Meme nášho projektu :-)

Implementácia projektov Town-Twinnig

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Záznam - Rodinné dni

Fotodokumentácia z implementácie projektov Town Twinning

Dni kultúry, cestovania a spoločných hodnôt - Obec Tomášov - 30. aug. - 1. sept. 2013

Spoznávajme Európu - Obec Kolíňany 5.-6. 7. 2015

DNI EURÓPSKEJ ÚNIE ŠPORTU A PRIATEĽSTVA 2014 VEĽKÁ MAČA - 3.- 4. 10. 2014

Obec Kalinkovo 3. - 5. 10. 2014

Fotodokumentácia z implementácie projektov Town Twinning

Naše billboardy

Dni kultúry, cestovania a spoločných hodnôt - Obec Tomášov - 30. aug. - 1. sept. 2013

Spoznávajme Európu - Obec Kolíňany 5.-6. 7. 2015

DNI EURÓPSKEJ ÚNIE ŠPORTU A PRIATEĽSTVA 2014 VEĽKÁ MAČA - 3.- 4. 10. 2014

Obec Kalinkovo 3. - 5. 10. 2014

-->