Stavebná firma Komárno

Názov spol.:Stavebná firma Komárno
Sídlo firmy:Komárno 1, Komárno 945 01
E-mail:eva.olleova@bizref.sk
Telefón:0
Web: tato domena je na predaj
IČO:xxx
DIČ:xxx
IČ DPH:xxx
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Stavebno-obchodná spoločnosť  sa od svojho založenia v roku 2007 zaoberá kompletnou obnovou bytových domov, realizáciou stavieb, rekonštrukciami budov a obchodnou činnosťou. K dnešnému dňu spoločnosť úspešne zrealizovala vyše 25 obnov bytových domov, kde  práce pozostávali z realizácie kontaktného zatepľovacieho  systému fasády, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcie balkónov a strešného plášťa, rekonštrukcie šikmých striech a iných pridružených prác. Taktiež spoločnosť zrealizovala novostavby a rekonštrukcie niekoľkých rodinných domov a polyfunkčného objektu a ďalšie stavebné práce menšieho rozsahu. Spoločnosť sa so svojim širokým spektrom nadštandardných služieb snaží každému zákazníkovi proces, či už stavby, nákupu tovaru, alebo aktivít súvisiacich s výstavbou či jej financovaním, uľahčiť a spoločným úsilím ho doviesť do úspešného konca.