Bocán & Bocánová - architektonická kancelária Trnava

Názov spol.:Bocán & Bocánová architects, s. r. o.
Sídlo firmy:Hlboká 5922/22, Trnava 917 01
E-mail:mirabocanova@gmail.com
Telefón:+421 903 450 934
Web: architekt-trnava.bizref.sk
IČO:45973059
DIČ:2023173108
Okresný súd Trnava, č. 26782/T
Otvoriť mapu v novom okne


NÁŠ WEB

KONTAKTY

Ing. arch. Rastislav Bocán

mobil
+421~903~450 934
rbocan@bocanarch.sk

Ing. arch. Miroslava Bocánová

mobil
+421~911~163 024
mbocanova@bocanarch.sk

Kancelária

tel.
+421~033~293 3199
info@bocanarch.sk

SLUŽBY

- Vypracovanie urbanistických, architektonických, interiérových   štúdií 2D, 3D

- Komplexná projektová činnosť:

vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre stavebné   povolenie, pre realizáciu stavby,

dokumentácie skutočného

prevedenia stavby        

- Inžinierska činnosť:

prerokovanie dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s dotknutými organizáciami, vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, autorský dozor projektanta

- Poradenská a konzultačná

činnosť

Rodinné domy

Bytové a občianske stavby

Priemyselné stavby

OBLASTI SLUŽIEB

- rodinné domy

- bytové domy

- občianske stavby

- priemyselné stavby

- rekonštrukcia a obnova stavieb

- interiér

- exteriér

- urbanizmus a územné plánovanie

AKO PRACUJEME

 Na začiatku si klient určuje svoje predstavy a požiadavky (priestorové, materiálové, finančné, časové, požiadavky energetickej náročnosti...), následne sa urobí obhliadka miesta, prípadne zameranie, na základe ktorých vypracujeme prvý návrh vo variantách. Klient si vyberie variantu, ktorú ďalej upravujeme podľa jeho predstáv. Našou snahou je vytvoriť premyslený koncept s jednoduchým riešením pri primeranom množstve vynaložených prostriedkov. Štúdia je prezentovaná digitálne spracovanými pôdorysmi a priestorovým modelom, ktorý slúži ako podklad pre realistické zobrazenie priestorov formou farebných vizualizácií. Pomocou nich si vie klient lepšie predstaviť konečné riešenie, konfrontovať ho s vlastnými predstavami. Keď je klient s návrhom spokojný, pristupujeme k vypracovaniu projektovej dokumentácie.

Kontaktný formulár

Fotogaléria zrealizovaných stavieb podľa našich projektov

Vizualizácie návrhov rodinných domov

Vizualizácie návrhov interiérov bytov a rodinných domov

Vizualizácie návrhov rodinných domov

Vizualizácie návrhov interiérov bytov a rodinných domov

Vizualizácie návrhov verejných stavieb

Vizualizácie návrhov interiérov verejných stavieb

Rekonštrukcie budov

-->