Podvojné účtovníctvo


Vedenie podvojného účtovníctva

◆ vedenie účtovného denníka
◆ vedenie pokladničnej knihy
◆ vedenie bankovej knihy
◆ vedenie knihy záväzkov a pohľadávok
◆ evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
◆ sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
◆ evidencia a daňové priznanie DPH, súhrnný výkaz DPH
◆ komunikácia s úradmi
◆ zúčtovanie cestovných príkazov
◆ štandardné výstupy z účtovného programu