SCHRONER & SON s.r.o. kúrenie - plyn - voda - kanalizácia - Nitra, Nové Zámky, Bratislava

Názov spol.:SCHRONER & SON s.r.o.
Sídlo firmy:Komenského 36/31, Šurany 942 01
E-mail:schronerpredajna@gmail.com
Telefón:prevádzka: 0948 725 947
Web: schroner.bizref.sk
IČO:50545396
DIČ:2120363355
IČ DPH:SK2120363355
Výpis z O.R. O.S. Nitra, Vložka číslo: 41777/N
Otvoriť mapu v novom okne


Viessmann

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Oprávnenie TSU /2./

Osvedčenie - plyn

Dôveryhodná firma

Osvedčenie - tlak

Preplachovanie vykurovacieho systému

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

Oprávnenie TSU /1./

Osvedčenie Eurogas

Protokol o skúške detektora

Oprávnenie TSU

$module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang $module.title_tran.$sel_lang

REFERENCIE

Cenník jadrového vŕtania:

Priemer Železobetón (1 cm)
20 - 32 mm 1,00 €
52 mm - 72 mm 1,45 €
82 mm - 102 mm 2,10 €
112 mm - 132 mm 2,65 €
142 mm - 162 mm 3,50 €

 

Pri vŕtaní nad 90cm (hĺbka) +15% (k základnej cene)

Pri vŕtaní nad 180cm (hĺbka) +30% (k základnej cene) 

Pri vŕtaní nad 270cm (hĺbka) +45% (k základnej cene)

- Prestoje, prípravné a pomocné práce: 16,50€/hod. za 1 pracovníka
- Pri vŕtaní vo výške nad 2,5m: + 20% príplatok
- Pri vŕtaní vo výške nad 3,5m: + 40% príplatok
- Odsávanie výplachovej vody: + 10% príplatok
- Vŕtanie pod ulhom: + 30% príplatok
- Vŕtanie muriva za sucha: +50% príplatok
- Vŕtanie do stropu +100% príplatok
- Doprava na pracovisko: 0,65 €/km
- Použitie vlastného el. generátora: 20€/deň + palivo
- Pri väčšom objeme prác je možnosť poskytnutia zľavy

- Objednávateľ vyznačí viditeľné presný stred vrtu/vrtov dopredu.

- V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu.

- Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.

- Pri používanej technológií nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.

- Za škody spôsobené prácami (napr. Poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenia rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania.

KONTAKTY

CERTIFIKÁTY, OSVEDČENIA

Tlakové a plynové zariadenia

 V zmysle § 7 ods. 1 zák.č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 18 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. sme spôsobilí na činnosť:

oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia tlakového v rozsahu: A b1, B b1

V zmysle § 16 zák.č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov a § 18 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. sme spôsobilí na činnosť:

oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia plynového , v rozsahu:B f,g,h, médium: zemný plyn, pevné palivo

Podlahové kúrenie

CENNÍK

Ústredné kúrenie

Tepelné čerpadlá

NAŠE SLUŽBY

Solárny systém

Rozvod vody a kanalizácie

NAMI POUŽÍVANÉ ZNAČKY

Servízny cenníkHodinová sadzba:  30 eur
Výjazd :                   0,65 eur na km

 

Montáž rozvodov plynu

Vodoinštalačné práce

Podlahové kúrenie autoumývareň

Ústredné kúrenie - album 1

Výmena a prisposobenie kotla k starým rozvodom + montáž boilera 120 L

Podlahové kúrenie v rodinných domoch - album 1

Ústredné kúrenie - album 2

Rúra nerez pitná voda + kompenzátory

Systém vykurovania a chladenia tepelným čerpadlom

Hlavný rozvod centrálneho vykurovania

Protokol o skúške analyzátora

Ležaté rozvody TUV, ST, Cir., Hydrant

Kúrenie stupačky City park

Domovy rozvod uhlikova ocel

Ležatý rozvod - rodinný dom

Ležatý rozvod a stupačky - Slnečnice BA

Rekonštrukcia školy

Montáž rozvodov Slnečnice

Podlahové kúrenie v rodinných domoch - album 2

Podlahové kúrenie Top Heating

Úprava vody Nitra

Kúrenie, úprava vody, tlaková prečerpávačka vody, kanalizácia

Splyňovací kotol, čerpadlová skupina, kotolňa 150 kW, ovládanie Salus

Montáž tepelného čerpadla

Oprávnenia

Požičovňa náradia

Vedenie spoločnosti

Miroslav Schroner

konateľ spoločnosti
0914 145 773
schronermiroslav59@gmail.com

Andrej Schroner

konateľ spoločnosti, servisný technik
0903 517 333
schronerandrej@gmail.com

Bc. Štefan Bengyak

projektový manažér
technické poradenstvo
0947 931 066
bengyakoffice@gmail.com

Katarína Schronerová

prevádzka:
vedúca predajne
0948 725 947
schronerpredajna@gmail.com

Máte otázku? Napísať nám môžete aj cez kontaktný formulár.

Salus Controls - Smart home

Ústredné kúrenie - album 1

Výmena a prisposobenie kotla k starým rozvodom + montáž boilera 120 L

Podlahové kúrenie v rodinných domoch - album 1

Ústredné kúrenie - album 2

Pozink rúra

Rúra nerez pitná voda + kompenzátory

Systém vykurovania a chladenia tepelným čerpadlom

Hlavný rozvod centrálneho vykurovania

Protokol o skúške analyzátora

Liata podlaha

Ležaté rozvody TUV, ST, Cir., Hydrant

Kúrenie stupačky City park

Domovy rozvod uhlikova ocel

Ležatý rozvod - rodinný dom

Ležatý rozvod a stupačky - Slnečnice BA

Osvedčenie Ivar

Rekonštrukcia školy

Montáž rozvodov Slnečnice

Montáž ústredného vykurovania

Kotolňa 150 kW

Kotoľňa 400 Kw

Podlahové kúrenie v rodinných domoch - album 2

Podlahové kúrenie Top Heating

Jesienka dom seniorov

Ležatá kanalizácia

Rozvod plynu - Zlaté Moravce

RD Dolný Ohaj

RD Rastislavice

Rodinný dom Mojzesovo

Škola Palárikovo

Úprava vody Nitra

Solárny systém

Kúrenie, úprava vody, tlaková prečerpávačka vody, kanalizácia

Splyňovací kotol, čerpadlová skupina, kotolňa 150 kW, ovládanie Salus

Montáž tepelného čerpadla

Naša predajňa

Oprávnenia

Požičovňa náradia

Vedenie spoločnosti

Miroslav Schroner

konateľ spoločnosti
0914 145 773
schronermiroslav59@gmail.com

Andrej Schroner

konateľ spoločnosti, servisný technik
0903 517 333
schronerandrej@gmail.com

Bc. Štefan Bengyak

projektový manažér
technické poradenstvo
0947 931 066
bengyakoffice@gmail.com

Katarína Schronerová

prevádzka:
vedúca predajne
0948 725 947
schronerpredajna@gmail.com

Máte otázku? Napísať nám môžete aj cez kontaktný formulár.

Salus Controls - Smart home

-->