AUTOGEOMETRIA Bratislava

Názov spol.:AUTOGEOMETRIA Bratislava
Sídlo firmy:Bratislavská 1, Bratislava hlavné mesto Slovenska 821 04
E-mail:alzbeta.dudas@bizref.sk
Telefón:0911 081 777
Web: geometriabratislava.bizref.sk
IČO:XXXXX
DIČ:XXXXXXXXX
Otvoriť mapu v novom okne


Dielňa v Bratislave

Služby

-   mechanická a vizuálna kontrola nápravy

-   premeranie geometrie prístrojmi bez nastavovania

-   premeranie geometrie a nastavenie

-  pomocné úkony: zníženie prístroja na vozidle, demontáž alebo montáž kolesa (puklice), dofúkanie pneumatík, demontáž a montáž volantu bez airbagu, rozhýbanie spojovacej tyčky riadenia, rozhýbanie čapu, demontáž a montáž prístrojov z vozidla.

  

Takto nájdete dielňu:

Značka digitálnej geometrie

Čo ponúka geometria?

Kompletnú diagnostiku podvozku:

-   súososti
-   geometrická os jazdy
-   presahy
-   rozchod kolies
-   vzdialenosti stredov kolies ľavej a pravej strany

-   odklony, záklony a zbiehavosť kolies

Corghi autogeometria

Nastavenie oboch náprav

Postup merania parametrov geometrie vozidla

-   kontrola a nastavenie predpísanej výšky vozidla
-   meranie diferenčného uhlu pri stanovenom kontrolnom uhle natočenia   

    jedného z riadených kolies
-   meranie uhlu odklonu kolesa
-   meranie zbiehavosti
-   meranie uhlu príkonu čapu otáčania
-   meranie uhlu záklonu čapu otáčania
-   meranie závleku kolesa
-   meranie súbežnosti náprav
-   meranie mechanických vôlí v riadení

Vyriešime tieto problémy

Správne nastavenie geometrie kolies

Nesprávne nastavenie geometrie kolies má za následok zhoršenie technického stavu vozidla a prejavuje sa nasledovnými príznakmi:

-   opotrebovanie pneumatík
-   zlé riadiace vlastnosti
-   nestabilita riadeného smeru pohybu vozidla
-   kmitanie častí riadiaceho ústrojenstva
-   zvýšené opotrebovanie jednotlivých častí prevodového a vychyľovacieho

    ústrojenstva riadenia
-   nevracanie kolies do priameho smeru jazdy

Telefonické objednávky

Volať za informácie

a kvôli objednávkam

na vykonanie digitálnej diagnostiky môžete od rána

od 7:00 hod do 20:00 hod

na tel.č. .......................

Ďakujem.

Kontrola pred geometriou

Pred každou geometriou prebieha takzvaný proces kontroly, pri ktorom sa kontroluje uloženie náprav, pevnosť čapov a silemblokov, uloženie tlmičov, tlak

v pneumatikách a ďalšie.

Táto kontrola je už zahrnutá v cene.