GENESIS POZEMNÉ STAVBY - projekcia, stavby, rekonštrukcie domov

Názov spol.:GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
Sídlo firmy:Pešia cesta 250/76, Šamorín 931 01
E-mail:robert.goncz.geneza@gmail.com
Telefón:0908 762 654, , 0908 762 654
Web: http://www.genesis-ps.sk/
IČO:46059105
DIČ:2023215040
IČ DPH:SK2023215040
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 27061/T
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

GENESIS POZEMNÉ STAVBY - stavebná a projekčná činnosť

     Hlavnou náplňou činnosti firmy sú projekčné a najmä realizačné práce v oblasti stavebníctva. Naša firma sa zameriava na realizáciu pozemných stavieb komplexnou formou predovšetkým v okresoch Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Nitra, Komárno a Senec. Ponúkame práce od návrhu projektového riešenia vrátane inžinierskej činnosti, cez samotnú realizáciu, až po jej kolaudáciu. Ponuka technickej pomoci pri spracovaní základnej koncepcie riešenia pre obstarávateľa stavby je najspoľahlivejšou metódou pre dosiahnutie optimálneho riešenia po všetkých stránkach. Cieľom firmy je neustály rozvoj vo všetkých oblastiach.

     Veľký dôraz a pozornosť kladieme na spokojnosť našich zákazníkov. Základ tvorí kolektív skúsených stavebných odborníkov. Naše poslanie, poskytovať kvalitné služby v oblasti stavebníctva, úspešne plníme už niekoľko rokov. Výsledky poctivej práce sa nám vracajú v podobe spokojných zákazníkov, a to najmä na západnom Slovensku, kde prevažne pôsobíme.  

Podľa hľadiska štruktúry firmu tvoria dve nosné piliere: projektový úsek, realizačný úsek:

    Projekčný úsek zabezpečuje podľa objednávky investora projektovú dokumentáciu všetkých druhov pozemných stavieb, vrátane profesii. Náš dynamický profesionálny kolektív architektov a projektantov sa stále usiluje o to, aby predstava a vkus investora bola stopercentne premietnutá do konštrukcií projektovej dokumentácie a to aj pri stanovenom investičnom rámci.

     Realizačný úsek  sa zaoberá výstavbou a rekonštrukciou objektov – revitalizáciou pozemných stavieb: rodinné domy, občianske budovy, priemyselné objekty. Okruh činnosti tiež tvoria: búracie a demolačné práce, úpravy terénnou – zemné práce

   Tieto hore spomenuté skutočnosti a mnohoročné skúsenosti v stavebníctve zaručujú spokojnosť zákazníka v každom smere. Mnohokrát overená efektívna organizácia práce umožňuje poskytovať kvalitné služby so zárukou za rozumnú cenu. Svoje aktivity vyvíja predovšetkým na západnom Slovensku.

GENESIS POZEMNÉ STAVBY – projekcia a realizácia v jednom!

"Šalvia" bungalov  *  "Encián" rodinný dom"Margaréta" bungalov  *  "Orgován" bungalov  *   "Begónia" bungalov"Primula" bungalov

„Slnečnica“ bungalov   *   “ Frézia “ bungalov   *   “ Gerbera “ bungalov  *  “ Ľalia “ rodinný dom *   “ Karafiát “ bungalov   *   “ Klívia “ bungalov *   “ Prvosienka “ bungalov  *   “ Orchydea “ rodinný dom   *   “ Ruža “ rodinný dom  *  “ Ban “ bungalov  *  “ Hanna “ bungalov  *  “ Wurc “ bungalov  *  “ Small “ bungalov  *  “ Chryzanténa “ bungalov  *  “ Púpava “ bungalov  *  “ Fialka “ bungalov   *  “ Duo rose “ bungalov   *  “ Magnólia “ bungalov