O nás

Vítame Vás na našej webovej stránke - DETSKÉ JASLE DROBČEK KOMÁRNO

Detské opatrovateľské centrum Drobček poskytuje tú najlepšiu možnú opateru a výchovu pre Vaše detičky. Centrum Drobček je miesto plné života, harmónie, pohody a spokojnosti.  Privítame Vás v príjemnom domácom prostredí, kde sa starší učia pomáhať mladším, kde sa rešpektuje ich osobnosť, sloboda a dôstojnosť, podporuje sa talent každého dieťaťa podľa jeho schopností a daností.

Sme jasle nachádzajúce sa v meste Komárno, sídliace v rodinnom dome s peknou veľkou záhradou. Deti prijímame počas celého roka. Našim cieľom je rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života a zabezpečenie dennej starostlivosti o deti od 1 do 3 rokov veku dieťaťa.

Náš vzdelávací plán je prispôsobený slovenskému školstvu s ohľadom na vek detí. Opatera zahŕňa výchovno-vzdelávaciu činnosť formou hry, rozvoj poznávacích, rozumových, komunikačných a v hlavnej miere sociálnych schopností.

Jasle sú v prevádzke celoročne, náš tím starostlivo vybraných pedagógov sa postaráme o deti individuálnym a odborným prístupom aj počas prázdnin za najlepšie ceny v meste.

Vyjdeme vám v ústrety, aby boli vaše deti spokojné, kým pracujete. Sme tu pre Vaše detičky, aby mohli pomocou nás prežiť bezstarostné chvíle v spoločnosti svojich rovesníkov.