Združenie miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu (ZMO GA-SA)

Názov spol.:Združenie miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu (ZMO GA-SA)
Sídlo firmy:Mierové námestie 940/1, Galanta 924 18
E-mail:starosta@velkeulany.sk
Telefón:00421 31 78 78 108
Web: zmogasa.bizref.sk
IČO:45014523
DIČ:2022998890
Otvoriť mapu v novom okne


Kontakty

ZMO GA - SA

Ing. František Gőgh
Predseda združenia
00421 31 78 78 108
starosta@velkeulany.sk

Vodný mlyn Jelka

Galantský región tvorí:

36 obcí: Abrahám, Čierna Voda, Čierny Brod, Dolná Streda, Dolné Saliby, Dolný Chotár, Gáň, Horné Saliby, Hoste, Jánovce, Jelka, Kajal, Košúty, Kráľov Brod, Malá Mača, Matúškovo, Mostová, Pata, Pusté Sady, Pusté Úľany, Šalgočka, Šintava, Šoporňa, Tomášikovo, Topoľnica, Trstice, Váhovce, Veľká Mača, Veľké Úľany, Veľký Grob, Vinohrady nad Váhom, Vozokany, Zemianske Sady

z čoho 3 majú štatú mesta: Galanta, Sereď, Sládkovičovo.

Európa pre občanov - Wake up Europe

Wake up Europe (Európa pre občanov)

Fotogalériu k projektu nájdete tu a tu

Video z projektu nájdete tu

Propagačné materiály nájdete tu

Informačné listy nájdete tu

 

Projekt „Wake Up Europe“ sa stal vyjadrením základných hodnôt partnerstva a zapojením Európskej Únie do života bežných občanov.

Hlavný cieľ: "Na základe vzájomného spoznávania sa prehĺbiť spoluprácu v európskom priestore a posilniť dialóg medzi štyrmi národmi." Tento cieľ vychádza z koncepcie poukázania na kultúrnu rozmanitosť jednotlivých národov, vďaka čomu sa začalo kreovať sociálne súdržné partnerstvo založené na spolupráci na občianskej úrovni. Spoznávaním tradícií a hodnôt iných národov sa podporila väčšia interakcia medzi občanmi a prispelo sa k budovaniu európskej občianskej spoločnosti. Na hlavný cieľ nadväzovali čiastkové ciele, ktoré sa taktiež projektom podarilo naplniť. Jednalo sa o:

- Prezentácia kultúry a tradícií štyroch národov
- Prezentácia Európskej únie
- Aktivity zapájajúce sa do aktuálnych priorít EU
- Napĺňanie princípov európskeho občianstva a záujmu občanov o dianie v EÚ
- Prestavba partnerstva zdola nahor

CHKÚ Zeleneč

Obrázok

Kultúrne podujatia

Súbory na stiahnutie

Európa pre občanov - Wake up Europe

Wake up Europe (Európa pre občanov)

Fotogalériu k projektu nájdete tu a tu

Video z projektu nájdete tu

Propagačné materiály nájdete tu

Informačné listy nájdete tu

 

Projekt „Wake Up Europe“ sa stal vyjadrením základných hodnôt partnerstva a zapojením Európskej Únie do života bežných občanov.

Hlavný cieľ: "Na základe vzájomného spoznávania sa prehĺbiť spoluprácu v európskom priestore a posilniť dialóg medzi štyrmi národmi." Tento cieľ vychádza z koncepcie poukázania na kultúrnu rozmanitosť jednotlivých národov, vďaka čomu sa začalo kreovať sociálne súdržné partnerstvo založené na spolupráci na občianskej úrovni. Spoznávaním tradícií a hodnôt iných národov sa podporila väčšia interakcia medzi občanmi a prispelo sa k budovaniu európskej občianskej spoločnosti. Na hlavný cieľ nadväzovali čiastkové ciele, ktoré sa taktiež projektom podarilo naplniť. Jednalo sa o:

- Prezentácia kultúry a tradícií štyroch národov
- Prezentácia Európskej únie
- Aktivity zapájajúce sa do aktuálnych priorít EU
- Napĺňanie princípov európskeho občianstva a záujmu občanov o dianie v EÚ
- Prestavba partnerstva zdola nahor

20. 05. 2013

10. 05. 2013

22. 12. 2014

26. 04. 2013

CHKÚ Zeleneč

Obrázok

Kultúrne podujatia

Súbory na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

-->