BITUM - hydroizolácie, injektáže, hydroizolácie robené injektážou Trnava

Názov spol.:BITUM s.r.o.
Sídlo firmy:Vladimíra Clementisa 13, Trnava 91701
E-mail:bitum@bitum.sk
Telefón:0907 831 971
Web: injektaz-hydroizolacia.bizref.sk
IČO:46581600
DIČ:2023501876
IČ DPH:SK2023501876
OR Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 29140/T
Otvoriť mapu v novom okne


Stierkovanie

Ponuka služieb

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

O nás

Naša firma sa zaoberá aplikáciou hydroizolačných a injektážnych technológii v širokom rozsahu účinnosti hlavne pri rekonštrukciách starších stavieb, odstraňovaní systémových a časových porúch stavieb, ale tiež pri realizácii budov, dopravných, hydrologických stavieb, izolácii rôznych technologických zariadení a pod.
Pri našej práci využívame najnovšie technológie aplikácie moderných prípravkov od renomovaných výrobcov s dlhou dobou životnosti a takisto poskytovaných záruk.
Naši pracovníci majú dlhoročné skúsenosti pri realizácii rôznych druhov stavieb a používaní technológii nielen na Slovensku, ale i v zahraničí, a takisto majú patričné školenia výrobcami používaných technológii. Týmto je zabezpečená vysoká kvalita prevedeného diela, profesionálny prístup s potrebnými odbornými vedomosťami a skúsenosťami.

V prípade Vašich otázok neváhajte nás kontaktovať . Naši pracovníci sú pripravení Vám zodpovedať všetky Vaše otázky týkajúce sa poradenstva, vypracovania cenových ponúk a technických návrhov riešenia, pripraviť projektovú dokumentáciu realizácie a riešení spolu s príslušnými technologickými postupmi a patričnou technologickou dokumentáciou.

Hydroizolácie - Aplikácie a postupy

Injektáže - aplikácie a postupy

Materiály

Použité materiály a technológie

Pri našich aplikáciách používame technológie a materiály renomovaných výrobcov,  väčšinou pochádzajúcich z SRN. S týmito materiálmi máme priaznivé skúsenosti a preukázali sa ich deklarované vlastnosti na vysokej úrovni.
Takisto veľkú úlohu vo výbere technológii zohrávali ekologické vlastnosti výrobkov. Väčšina nami používaných výrobkov sú vyrábané tzv. GREEN technológiami. Aj takto chceme prispieť k ozdraveniu nášho životného prostredia. Niektoré materiály, pri ktorých aplikácii nie je potrebná špeciálna technológia, ponúkame aj k priamemu predaju.

Pri hydroizolačných prácach používame výrobky firiem BORNIT (SRN) , BASF (SRN), Eco PROOF (GB)
Pri injektážnych a reprofilačných prácach používame výrobky firmy MC Bauchemie (SRN) aBASF (SRN)

Príprava podkladu pred vlastnou aplikáciou hydroizolácie

Príprava trhliny

Výstuha oceľou

Technológie

Príprava podkladu pred vlastnou aplikáciou hydroizolácie

Stierkovanie

Valčekovanie

Práca v zime

Príprava trhliny

Pakre a tesnenie

Injektovanie

Výstuha oceľou

Technológie

-->