Sloni s.r.o.

Názov spol.:SLONI s.r.o.
Sídlo firmy:Nám. SNP 189/17, Dunajská Streda 929 01
E-mail:slonisro@gmail.com
Telefón:0918 248 632
Web: slonivymahaniepohladavok.bizref.sk
IČO:47054927
DIČ:2023739586

Opis činnosti

Náplňou našej práce je vymáhanie pohľadávok od dlžníkov či už štátnym alebo súkromným subjektom. Cena za naše služby sa vyrubuje percentom z vymáhanej sumy. Široký predmet činnosti našej spoločnosti ponúka klientom záruku vysokej odbornosti: mimosúdne vymáhanie dlhu, vymáhanie súdneho rozhodnutia, predaj pohľadávky (postúpenie), vymáhanie výživného, vymáhanie zmenky, vymáhanie premlčanej pohľadávky. Našim klientom poskytujeme kompletný servis, pričom základom nášho podnikania je poskytnutie vysoko odborného know-how s atribútmi lojálnosti a samozrejme diskrétnosti bez ohľadu na to, či je klientom spoločnosť, alebo jednotlivec.