Atletický Klub Šurany

Názov spol.:Atletický klub Šurany
Sídlo firmy:M.R.Štefánika 26, Šurany 942 01
E-mail:malik@atletikasvk.sk
Telefón:0908 467 761
Web: aksurany.bizref.sk
IČO:31827714
DIČ:2021601307
Zapísaný v registri obč. združení na MV SR pod č. VS/1-900/90-2531
Otvoriť mapu v novom okne

Aktuality


4. kolo M – ZsAZ dorastu, juniorov a mladších žiakov, Nové Zámky 29.8.2015.

V Nových Zámkoch sa konalo 4.kolo ZsAZ mladších žiakov, dorastencov a juniorov V súťaži dorasteniek Denisa Hučíková v skoku do diaľky obsadila 2.miesto a v behu na 100m prek. výkonom 16,72 obsadila 3.miesto. Lucia Slobodníková v hode diskom výkonom 23,24m obsadila 2.miesto a v kladive výkonom 27,63m obsadila 5.miesto. Sabina Hádeková v hode oštepom výkonom 31,88m obsadila 3.miesto. V súťaži juniorov skoku do diaľky Erik Kliment obsadil 1.miesto a v trojskoku obsadil 2.miesto. V súťaži mladších žiakov Lukáš Mentel vo vrhu guľou výkonom 9,23m obsadil 2.miesto a v hode loptičkou výkonom 45,07m obsadil 3.miesto. Samuel Zeleňák vo vrhu gľou výkonom 8,04m obsadil 4.miesto. Andrej Čelka v skoku do diaľky obsadil 7.miesto a štartoval v behu na 60m a v behu na 300m.