Bocán & Bocánová - architektonická kancelária Trnava

Názov spol.:Bocán & Bocánová architects, s. r. o.
Sídlo firmy:Hlboká 5922/22, Trnava 917 01
E-mail:mirabocanova@gmail.com
Telefón:+421 903 450 934
Web: architekt-trnava.bizref.sk
IČO:45973059
DIČ:2023173108
Okresný súd Trnava, č. 26782/T
Otvoriť mapu v novom okne

SLUŽBY

- Vypracovanie urbanistických, architektonických, interiérových   štúdií 2D, 3D

- Komplexná projektová činnosť:

vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre stavebné   povolenie, pre realizáciu stavby,

dokumentácie skutočného

prevedenia stavby        

- Inžinierska činnosť:

prerokovanie dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s dotknutými organizáciami, vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, autorský dozor projektanta

- Poradenská a konzultačná

činnosť