifickú cieľovú skupinu v našom regióne.

V Azylovom dome pomáhame ženám a matkám, ktoré zažili týranie a ocitli sa v núdzi. Kapacita zariadenia je 12 miest v troch samostatných izbách. Zvyšok zariadenia tvorí kuchyňa spolu so spoločenskou miestnosťou, sociálne zariadenia prislúchajúce ku každej izbe, miestnosť na pranie a žehlenie a miestnosť na záujmovú činnosť - tvorivé dielne pre klientky.

PODMIENKY

Podmienky prijatia:

 

Podmienkou prijatia klientky do Azylového domu Tamara je osobný pohovor so sociálnym pracovníkom, vypísanie žiadosti o poskytovanie sociálnych služieb, doloženie lekárskeho potvrdenia o bezinfekčnosti a ostatných potrebných dokladov dokazujúcich finančnú situáciu klientky a jej odkázanosť na poskytovanie sociálnych služieb ako sú:

- výpisy z účtu,

- potvrdenie a poberaní dávok,

- potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o pravidelnom platení dávok,

- v prípade týrania potvrdenia od ošetrujúceho lekára poprípade psychológa,

- potvrdenie z polície o podaní trestného oznámenia alebo záznam o zásahu polície pri

fyzickom útoku,

- potvrdenie z úradu práce o poberaní dávky v hmotnej núdzi,

- potvrdenie z obecného úradu alebo mestského úradu o nepriaznivej sociálnej situácii a pod.

PARTNERI A DONORI

- Františkánsky svetský rád

- mamičky z Trnavského materského centra

- Trnavská katolícka charita

- jednotlivci s dobrým srdcom

- PSA Peugeot Slovakia

- LIDL SR v.o.s

- TESCO 

- OZ Bernohy

- APSS v SR o.z.

- IKEA Bratislava

- OMG 

- MJ PZ SR

- O.Z. Srdce pre talenty

- Nadácia J&T

- DM drogéria

- Iní darcovia a anonymné osoby

Za finančnú, materiálnu a morálnu pomoc úprimne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA / AZYLOVÝ DOM TAMARA - ÚTULOK A ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE TÝRANÉ ŽENY A MATKY S DEŤMI V NÚDZI

KONTAKTY

CHCEM PODPORIŤ

Výročná správa ZZR za rok 2021

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA / AZYLOVÝ DOM TAMARA - ÚTULOK A ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE TÝRANÉ ŽENY A MATKY S DEŤMI V NÚDZI

KONTAKTY

CHCEM PODPORIŤ

-->