GRUNPOWERTECH, s.r.o. - fotovoltanické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory Trnava

Názov spol.:GRUNPOWERTECH, s.r.o.
Sídlo firmy:Nová 445/18, Nesvady 946 51
E-mail:info@grunpowertech.sk
Telefón:0907 736 012
Web: grunpowertech-trnava.bizref.sk
IČO:46117792
DIČ:2023252803
IČ DPH:SK2023252803 podľa §4
Otvoriť mapu v novom okne

Fotovoltanické panely - možnosti a riešenia


Ostrovný fotovoltický systém:

Ak váš dom, chata či chalupa nemá alebo nechcete elektrickú prípojku, či jej zriadenie je technicky a finančne náročné je vhodná inštalácia ostrovného fotovoltického systému. Inštalácia takéhoto systému si vyžaduje dôkladnú prípravu, pretože fotovoltický systém sa stáva hlavným zdrojom elektrickej energie. Pre správny návrh je treba poznať príkon, typ a počet používaných spotrebičov, ich využívanie počas dňa, mesiaca či v priebehu roka.

Je objekt využívaný len cez víkendy, len v lete či celoročne? Pri celoročnej prevádzke je nevyhnutné fotovoltický systém doplniť o ďalší zdroj napr. elektrocentrálu alebo veternú turbínu.

Výkon ostrovného systému /veľkosť FV pola, kapacita akumulátoru, výkon meniča/ je závislý na spotrebe elektriny
a na požiadavkách a návykoch užívateľa. Pre základný návrh a nadimenzovanie systému slúži

Dotazník pre ostrovný systém. Doporučujeme: komponenty Victron Energy, Vonsch.


Hybridné fotovoltické zariadenie HFVZ:

Tento systém je kombináciou sieťovej a ostrovnej inštalácie, hlavné funkcie HFVZ:

pokrytie elektrickej spotreby objektu
ukladanie vyrobenej elektriny do batérie - večerné a nočné využitie
zabezpečenie dodávky el. energie z batérie v prípade výpadku distribučnej siete – solárna UPS, záložný systém
Zariadenie pracuje rovnako ako štandardné FVZ, pokrýva spotrebu v objekte a nespotrebovanú elektrinu – prebytok ukladá do batérie. Do distribučnej siete elektrinu nedodáva. Energia uložená počas dňa do batérie tak slúži na pokrytie spotreby večer a v noci. Pri výpadku siete systém automaticky prechádza do autonómneho ostrovného režimu a spotreba elektriny v objekte je pokrytá z batérie.

HFVZ umožňuje vybudovať energetickú sebestačnosť , znižuje závislosť od distribútorov energie a znižuje celkové náklady za energiu. Každá inštalácia je jedinečná, k návrhu systému a výberu jednotlivých komponentov je nevyhnutné pristupovať osobitne. Univerzálne, jednotné riešenie neexistuje.

Odporúčame: komponenty Victron Energy, Fronius Symo Hybrid, Vonsch.


Fotovoltické zariadenie FVZ:

Veľkosť inštalovaného výkonu FVZ určuje predovšetkým spotreba elektriny v objekte a miera využitia vyrobenej elektriny bez vytvárania prebytkov do siete. Optimalizáciu a riadenie spotreby zabezpečuje regulátor - WATTRouter. Miera využitia vyrobenej elektriny v zariadení, ktoré nevyužíva regulátor na riadenie spotreby je na úrovni cca 30%,
s použitím regulátora takmer 100%. V takomto systéme vyrobená, no v reálnom čase nespotrebovaná elektrina, nepreteká do siete, ale je cez regulátor vyvedená napr. do bojleru na ohrev TUV, na ohrev bazénu, do klimatizácie, konvektoru či infra panelu.