Ukážky správneho použitia hasiacich prístrojov


Vykonávame praktické ukážky použitia hasiacich prístrojov

Na žiadosť zákazníkov vykonávame praktické ukážky použitia jednotlivých typov hasiacich prístrojov na rôzne druhy požiaru, a to priamo u zákazníkov.
Zabezpečujeme aj odborné prípravy protipožiarnych hliadok.