DIZART grafika, reklama vo výťahoch, tlač a webdesign

Názov spol.:DIZART, spol. s.r.o.
Sídlo firmy:Pinkové Kračany 10, Kostolné Kračany 930 03
E-mail:info@dizart.sk
Telefón:+421 905 966 780
Web: dizart.bizref.sk
IČO:44509910
DIČ:2022727267
IČ DPH:SK2022727267
Okr. úrad DS, č. živn. reg.: 210-25298
Otvoriť mapu v novom okne

Kontakty


Dizart, s.r.o.

Dizart, s.r.o.

Radničné námesti, Dunajská Streda 929 01
Eugen Tóth
konateľ
info@dizart.sk, +421 905 966 780