Bezpečnostné projekty na ochranu osobných údajov Levice, Nitra

Názov spol.:STRANKA S DOMENOU NA PREDAJ
Sídlo firmy:Levice 1, Levice 934 01
E-mail:eva.olleova@bizref.sk
Telefón:0
Web: tato domena je na predaj
IČO:xxx
DIČ:xxx
IČ DPH:xxx
Otvoriť mapu v novom okne

Pre každú firmu je to dôležité

Zákon č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov určuje aby každá firma, ktorá spracováva osobné údaje mala vypracovaný bezpečnostný projekt, nahlásené informačné systémy na úrade na ochranu osobných údajov a iné. V prípade, vyškolenia zodpovednej osoby a úspešného absolvovania skúšok na úrade nie je potrebná registrácia informačných systémov, stačí ich evidencia. Túto službu Vám poskytneme formou externej zodpovednej osoby.