Sídlo kancelárie

Naše služby

Vypracovanie architektonických, interiérových   štúdií 2D, 3D

▪ Komplexná projektová činnosť:  vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre stavebné   povolenie, pre realizáciu stavby, dokumentácie skutočného prevedenia stavby        

▪ Inžinierska činnosť: prerokovanie dokumentácie s orgánmi štátnej správy a s dotknutými organizáciami, vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, autorský dozor projektanta

▪ Poradenská a konzultačná činnosť

Oblasti služieb

▪ Rodinné domy

▪ Polyfunkčné bytové domy

▪ Občianske stavby

▪ Čerpacie stanice

▪ Priemyselné stavby

▪ Penzióny a ubytovacie zariadenia

 

Rodinné domy / Projekty rodinných domov

Polyfunkčné bytové domy / Projekty polyfunkčných bytových domov

Občianske stavby

Čerpacie stanice

Priemyselné stavby

Penzióny a ubytovacie zariadenia

Verejné priestranstvá a relax

Polyfunkčné bytové domy / Projekty polyfunkčných bytových domov

Občianske stavby

Čerpacie stanice

Priemyselné stavby

Penzióny a ubytovacie zariadenia

Verejné priestranstvá a relax

-->