BITUM - hydroizolácie, injektáže, hydroizolácie robené injektážou Trnava

Názov spol.:BITUM s.r.o.
Sídlo firmy:Vladimíra Clementisa 13, Trnava 91701
E-mail:bitum@bitum.sk
Telefón:0907 831 971
Web: injektaz-hydroizolacia.bizref.sk
IČO:46581600
DIČ:2023501876
IČ DPH:SK2023501876
OR Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 29140/T
Otvoriť mapu v novom okne


Kontakt

BITUM s.r.o.

Konateľ
0907 831 971
bitum@bitum.sk

www.bitum.sk

HYDROIZOLÁCIE

INJEKTÁŽE

...aby budova držala pokope

Hydroizolácie BITUM s.r.o.

- Hydroizolačné stierky živičné
- Hydroizolačné sanačné stierky kryštalické

-Hydroizolačné injektáže prasklín voči pôsobeniu tlakovej vode (podzemnej, nádrží)

- Hydroizolácie plochých striech, terás a parkovísk
- Odstraňovanie porúch v hydroizolácii plochých striech a terás
- Hydroizolácie podzemných častí budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
- Hydroizolácie dopravných stavieb - mostov, ciest, tunelov, podzemných dopravných stavieb
- Hydroizolácie kanalizačných systémov a systémov ČOV
- Hydroizolácie bazénov a vodných nádrží
- Hydroizolácie vodných die

Injektáže

Podľa použitého injektážneho materiálu:
- Pevnostné injektáže cementové na báze mikrocementov
- Pevnostné injektáže na báze živíc
- Pevnostné injektáže kryštalickými emulziami
- Tesniace injektáže polyuretánovými živicami
- Tesniace injektáže gélovými živicami
- Tesniace injektáže muriva kryštalickými emulziami

Podľa použitia:
- Pevnostná injektáž trhlín betónových konštrukcii budov, mostov a pod
- Pevnostné injektáže muriva historických budov a pamiatok, starších domov
- Pevnostné injektáže prasklín sadajúcich stien a základov budov
- Pevnostné injektáže hornín
- Podinjektovanie základových pásov voči sadaniu

Neodmysliteľnou a doplnkovou súčasťou týchto prác sú aj:
- Reprofilácia a rekonštrukcia betónových konštrukcii
- Reprofilácia plôch podzemných garáži
- Reprofilácia poškodených povrchov a trhlín

Kontaktný formulár

HYDROIZOLÁCIE

INJEKTÁŽE

...aby budova držala pokope

Hydroizolácie BITUM s.r.o.

- Hydroizolačné stierky živičné
- Hydroizolačné sanačné stierky kryštalické

-Hydroizolačné injektáže prasklín voči pôsobeniu tlakovej vode (podzemnej, nádrží)

- Hydroizolácie plochých striech, terás a parkovísk
- Odstraňovanie porúch v hydroizolácii plochých striech a terás
- Hydroizolácie podzemných častí budov proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode
- Hydroizolácie dopravných stavieb - mostov, ciest, tunelov, podzemných dopravných stavieb
- Hydroizolácie kanalizačných systémov a systémov ČOV
- Hydroizolácie bazénov a vodných nádrží
- Hydroizolácie vodných die

Injektáže

Podľa použitého injektážneho materiálu:
- Pevnostné injektáže cementové na báze mikrocementov
- Pevnostné injektáže na báze živíc
- Pevnostné injektáže kryštalickými emulziami
- Tesniace injektáže polyuretánovými živicami
- Tesniace injektáže gélovými živicami
- Tesniace injektáže muriva kryštalickými emulziami

Podľa použitia:
- Pevnostná injektáž trhlín betónových konštrukcii budov, mostov a pod
- Pevnostné injektáže muriva historických budov a pamiatok, starších domov
- Pevnostné injektáže prasklín sadajúcich stien a základov budov
- Pevnostné injektáže hornín
- Podinjektovanie základových pásov voči sadaniu

Neodmysliteľnou a doplnkovou súčasťou týchto prác sú aj:
- Reprofilácia a rekonštrukcia betónových konštrukcii
- Reprofilácia plôch podzemných garáži
- Reprofilácia poškodených povrchov a trhlín

Kontaktný formulár

-->