Školiace stredisko v Trnave

Máme vlastné školiace stredisko, v ktorom vykonávame školenia na úsekoch:

■   ochrana pred požiarmi
■   odborná príprava protipožiarnych hliadok
■   druhy a použitie hasiacich prístrojov
■   BOZP
■   hygieny
■   vodič referentského vozidla
■   práce vo výškach