GRUNPOWERTECH, s.r.o. - fotovoltanické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory Trnava

Názov spol.:GRUNPOWERTECH, s.r.o.
Sídlo firmy:Nová 445/18, Nesvady 946 51
E-mail:info@grunpowertech.sk
Telefón:0907 736 012
Web: grunpowertech-trnava.bizref.sk
IČO:46117792
DIČ:2023252803
IČ DPH:SK2023252803 podľa §4
Otvoriť mapu v novom okne


Tepelné čerpadlá

Slnečné kolektory

Fotovoltanické panely

Rekuperácia

Tepelné čerpadlá

Fotovoltanické panely

Slnečné kolektory

Huawei SUN2000L: slnečné koretktory, tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo Kit WC12H6E5 , WH-UD12HE5 12kW

Slnečné kolektory - všeobecné informácie

Fotovoltický článok

Je tenká (menej ako 1mm) doštička zložená z kremíka a iných materiálov s rozmermi približne 10 x 10 cm. Elektrické napätie takéhoto článku je pri optimálnych svetelných podmienkach asi 0,5V. Spojením článkov vzniká fotovoltický panel, základ fotovoltického systému.

Fotovoltický panel

Je zložený zo série či paralelne pospájaných fotovoltických článkov. Panel je hermeticky zapuzdrený a uložený v hliníkovom ráme. Vrchnú časť tvorí tvrdené solárne sklo, spodnú časť tedlarová podložka, na ktorej je umiestnený pripojovací box s konektormi. Podľa použitého materiálu rozdeľujeme panely na kremíkové a nekremíkové – tenkovrstvé. Najrozšírenejšie kremíkové panely ďalej delíme na monokryštalické, polykryštalické a amorfné. Nekremíková technológia, to sú predovšetkým tenkovrstvé panely CdTe, GaAs, CIS, CIGS.

Fotovoltanické panely - možnosti a riešenia

Životnosť a záruka

Životnosť fotovoltanických panelov je výrobcom udávaná na 30+ rokov. Záruka na mechanické zhotovenie panelu - záruka na výrobok je štandardne pri kremíkovej technológii 10 rokov. Výkon panelu predovšetkým vplyvom vlhkosti časom klesá, výrobca preto garantuje hranicu maximálneho poklesu výkonu. Tento počas 10 rokov prevádzky neklesne pod 90%
a po 25 rokoch výkon neklesne pod hodnotu 80% nominálneho výkonu panelu.

Fotovoltický panel, rozdelenie

Monokryštalický panel

- vhodný pre priame južné orientácie, polohovací tracker

- dosahuje najvyššiu účinnosť 17-18% medzi kremíkovými panelmi

- na inštaláciu vyžaduje plochu cca 7-9 m2/1kWp

- čierna farba panelu    

             

Polykryštalický panel

- vyššia účinnosť pri nie ideálne južnej orientácii – JV,V, JZ,Z

- nižšia účinnosť 15-16%, na 1kWp potrebná plocha 8-11 m2

- v súčasnosti najpoužívanejší typ panelu

- modrá farba povrchu

 

Tenkovrstvý panel

- na báze kremíka – amorfný, mikrokryštalický

- nekremíkové technológie– CdTe, GaAs, CIS, CIGS

- vysoký výnos pri difúznom žiarení

- nižšia účinnosť 9 – 12% v závislosti od technológie, vyšší nárok na plochu, 8-20 m2/1kWp

Tepelné čerpadlá

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie produkujúce teplo, ktoré je vhodné na vykurovanie a ohrev teplej vody premieňaním nízkopotencionálneho tepla odobraného z okolitého prostredia (vonkajší vzduch, pôda, voda) pomocou kompresie vypareného chladiva.   

Tepelné čerpadlá sa skladajú zo 4 hlavných komponentov:
- výparník,
- kondenzátor,
- kompresor,
- expanzný ventil.

Tepelné čerpadlo funguje na veľmi podobnom princípe ako klimatizácia či chladnička, len je v ňom proces obrátený. viac

Tepelné čerpadlá Trnava

Tepelné čerpadlá Trnava

Fotovoltanické panely

Prechodom cez atmosféru sa intenzita slnečného žiarenia znižuje. Na zemskom povrchu preto registrujeme tri základné druhy slnečného žiarenia – priame slnečné žiarenie, rozptýlené – difúzne (vplyvom oblačnosti) žiarenie a žiarenie odrazené od zemského povrchu alebo iných objektov. Ideálnymi podmienkami pre výrobu elektriny z fotovoltických panelov je priame slnečné žiarenie a teplota prostredia 25°C. Zvýšenie teploty panelov o 1°C, predstavuje pokles jeho výkonu o cca 0,4%. celý článok

Predaj tepelných čerpadiel Trnava

Montáž tepelných čerpadiel Trnava

Tepelné čerpadlá vzduch - voda

Lacné a ekologické kúrenie tepelným čerpadlom

Tepelné čerpadlá

Fotovoltanické panely

Slnečné kolektory

GRUNPOWERTECH s.r.o.:

Huawei SUN2000L: slnečné koretktory, tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo Kit WC12H6E5 , WH-UD12HE5 12kW

Slnečné kolektory - všeobecné informácie

Fotovoltický článok

Je tenká (menej ako 1mm) doštička zložená z kremíka a iných materiálov s rozmermi približne 10 x 10 cm. Elektrické napätie takéhoto článku je pri optimálnych svetelných podmienkach asi 0,5V. Spojením článkov vzniká fotovoltický panel, základ fotovoltického systému.

Fotovoltický panel

Je zložený zo série či paralelne pospájaných fotovoltických článkov. Panel je hermeticky zapuzdrený a uložený v hliníkovom ráme. Vrchnú časť tvorí tvrdené solárne sklo, spodnú časť tedlarová podložka, na ktorej je umiestnený pripojovací box s konektormi. Podľa použitého materiálu rozdeľujeme panely na kremíkové a nekremíkové – tenkovrstvé. Najrozšírenejšie kremíkové panely ďalej delíme na monokryštalické, polykryštalické a amorfné. Nekremíková technológia, to sú predovšetkým tenkovrstvé panely CdTe, GaAs, CIS, CIGS.

Fotovoltanické panely - možnosti a riešenia

Životnosť a záruka

Životnosť fotovoltanických panelov je výrobcom udávaná na 30+ rokov. Záruka na mechanické zhotovenie panelu - záruka na výrobok je štandardne pri kremíkovej technológii 10 rokov. Výkon panelu predovšetkým vplyvom vlhkosti časom klesá, výrobca preto garantuje hranicu maximálneho poklesu výkonu. Tento počas 10 rokov prevádzky neklesne pod 90%
a po 25 rokoch výkon neklesne pod hodnotu 80% nominálneho výkonu panelu.

Fotovoltický panel, rozdelenie

Monokryštalický panel

- vhodný pre priame južné orientácie, polohovací tracker

- dosahuje najvyššiu účinnosť 17-18% medzi kremíkovými panelmi

- na inštaláciu vyžaduje plochu cca 7-9 m2/1kWp

- čierna farba panelu    

             

Polykryštalický panel

- vyššia účinnosť pri nie ideálne južnej orientácii – JV,V, JZ,Z

- nižšia účinnosť 15-16%, na 1kWp potrebná plocha 8-11 m2

- v súčasnosti najpoužívanejší typ panelu

- modrá farba povrchu

 

Tenkovrstvý panel

- na báze kremíka – amorfný, mikrokryštalický

- nekremíkové technológie– CdTe, GaAs, CIS, CIGS

- vysoký výnos pri difúznom žiarení

- nižšia účinnosť 9 – 12% v závislosti od technológie, vyšší nárok na plochu, 8-20 m2/1kWp

Fotovoltanické panely

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Čo je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je zariadenie produkujúce teplo, ktoré je vhodné na vykurovanie a ohrev teplej vody premieňaním nízkopotencionálneho tepla odobraného z okolitého prostredia (vonkajší vzduch, pôda, voda) pomocou kompresie vypareného chladiva.   

Tepelné čerpadlá sa skladajú zo 4 hlavných komponentov:
- výparník,
- kondenzátor,
- kompresor,
- expanzný ventil.

Tepelné čerpadlo funguje na veľmi podobnom princípe ako klimatizácia či chladnička, len je v ňom proces obrátený. viac

Tepelné čerpadlá Trnava

Tepelné čerpadlá Trnava

Slnečné kolektory

Fotovoltanické panely

Prechodom cez atmosféru sa intenzita slnečného žiarenia znižuje. Na zemskom povrchu preto registrujeme tri základné druhy slnečného žiarenia – priame slnečné žiarenie, rozptýlené – difúzne (vplyvom oblačnosti) žiarenie a žiarenie odrazené od zemského povrchu alebo iných objektov. Ideálnymi podmienkami pre výrobu elektriny z fotovoltických panelov je priame slnečné žiarenie a teplota prostredia 25°C. Zvýšenie teploty panelov o 1°C, predstavuje pokles jeho výkonu o cca 0,4%. celý článok

Predaj tepelných čerpadiel Trnava

Montáž tepelných čerpadiel Trnava

Tepelné čerpadlá vzduch - voda

Lacné a ekologické kúrenie tepelným čerpadlom

-->