MOTOROIL-F - motorové a priemyselné oleje Nitra

Názov spol.:Šárka Fábiková MOTOROIL-F
Sídlo firmy:Janka Kráľa 31, Nitra 949 01
E-mail:motoroil.f@gmail.com
Telefón:0903 561 364, 037 650 5862
Web: motoroil-f.bizref.sk
IČO:37074741
DIČ:1020394353
Okresný úrad Nitra Číslo živ.registra: 403-17761
Otvoriť mapu v novom okne


Ako pracuje motorový olej?

Oleje TOTAL

sú vhodné do hydraulických valcov obrábacích strojov, vstrekovacích lisov a iných priemyselných alebo mobilných zariadení. Vhodné sú aj pre nízko zaťažené prevody, klzné a valné ložiská, vzduchové kopresory. Pre ich ďalšie využitie nás neváhajte kontaktovať.

Ochrana osobných údajov

Šárka Fábiková MOTOROIL-F


IČO: 37074741

Miesto podnikania: Nitra, Kráľa 31, PSČ 94901
Súd : Okresný úrad Nitra
Číslo živnostenského registra :403-17761 

PREVÁDZKOVATEĽ: Šárka Fábiková MOTOROIL-F

 

ÚČEL A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, CHARAKTER POŽIADAVKY NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Údaje klienta v objednávkach a faktúrach (okrem údajov o vozidle/ách) sa požadujú a spracúvajú na účel objednania a vydania tovaru. Údaje spracovávané na tento účel sa spracúvajú na základe zákona.  Kontaktné údaje klienta uvedené v e-mailovej komunikácii a aj na faktúrach či objednávkach sa nespracúvajú na účel marketingovej komunikácie zo strany spoločnosti.

 

 

ÚČEL A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, CHARAKTER POŽIADAVKY NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

 

 

Šárka Fábiková MOTOROIL-F  pristupuje k osobným údajom podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“), práva na opravu svojich osobných údajov podľa § 22 Zákona, práva na vymazanie svojich osobných údajov podľa § 23 Zákona, práva na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov podľa § 24 Zákona, práva na prenosnosť svojich osobných údajov podľa § 26 Zákona, práva namietať spracúvanie svojich osobných údajov podľa § 27 Zákona, práva kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený na spracovanie svojich osobných údajov podľa § 14 Zákona, právo podať návrh na začatie konania ochranu osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 Zákona. Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Šárka Fábiková MOTOROIL-F 

18. 12. 2022

MOTOROIL-F

Príďte si vybrať zo širokej ponuky motorových olejov.

Kvalitné značkyolejov prispejú k dlhšej životnosti vášho motora.

MOTOROIL-F...

                  ...veľa šťastných kilometrov

Máte otázky? Napíšte nám!

Oleje TOTAL

sú vhodné do hydraulických valcov obrábacích strojov, vstrekovacích lisov a iných priemyselných alebo mobilných zariadení. Vhodné sú aj pre nízko zaťažené prevody, klzné a valné ložiská, vzduchové kopresory. Pre ich ďalšie využitie nás neváhajte kontaktovať.

Ochrana osobných údajov

Šárka Fábiková MOTOROIL-F


IČO: 37074741

Miesto podnikania: Nitra, Kráľa 31, PSČ 94901
Súd : Okresný úrad Nitra
Číslo živnostenského registra :403-17761 

PREVÁDZKOVATEĽ: Šárka Fábiková MOTOROIL-F

 

ÚČEL A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, CHARAKTER POŽIADAVKY NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Údaje klienta v objednávkach a faktúrach (okrem údajov o vozidle/ách) sa požadujú a spracúvajú na účel objednania a vydania tovaru. Údaje spracovávané na tento účel sa spracúvajú na základe zákona.  Kontaktné údaje klienta uvedené v e-mailovej komunikácii a aj na faktúrach či objednávkach sa nespracúvajú na účel marketingovej komunikácie zo strany spoločnosti.

 

 

ÚČEL A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, CHARAKTER POŽIADAVKY NA POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

 

 

Šárka Fábiková MOTOROIL-F  pristupuje k osobným údajom podľa § 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“), práva na opravu svojich osobných údajov podľa § 22 Zákona, práva na vymazanie svojich osobných údajov podľa § 23 Zákona, práva na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov podľa § 24 Zákona, práva na prenosnosť svojich osobných údajov podľa § 26 Zákona, práva namietať spracúvanie svojich osobných údajov podľa § 27 Zákona, práva kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený na spracovanie svojich osobných údajov podľa § 14 Zákona, právo podať návrh na začatie konania ochranu osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 100 Zákona. Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Šárka Fábiková MOTOROIL-F 

18. 12. 2022

MOTOROIL-F

Príďte si vybrať zo širokej ponuky motorových olejov.

Kvalitné značkyolejov prispejú k dlhšej životnosti vášho motora.

MOTOROIL-F...

                  ...veľa šťastných kilometrov

Máte otázky? Napíšte nám!

-->