Stierkovanie

PONUKA SLUŽIEB

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

KONTAKTY

HYDROIZOLÁCIE - APLIKÁCIE A POSTUPY

INJEKTÁŽE - APLIKÁCIE A POSTUPY

MATERIÁLY

Použité materiály a technológie

Pri našich aplikáciách používame technológie a materiály renomovaných výrobcov,  väčšinou pochádzajúcich z SRN. S týmito materiálmi máme priaznivé skúsenosti a preukázali sa ich deklarované vlastnosti na vysokej úrovni.
Takisto veľkú úlohu vo výbere technológii zohrávali ekologické vlastnosti výrobkov. Väčšina nami používaných výrobkov sú vyrábané tzv. GREEN technológiami. Aj takto chceme prispieť k ozdraveniu nášho životného prostredia. Niektoré materiály, pri ktorých aplikácii nie je potrebná špeciálna technológia, ponúkame aj k priamemu predaju.

Pri hydroizolačných prácach používame výrobky firiem BORNIT (SRN) , BASF (SRN), Eco PROOF (GB)
Pri injektážnych a reprofilačných prácach používame výrobky firmy MC Bauchemie (SRN) aBASF (SRN)

Príprava podkladu pred vlastnou aplikáciou hydroizolácie

Príprava trhliny

Výstuha oceľou

TECHNOLÓGIE

Príprava podkladu pred vlastnou aplikáciou hydroizolácie

Stierkovanie

Valčekovanie

Práca v zime

Príprava trhliny

Pakre a tesnenie

Injektovanie

Výstuha oceľou

TECHNOLÓGIE

-->