Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov Levice, Nitra

Názov spol.:STRANKA S DOMENOU NA PREDAJ
Sídlo firmy:Levice 1, Levice 934 01
E-mail:eva.olleova@bizref.sk
Telefón:0
Web: tato domena je na predaj
IČO:xxx
DIČ:xxx
IČ DPH:xxx
Otvoriť mapu v novom okne


Kontaktujte nás

Ochrana osobných údajov

Ponúkame Vám

- Zabezpečenie potrebnej dokumentácie
- Školenie zodpovednej osoby a zamestnancov
- Zabezpečíme pre Vás interný audit v spolupráci s naším IT pracovníkom
- Vypracovanie bezpečnostného projektu / bezpečnostnej smernice
- Individuálny prístup ku každej spoločnosti
- Výkon externej zodpovednej osoby ( paušálny poplatok)

Viete, ktoré sú Vaše osobné údaje?

- Vaša identita ( svetonázor, politický názor, sexuálna orientácia, stav, výška, váha, vek, pohlavie....)
- Vaše Meno, priezvisko, adresa trvalého / prechodného bydliska
- Telefónne číslo, emailová adresa
- Rodné číslo, číslo občianskeho preukazu

Ochrana osobných údajov

 

Nesprávna manipulácia s osobnými údajmi môže spôsobiť nemalé problémy Vám ako aj iným. Je dôležité osobné údaje chrániť, aby neprišlo k ich neoprávnenému použitiu. Zákon 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. určuje pravidlá manipulácie s osobnými údajmi. Rovnako tak vymedzuje subjekty ktoré musia mať vypracovaný bezpečnostný projekt / bezpečnostnú smernicu.

Pre každú firmu je to dôležité

Zákon č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov určuje aby každá firma, ktorá spracováva osobné údaje mala vypracovaný bezpečnostný projekt, nahlásené informačné systémy na úrade na ochranu osobných údajov a iné. V prípade, vyškolenia zodpovednej osoby a úspešného absolvovania skúšok na úrade nie je potrebná registrácia informačných systémov, stačí ich evidencia. Túto službu Vám poskytneme formou externej zodpovednej osoby.

Účtovnícka kancelária

Poradenstvo

 

Daňové poradenstvo

 

Ekonomické poradenstvo

V oblasti účtovníctva

 

Vyplnenie daňových priznaní

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

Spracovanie podvojného účtovníctva

Ročná účtovná závierka

V oblasti personalistiky

 

Pracovné zmluvy

Spracovanie mesačnej mzdy

Prihlášky do Sociálnej a zdravotných poisťovní

Odhlášky do Sociálnej a zdravotných poisťovní

Naše služby

Projekcia rodinných domov
Projekcia bytových domov
Návrh interiérov
3D Vizualizácie

Komplexná obnova bytových domov
Inžinierska činnosť
Stavebný dozor
Komplexné poradenstvo ohľadne stavebnej činnosti

Vypracovanie dokumentácií

Vypracovanie dokumentácie pre Územné rozhodnutie


Vypracovanie dokumentácie pre Stavebné povolenie


Vypracovanie dokumentácie pre Realizáciu stavieb
 

Obráťte sa na nás

Napíšte nám

Vypracovanie jednotlivých profesijných častí projektu:

ARCHITEKTÚRA

STATIKA

ELEKTROINŠTALÁCIE

ZDRAVOTECHNIKA

PLYNOFIKÁCIA

VYKUROVANIE

PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY

ROZPOČTY A VÝKAZ VÝMER