Združenie miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu (ZMO GA-SA)

Názov spol.:Združenie miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu (ZMO GA-SA)
Sídlo firmy:Mierové námestie 940/1, Galanta 924 18
E-mail:starosta@velkeulany.sk
Telefón:00421 31 78 78 108
Web: zmogasa.bizref.sk
IČO:45014523
DIČ:2022998890
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu vzniklo na základe požiadavky obyvateľov mať možnosť ovplyvňovať dianie v regióne a na Slovensku. Jedná sa o združenie, ktorého cieľom je podpora vyváženého regionálneho rozvoja v obciach a mestách, ktoré patria do združenia; ako i zastupovanie záujmov svojich občanov pri rokovaniach s národnými autoritami. Okrem toho činnosť združenia smeruje aj do oblastí podpory kultúrneho a sociálneho vyžitia obyvateľstva. Územie regiónu sa rozprestiera na Podunajskej nížine medzi riekami Váh a Malý Dunaj. Regiónmá nížinný charakter, v severnej časti mierne členitý. Podľa štatistikých údajov je rozloha regiónu 641,74 km2. K 31. 12. 2011 má 93 682 obyvateľov s hustotou obyvateľstva 146 obyvateľov/km2.