DIZART grafika, reklama vo výťahoch, tlač a webdesign

Názov spol.:DIZART, spol. s.r.o.
Sídlo firmy:Pinkové Kračany 10, Kostolné Kračany 930 03
E-mail:info@dizart.sk
Telefón:+421 905 966 780
Web: dizart.bizref.sk
IČO:44509910
DIČ:2022727267
IČ DPH:SK2022727267
Okr. úrad DS, č. živn. reg.: 210-25298
Otvoriť mapu v novom okne

O nás

Požiadavky našich klientov vo firme DIZART nás nepretržite vedú k hľadaniu nových možností. Vďaka tomu paleta našich produktov sa neustále rozširuje. Zo začiatku sme našim zákazníkom dodávali klasické tlačiarenské výrobky – letáky, plagáty, vizitky. V súčasnosti im zabezpečujeme už aj veľkoplošné reklamy, plachty, bilboardy – tiež za vynikajúce ceny. Okrem týchto činností sme získali skúsenosti aj vo vyhotovení reklamných predmetov a v baliacej technike. Mohli by sme Vám dokazovať, akí sme dobrí, a ako nám záleží na naších klientoch, ale nebudeme. Vyskúšajte si radšej osobne, čo Vám ponúkame.