Stavebná firma Komárno

Názov spol.:Stavebná firma Komárno
Sídlo firmy:Komárno 1, Komárno 945 01
E-mail:eva.olleova@bizref.sk
Telefón:0
Web: tato domena je na predaj
IČO:xxx
DIČ:xxx
IČ DPH:xxx
Otvoriť mapu v novom okne

Nami ponúkané služby


Doplnkové služby:

• výkon činnosti stavbyvedúceho
• služby stavebného rozpočtára
• služby projektanta, architekta, statika
• služby stavebného dozora
• poradenská činnosť v stavebníctve
• príprava dokladov pre účasť firmy v tendroch a verejných zákazkách
• príprava dokladov k financovaniu obnov bytových domov
(ŠFRB, komerčné banky)
• príprava dokladov k financovaniu stavieb
(ŠFRB, komerčné banky)
• poistenie stavieb


Spoločnosť realizuje

• zatepľovanie bytových domov a ich kompletná obnova
(fasády, strechy, výplne otvorov, balkóny...)
• výstavba rodinných domov 
(novostavby, hrubé stavby, komplet na kľúč, časti stavieb...)
• výstavba polyfunkčných domov
(novostavby, hrubé stavby, komplet na kľúč, časti stavieb...)
• výstavba priemyselných objektov
(haly, sýpky, nádrže a pod.)
• rekonštrukcie (všetky objekty)
• stavebné práce menšieho rozsahu
(spevnené plochy, oplotenia a pod.)