Občianske združenie-OÁZA Komoča

Názov spol.:Občianske združenie-OÁZA Komoča
Sídlo firmy:231, Komoča 941 21
E-mail:gastrocoop.oaza@gmail.com
Telefón:+421905649965
Web: oazakomoca.bizref.sk
IČO:37856871
DIČ:2022167697
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

O nášho projektu 

Cieľom nášho projektu je nadviazať a rozšíriť cezhraničnú spoluprácu, ktorá prostredníctvom spoločných podujatí predstaví cezhraničnému obyvateľstvu a turistom gastronomické tradície, prírodné a kultúrne hodnoty dolného pobrežia Váhu a Szigetközu. Prispieva k rozvoju gastronomického cestovného ruchu, spolupráci a výmene skúseností medzi inštitúciami tohto regiónu, najmä v oblasti gastronómie a kultúry. Traja partneri projektu - Občianske združenie Oáza Komočaa, Obec Halászi a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom v Kolárove - sa venujú predovšetkým výmene odborných skúseností o prezentácii gastronomických tradícií obyvateľov týchto dvoch regiónov.
Naším ďalším cieľom je spoznať tradičné gastronomické trendy a príchute regiónu, kombinované s novými metódami a arómami, ktoré podporujú trvalo udržateľný gastronomický cestovný ruch, spojiť tradičné a novodobé gastronomické udalosti, propagovať gastronomické výrobky malých výrobcov v regióne. Gastronomické podujatia propagujú nielen tradičnú kuchyňu regiónov, ale aj zdravé jedlo a zdravý životný štýl.
Ďalším cieľom nášho projektu je vyvinúť prístup v dvoch pohraničných regiónoch, ktorý zvyšuje environmentálne povedomie, predovšetkým medzi organizátormi takýchto podujatí, mimovládnymi organizáciami, obcami a širokou verejnosťou. Projektové aktivity sa zameriavajú na používanie nástrojov šetrných k životnému prostrediu, recyklovateľných a kompostovateľných príborov a nástrojov, v snahe vyvinúť prístup k ZeroWaste životému štýlu.
Organizátori konferencie, študijnej cesty a gastronomických podujatí v rámci sprojektu sa okrem budovania gastronomického cestovného ruchu snažia minimalizovať odpad, ktorý vznikajú pri projektových aktivitách, čo môže byť dobrým príkladom pre všetkých organizátorov podujatí a obyvateľov regiónu.