Úradné preklady Nitra - úradný preklad, overený preklad, súdny preklad, znalecký preklad, tlmočenie

Názov spol.:Úradné preklady Nitra
Sídlo firmy:Nitra 1, Nitra 94901
E-mail:eva.olleova@bizref.sk
Telefón:0
Web: tato domena je na predaj

O nás

Úradné preklady Nitra sa nachádza na xxxxxxulici v NItre.

Úradné preklady, overené preklady, súdne preklady, úradné preklady s pečiatkou - sú to preklady vyhotovené v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov. 

Ponúkame:

 - úradné preklady

 - overené preklady

 - súdne preklady

 - znalecké preklady

 - tlmočenie