SCHRONER & SON s.r.o. kúrenie - plyn - voda - kanalizácia - Nitra, Nové Zámky, Bratislava

Názov spol.:SCHRONER & SON s.r.o.
Sídlo firmy:Komenského 36/31, Šurany 942 01
E-mail:schronerandrej@gmail.com
Telefón:0903 517 333, prevádzka: 0948 725 947
Web: schroner.bizref.sk
IČO:50545396
DIČ:2120363355
IČ DPH:SK2120363355
Výpis z O.R. O.S. Nitra, Vložka číslo: 41777/N
Otvoriť mapu v novom okne

Cenník jadrového vŕtania:

Priemer Železobetón (1 cm)
20 - 32 mm 0, 68 €
52 mm - 72 mm 0,78 €
82 mm - 102 mm 0,88 €
112 mm - 132 mm 0,99 €
142 mm - 162 mm 1,12 €

 

Pri vŕtaní nad 90cm ( hĺbka ) +15% (k základnej cene)

 

Pri vŕtaní nad 180cm ( hĺbka ) +30% (k základnej cene) 

Pri vŕtaní nad 270cm ( hĺbka ) +45% (k základnej cene)

 

- Prestoje, prípravné a pomocné práce: 9,50€/hod. Za 1 pracovníka
- Pri vŕtaní vo výške nad 2,5m: + 20% príplatok
- Pri vŕtaní vo výške nad 3,5m: + 40% príplatok
- odsávanie výplachovej vody: + 10% príplatok
- vŕtanie pod ulhom: + 30% príplatok
- Vŕtanie muriva za sucha: +50% príplatok
- Vŕtanie do stropu +100% príplatok
- Doprava na pracovisko: 0,40€/km
- Použitie vlastného el. generátora: 20€/deň + palivo
- Pri väčšom objeme prác je možnosť poskytnutia zľavy

 

- Objednávateľ vyznačí viditeľné presný stred vrtu/vrtov dopredu.

- V cene nie je zahrnutá likvidácia odpadu.

- Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.

- Pri používanej technológií nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.

- Za škody spôsobené prácami (napr. Poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenia rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania.