Dni kultúry, cestovania a spoločných hodnôt - Obec Tomášov - 30. aug. - 1. sept. 2013